:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Frazeológia (frazémy)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča kaprik (30)
Typ práce: Referát
Dátum: 12.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 474 slov
Počet zobrazení: 28081
Tlačení: 1011
Uložení: 958
- sa zaoberá štúdiom frazeologických jednotiek, spadá pod oblasť lexikológie
Frazeologická jednotka( = frazeologizmus, frazéma) je ustálené slovné spojenie s obrazným významom
 
IDIOMY – ustálené slovné spojenia, ktoré nemôžeme rozdeliť ani z významovej ani formálnej stránky. Napr.: od buka – do buka; lážo – plážo.
 
ROZDELENIE:

A) podľa typu:
frazeologické celky – v nich význam jedného slova  sprostredkovane súvisí s významom celej frazémy. Napr.: držať jazyk za zubami = byť ticho; vziať nohy na plecia = utekať.
frazeologické spojenia – v nich význam jedného slova ostáva nezmenený. Napr.: hovoriť dve na tri ( = tárať dve na tri ).
frazeologické zrasty – obsah jednotlivých slov nesúvisí s celkovým významom. Napr.: hádzať hrach o stenu; liať olej do ohňa.

B) podľa pôvodu:
ľudové:
1.  PRÍSLOVIE – ustálené slovné spojenie s konštrukciou vety alebo súvetia,
- vyjadruje ľudovú múdrosť, pričom z neho vyplýva ponaučenie.
    Napr.: kto je skúpy ten je i hlúpy; pod lampou býva najväčšia tma.
2.  POREKADLO – obrazné pomenovanie blízke prísloviu,
- nevyplýva z neho ponaučenie.
  Napr.: išiel s bubnom na zajace; dostal sa z blata do kaluže.
3.  PRANOSTIKA- ustálené slovné spojenie, ktoré predstavuje ľudové     skúsenosti z dlhodobého pozorovania prírodných javov a počasia.
 Napr.: studený máj, v stodole raj; Katarína na ľade,.....
4.  PRIROVNANIE – spojenia slov  založené na určitej podobnosti ( farba ,...),
  - v bežnom jazyku či v umeleckej literatúre  sú stále tvorené aktuálnejšie prirovnania,
- ich opakovaním môžu vzniknúť ustálené slovné spojenia,
- zdôrazňujú a zveličujú nejakú vlastnosť predmetu.
    Napr.: ostrý ako britva; nežný ako ruža; chrániť ako oko v hlave.
intelektuálne – časť z nich tvoria EUROPEIZMY ( napr.: fifthy–fifthy; zoči-voči ),
   pretože sú vo viacerých jazykoch.
mytologické – pochádzajú z mytológie, najčastejšie gréckej; napr.: Achillova päta, Pandorina skrinka (symbol niečoho, čo vyvoláva zlo a rozbroje), Augiášov chliev, jablko sváru, danajský dar...
historické – viažu sa k určitým historickým udalostiam, osobnostiam
kocky sú hodené - povedal Caesar, keď prekročil (riečku) Rubikon medzi Itáliou a Galiou –
vojna sa musela začať, teda nedá sa vrátiť späť, je rozhodnuté
  to je jeho Waterloo – miesto, kde prehral Napoleon, teda miesto porážky, neúspechu nejakého človeka
objavil Ameriku (zistil niečo, čo je už všeobecne známe)....
biblické – vychádzajú z Biblie. Napr.: stojíš ako soľný stĺp; leží ako Laza; Sodoma – Gomora; šalamúnske rozhodnutie...
literárne – vychádzajú z umeleckej literatúry
  bojovať proti veterným mlynom (márny, zbytočný boj), rytier smutnej postavy – z diela Cervantesa: Dômyselný rytier Dom Quijote de la Mancha
 
Štylistické využitie frazeologizmov -využívame v hovorovom a umeleckom štýle; obohacujú náš prejav
  -nevyskytujú sa v náučnom štýle, pretože by mohli pôsobiť rušivo.
 
Význam rôznych frazeologizmov môžeme nájsť v slovníkoch:
Malý frazeologický slovník
- každý frazeologizmus má svoje kľúčové („hlavné“), najčastejšie podstatné meno alebo sloveso
- heslo v slovníku teda obsahuje: kľúčové slovo – frazeologizmus a príklad z umeleckej literatúry
Krátky slovník slovenského jazyka ( alebo SSJ)
- ak je heslové slovo súčasťou známeho frazeologizmu, tak za výkladom významu tohto slova je značka ●, za ktorou je uvedený a vysvetlený frazeologizmus
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.4)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Frazeológia, Frazeologizmus, frazéma Referát 415 slov 6
0.015