Slovotvorné postupy - odvodzovanie, skladanie, skracovanie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 17.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 131 slov
Počet zobrazení: 131 883
Tlačení: 2 996
Uložení: 3 430

Slovotvorné postupy - odvodzovanie, skladanie,  skracovanie

- obohacuje slovnú zásobu
 
1. Odvodzovanie - najčastejší spôsob; postup: odvodené slová sa tvoria od základového slova buď:
a) predponami: výskok, preskok, ...
  b) príponami: skokan, ...
  c) súčasne predponami a príponami: predskokan, ...

2. Skladanie - nové slovo vzniká z dvoch základových: rýchlooprava, novovek, zemeguľa, vodovod, ...
- zrazeniny: jednoduché spojenie dvoch tvarov: kníhtlačiareň (tlačiareň kníh), pravdepodobný (podobný pravde), ...
-  za zložené slová sa pokladajú aj prídavné mená, ktoré sa píšu so spojovníkom:  česko-slovenský slovník, ...

3. Skracovanie - je prejavom úsilia o úsporné (ekonomické) vyjadrovanie; skracovaním vznikajú:
skratky: atď., doc., slov. jazyk, ... - píše sa za nimi bodka
  -  značky: sin, km, h, CO2, l, ... - bez bodky; medzinárodne platné
- skratkové a značkové slová: iniciálové - vznikajú z prvých písmen alebo slabík zloženého pomenovania: USA, SOU, KDH; SĽUK, SATUR, ...

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 8.820 s.
Zavrieť reklamu