Náučný štýl

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 18.11.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 151 slov
Počet zobrazení: 6 149
Tlačení: 492
Uložení: 560
Náučný štýl
- lexika, syntax, odborný slang, internacionalizácia,  formalizácia, popularizácia
 
- je jedným zo šiestich jazykových štýlov. Stretneme sa s ním všade tam, kde je treba sprostredkovať odborné informácie, preto sa v ňom najviac prejavuje vplyv vedecko-technického rozvoja.
Náučný (odborný) štýl má niekoľko typických znakov:
internacionalizácia - preberanie slov z cudzích jazykov
formalizácia - texty, ktoré nemajú podobu súvislých viet, ale vzorcov, tabuliek, grafov, ...
-  zložené súvetia
-  pestrá interpunkcia: . , ; : ( { [ -
-  odborná terminológia
-  skratky, značky, značkové slová
-  multiverbizácia (orať - vykonávať orbu)
-  grafické označovanie kapitol, odsekov
-  len oznamovacie vety
-  neutrálne slová, citovo nezafarbené
-  autorský plurál - 1. osoba množného čísla
-  pasívum: návrh sa predkladá, bol predložený
-  názornosť: náčry, schémy, ...
-  odborný slang - využíva sa v hovorenom prejave
Vedci sa snažia o popularizáciu, sprístupnenie odborných poznatkov čo najširším vrstvám obyvateľov - tak vznikol populárno - náučný štýl - menej odborných termínov, približné údaje, rečnícke prvky, ...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.055