:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Rétorika a rečnícky štýl

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča kaprik (30)
Typ práce: Referát
Dátum: 22.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 378 slov
Počet zobrazení: 22521
Tlačení: 1081
Uložení: 1047
Rétorika je veda o umení hovoriť, presne informovať a presvedčiť publikum o správnosti  názorov.
Základy rétoriky nachádzame už v starom Grécku, kde sa mohli občania slobodne vyjadrovať na verejnosti. Rétorika bola spolu s dialektikou základom akademického vzdelania.
Prvé teoretické spisy o rétorike pochádzajú od Gorgia, ktorý bol tvorcom prvej učebnice.
- najznámejší rečníci v Grécku : Demostenes ( mnohé prejavy sa zachovali do dnes )
Socrates  ( metóda vyučovania dialógom )
Platón ( pomocou rečníctva prezentoval verejnú mienku )
Aristoteles  ( napísal dva spisy poetika a rétorika )
 
- Najznámejší rečníci v Ríme  :  Macus Tulius Cicero  ( súdne a politické prejavy )
Quintiliamus  ( prvý štátom platený učiteľ rétoriky)
 
Novšia rétorika
Novšia rétorika súvisí s nástupom kresťanstva. Rétorika sa v tomto období rozdelila na dve časti. A to na náboženskú rétoriku, ktorú tvorili homílie a apológie a univerzitnú ktorej súčasťou boli najmä prednášky. S nástupom buržoáznej spoločnosti sa do popredia dostáva Maximilián Robspier a neskôr s nástupom marxizmu aj Marx a Engels.
 
Rétorika v súčasnosti
V súčasnosti sa rétorika využíva najmä v masmédiách, v politických a súdnych prejavoch.
 
Rétorika v dielach:
D. Krman  – ITINERARIUM

A. Bernolák – GRAMATIKA SLAVIKA
Ľ. Štúr  – NÁUKA O REČI  SLOVENSKEJ
 
Rečnícky štýl a jeho žánre
Rečnícky štýl je subjektívno-objektívny štýl verejného styku.
Ciele rečníckeho štýlu : informovať, zaujať, vysvetľovať, presvedčiť, agitovať, argumentovať,
zapôsobiť na city
 
Znaky rečníckeho štýlu :
1. ústnosť : využívanie jazykových a mimojazykových prostriedkov
2. verejnosť : text je určený širšej verejnosti, nesmie obsahovať  .    vulgarizmy a musí byť zrozumiteľný
3. sugestívnosť : využívanie obrazových prostriedkov ako pátos, .   oslovenie v strede prejavu , pauza
4. adresnosť : texty sú niekomu určené
5. názornosť : využitie obrázkov a grafov
 
Žánre rečníckeho štýlu : 
1. agitačno-propagačné do ktorých patria politické, súdne a cirkevné
 prejavy
2. náučné prejavy do ktorých patria prednášky, referáty a koreferáty
3. príležitostné prejavy : rozdeľujú sa na dve skupiny :
   -  verejné prejavy do ktorých patria slávnostný, rámcový (otvárací,
zatvárací ) a informačný ( výzva, rozkaz, príkaz )
-  súkromné do ktorých patria prípitky a slávnostné prejavy
 
Etapy tvorenia rečníckeho prejavu :
1. zhromažďovanie faktov (invencia )
2. štylizácia a kompozícia
3. nácvik prednesu
4. prednes
 
Predmet, objekt
Rečník si vedie tému sám, pri výbere zohľadňuje situáciu a adresáta
Funkcie : informovať, vysvetliť, zapôsobiť, presvedčiť, zmobilizovať k činnosti, pobaviť
 
Ohľad na poslucháča 
Rečník musí predniesť každú tému zaujímavo
Publikum vyžaduje od rečníka: 
1. aby vedel o čom prednáša
2. aby bol úprimný
3. aby do témy vložil vlastné presvedčenie
4. aby hovoril priamo k veci, jednoducho, pútavo  . a prirodzene
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.3)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Význam, druhy a hlavné zásady prednesurečníckych útvarov Referát 296 slov 5.7
Slovenčina Rétorika – rečnícky štýl Referát 482 slov 5.5
0.015