Prozodické vlastnosti reči - intonácia

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Poznámky
Dátum: 19.11.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 173 slov
Počet zobrazení: 6 177
Tlačení: 549
Uložení: 500
Prozodické vlastnosti reči - intonácia: tempo, pauza, prízvuk, výška hlasu
 
Prozodické vlastnosti reči (modulovanie hlasu, intonácia) sa prejavujú už na slabike. Moduláciou hlasu vznikajú:
kvantita (dĺžka) - dlhá samohláska, dvojhláska
pauza (prestávka) - člení reč na kratšie úseky; pauza môže byť významová a fyziologická (na nadýchnutie); na nevhodnom mieste môže zmeniť význam(Oslobodiť-nemožno-popraviť)
tempo (rýchlosť) - závisí od obsahu a funkcie prejavu; priemerné tempo: 100 slov/min.
rytmus - vzniká striedaním prízvučných a neprízvučných slabík v slovách
intenzita hlasu (sila) - súvisí s tempom a hlasovým registrom; dodáva prejavu dynamiku
prízvuk - poznáme slovný - na prvej slabike v slove a vedľajší - v zložených slovách: spolupráca
dôraz a vetný prízvuk - je výrazné intonačné vyzdvihnutie najdôležitejšieho slova vo vete - býva na poslednom mieste vo vete ( = objektívny slovosled): Bol som doma; pri vzrušenej výpovedi sa presúva na začiatok vety: Doma som bol.
melódia - stúpanie a klesanie výšky hlasu - je rôzna v oznamovacích a opytovacích vetách
hlasový register (výška hlasu) - nasadenie hlasu do istej výšky - pri odlišovaní dôležitých a menej dôležitých častí vety
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019