Opis - druhy opisov

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Poznámky
Dátum: 18.11.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 137 slov
Počet zobrazení: 29 744
Tlačení: 1 341
Uložení: 1 326
Opis - druhy opisov; opis pracovného postupu
 
Úlohou opisu je čo najpresnejšie vystihnúť vonkajšie znaky a vlastnosti predmetov alebo javov.
Opis môže byť:   1. praktický, jednoduchý
2. odborný
3. umelecký
Podľa iných kritérií delíme opis na:
1.  statický - ak je opisovaný predmet v pokoji; prevládajú prídavné mená; kompozícia je voľná, nezáväzná
2.  dynamický - ak opisujeme predmet v pohybe alebo nejakú činnosť; prevládajú slovesá, kompozícia je záväzná - musíme zachovať logickú a časovú náväznosť; tu patrí napr. opis pracovného postupu
 
Opis pracovného postupu
- stretneme sa s ním vo forme návodu na použitie alebo zhotovenie niečoho; používame 1. osobu mn. čísla oznamovacieho spôsobu (vezmeme, zložíme) alebo 2. osobu množného čísla rozkazovacieho spôsobu (vezmite, zložte); v celom opise používame rovnakú slovesnú osobu a dodržiavame časovú následnosť; v úvode vymenujeme použitý materiál, nástroje, ... a pre lepšiu názornosť náčrty, schémy.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013