Opis

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 24.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 159 slov
Počet zobrazení: 12 150
Tlačení: 769
Uložení: 724
Charakterizujte opis.

Slohový postup, ktorý sa vyskytuje v rôznych jazykových štýloch a v rôznej podobe:
1. praktický opis – najzákladnejší opis hovorového štýlu. Opisujeme niečo, cestu, ľudí, situáciu. Používame hovorový štýl (hovorové slová), väčšinou využívame prídavné mená a menej slovies. Opisujeme veci, ktoré vidíme.
2. umelecký opis – umelecký štýl – stretávame sa v umeleckej literatúre.

Nemá byť presný. Musí vystihovať atmosféru a musí vplývať na citovú stránku. Používajú sa prirovnania, metafory a pod. Môže byť dynamický, ale väčšinou je statický. Autor opis preexponuje – určité črty preženie:
(postavu mala ako súd, bola širšia ako dlhšia, mala nos ako uhorku). Tento druh opisuje nazývame karikatúru - môže byť aj nakreslená.

3. odborný opis – náučný štýl – používa odbornú terminológiu.
Musí byť presný s presným udaním mier. Môže byť doplnený s nákresmi, grafmi, číselnými údajmi. Väčšinou sa s ním stretávame v návode.

Podľa slohového postupu môže byť statický alebo dynamický:


1. statický – opis veci, osoby, prostredia ako to vidíme.
2 .dynamický – opis činnosti (priebeh) – opis pracovného postupu, hry
Zdroj: Lujzka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019