Delenie viet podľa zloženia a členitosti

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 25.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 281 slov
Počet zobrazení: 59 835
Tlačení: 1 567
Uložení: 1 529

Delenie viet podľa zloženia a členitosti 

Jazyková otázka: Delenie viet podľa zloženia a členitosti

Delenie viet podľa členitosti:

a.) jednočlennánedá sa rozdeliť na podmetovú a prísudkovú časť, nemá prisudzovací sklad, ale iba vetný základ, podľa ktorého vety rozlišujeme:

1. slovesnú – vetným základom sú slovesá, ktoré vyjadrujú:


a.) atmosferické javy: Prší. Hrmí. Večer zas snežilo.
b.) nevysvetliteľné deje: Straší tma.
c.) telesné a duševné pocity: Haraší mu. Bolo mi smutno. Je mi zle.

Spoznáme ich aj podľa slovesa v 3 osobe jednotného čísla.

2. neslovesnú je často názvami, výkrikmi, odpoveďami na otázky, príkazmi atď.

a.) mennú – Potraviny. Deti kapitána Granta. Národná rada Slovenskej republiky.
b.) citoslovnú – Ej, ej. Hej! Dobré.
c.) dvojčlennádá sa rozdeliť na podmetovú časť a prísudkovú časť. Má oba hlavné vetné členy, a to podmet (vyjadrený alebo nevyjadrený) a prísudok.

Podľa vyjadrenosti podmetu rozlišujeme dvojčlennú vetu:

1. úplnúmá vyjadrený podmet a prísudok, napr. Dieťa spí

2. neúplnú má nevyjadrený podmet, napr. Spí. (On)

Delenie viet podľa zloženia:

a.) jednoduchá vetaje taká veta, ktorá má iba jeden prisudzovací sklad, teda jedno spojenie podmetu a prísudku

Podľa toho, či má iba základné alebo aj rozvíjajúce vetné členy, poznáme:

1. holú vetumá len jeden podmet a prísudok, napr. Žiak píše. alebo nevyjadrený podmet a prísudok, napr. Píše. (On)

2. rozvitú vetujeden alebo oba základné vetné členy sú bližšie určené rozvíjacím vetným členom, napr. Náš otec prichádza. Neskoro prichádza. Náš otec neskoro prichádza.

b.) zložená veta – súvetie:
1. jednoduché súvetieobsahuje dva prisudzovacie sklady, napr. Jano sadol do auta a odišiel.

2. zložené súvetieobsahuj viac ako dva prisudzovacie sklady, napr. Mama vedela, že príde, lebo mu verila.

Zdroj: Lujzka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021