Priraďovacie súvetia

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: kaprik
Typ práce: Referát
Dátum: 22.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 424 slov
Počet zobrazení: 37 498
Tlačení: 1 473
Uložení: 1 391
Priraďovacie súvetia sú zložené z dvoch formálne rovnocenných hlavných viet, ktoré sa spájajú priraďovacími prostriedkami (spojkami alebo bez spojok).
 
Zlučovacie súvetie: vzniká spojením dvoch rovnocenných viet, ktorých deje prebiehajú súčasne alebo tesne za sebou. Môže sa spájať so spojkami a, i, aj, ani, a najmä i- i, aj- aj ...), spájacími výrazmi (jednak - jednak, najprv- potom, vše- vše) alebo bez spojok.
 
  Príklady: Bolo zamračené a fúkal silný vietor.
Najprv sa pohádali, potom sa museli udobrovať.
Aj polievku zjedol, aj zemiaky mu chutili.
Bol ženatý, mal dve deti.
 
Odporovacie súvetie: je spojenie dvoch viet, ktorých obsahy si významovo odporujú. Spájajú sa spojkami (a, ale, no, lež, avšak, len), spájacími výrazmi (ale predsa, jednako, a napriek tomu, lenže).
 
Príklady: Bolo slnečno, ale fúkal silný vietor.
  Učil sa tri hodiny, lenže jednotku nedostal.
  Veľa hovoríte, no málo robíte.
  Veľa trénoval, a jednako sa mu príliš nedarilo.
 
Stupňovacie súvetie: je spojenie dvoch viet, z ktorých druhá je obsahovo dôležitejšia než prvá. Spájajú sa spojkami (ba aj, ba ani) alebo spájacími výrazmi (nielen - ale aj, ba – naopak, ba dokonca).
 
Príklady: Zvalilo ohradu, ba aj strechu odnieslo.
  Nepochopili nás, dokonca sa nám smiali.
  Pomohol mi, ba ešte aj pohostil.
  Tento pes nielen štekal, ešte aj hrýzol!
 
Vylučovacie súvetie: je spojenie dvoch viet, ktoré sa obsahovo navzájom vylučujú. Spájajú sa spojkami alebo, buď, či, či - alebo, buď- buď, buď- alebo, alebo – alebo.
 
Príklady: Možno to nechápali, možno sa tak iba tvárili.
  Buď budeš počúvať, alebo si to oprav sám.
  Alebo sa polepšíš, alebo sa rozídeme.
  Bolo včera slnečno alebo tu pršalo?
 
Dôvodové súvetie: je spojenie dvoch viet, z ktorých druhá uvádza dôvod prvej vety. Spájajú sa spojkami veď, avšak, totiž, ináč.
 
Príklady: Neviem nič, veď som sa neučil.
  Pomohol som mu, keď ma o to požiadal.
  Išiel študovať medicínu, avšak nie kvôli sebe.
 
Dôsledkové súvetie: je spojenie dvoch viet, z ktorých prvá vyjadruje dôvod a druhá dôsledok. Môže byť spojené bez spojok, alebo spojkami preto, tak, teda, a tak, a preto, a teda.
 
Príklady: Bola chorá, a tak prišla.
  Zlomila si nohu, a tak zostala doma.
  Vyhral v lotérii, a preto si kúpil nový dom.
  Chcela som ju potešiť, preto som jej doniesla kvety.
 
-  Ak majú vety v súvetí pevné poradie, hovoríme o pevnom slovoslede (zlučovacie, vyjadrujúce následnosť deja, odporovacie, stupňovacie, dôvodové a dôsledkové).
-  Ak vety môžu svoje poradie meniť, hovoríme o voľnom slovoslede (zlučovacie so súčasne prebiehajúcimi dejmi, vylučovacie).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018