Rozdiely medzi slovenčinou a češtinou

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: dunky
Typ práce: Referát
Dátum: 08.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 338 slov
Počet zobrazení: 23 480
Tlačení: 1 126
Uložení: 1 141
V súčasnosti možno charakterizovať spisovnú slovenčinuspisovnú češtinu ako jazyky vysoko vyspelé, s vysokou úrovňou a kultúrou používania. Blízkosť jazykov spôsobuje, že niekedy už ťažko určiť, v ktorom jazyku sa začalo určité slovo používať skôr, napr. nehodovosť – nehodovost, spochybňovať – zpochybňovat, atď.
 
Slovenské slová používané v súčasnej češtine sú napr. dovolenka, výdobytek, horkotěžko, namyšlený, atď. Veľmi silný je vplyv češtiny na slovenčinu v rovine slangu – senzi kočka, hovadské fáro, prúser a ďalšie.
 
Ak chceme dobre prekladať z češtiny do slovenčiny, musíme predovšetkým veľmi dobre poznať svoj rodný jazyk (české proplatit = uhradiť a nie preplatiť, lebo to je přeplatit). Pri preklade z češtiny do slovenčiny by sme mali používať Česko-slovenský slovník, ktorý vyšiel v roku 1979 vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied.
 
Čeština má tieto osobitné hlásky a písmená:
ř (moře, kořen, třeba)
ou (soud, jsou, pouť)
ů (můj, původně, důkaz)
ě (děti, země, rozkvět, běží)
 
V češtine nie sú tieto hlásky:
ä (v češtine ě, a) – pět, maso, pata
ia (á/í) – žák, ulicím
ie (é/í) – mléko, pírko, vím, stín
iu (í) – cizí, paní
ô (ů/o) – můj, různy, stůl, osmý
ľ, ĺ (l) – učitel, libovolný, sloup, tloucí
ŕ (r) – vrba, mrtvola, vršek
dz, dž (z) – házet, mez, sázet, hází
- skupina aj je v češtine ej – vejce, dej, přej
- striedanie spoluhlások je v češtine častejšie – mnoho – mnozí, noha – na noze, ruka – ruce
- v češtine neplatí rytmický zákon – dávám, zpívání
- slovesá majú dvojtvar – písu/píši, vážnou/váží, zní/znějí
- čeština viac používa trpné príčastia nedokonavých slovies – kniha je čtena (sa číta)
- čeština má odlišné spojky v súvetiach – jenž, neboť, aniž, zda, jelikož, jestli, nýbrž
- niektoré české slová sú odlišné od slovenčiny – vesnice, teď, kopřiva, polštář, čáp, řezník
- niektoré české slová majú v slovenskom nárečí iný význam – kmín, kapusta
- niektoré cudzie slová majú iný rod alebo iný pravopis – varianta/variant, tým/tím (team)
 
Blízkosť slovenčiny a češtiny je výsledkom vzájomných kontaktov. Slováci používali češtinu od 14. do 18. storočia, čo ovplyvnilo rozvoj slovenskej slovnej zásoby. V 19. a najmä v 20. storočí sa oba jazyky obohatili o mnoho nových spoločných slov a výrazov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016