Informácia - základné údaje, ich poradie

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Poznámky
Dátum: 19.11.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 74 slov
Počet zobrazení: 3 685
Tlačení: 374
Uložení: 390
Informácia - základné údaje, ich poradie;  funkčný analfabet

Informácia je akýkoľvek nový údaj. Základné údaje informácie sú: čo, kedy, kde, ako, kto, prečo - pričom na poradí údajov nezáleží. Dĺžka viet a ich usporiadanie závisia od funkcie informácie.
 
Funkčný analfabet - človek, ktorý síce vie čítať a písať, ale nedokáže to využiť  v komunikácii s úradmi, napr. nevie napísať žiadosť, reklamáciu, vlastný životopis; nevie sa orientovať v telefónnom zozname, nerozumie úradným oznamom, nevie vyplniť rôzne tlačivá, atď.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017