Znaky administratívneho štýlu a úradný list

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Poznámky
Dátum: 19.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 191 slov
Počet zobrazení: 27 542
Tlačení: 1 080
Uložení: 1 110

Funkčné jazykové štýly - znaky administratívneho štýlu; úradný list 

Štýl

- cieľavedomý výber a usporiadanie jazyk. prostriedkov. Poznáme šesť jazyk. štýlov:
1. náučný (odborný)  4. rečnícky
2. administratívny (úradný) 5. umelecký
3. publicistický (novinársky)  6. hovorový

Administratívny štýl sa používa len v písomnej forme. Jeho hlavné znaky sú: vecnosť, stručnosť, prehľadnosť. Na úpravu administratívnych písomností existujú štátne normy. Mnohé útvary nemajú podobu ucelených vieť, ale sú robené formou predtlače (tlačivá). 

Úradný list sa používa v administratívnom styku. Jeho obsahom môže byť žiadosť, objednávka, urgencia, reklamácia, atď.

Väčšie podniky majú vlastné tlačivá so záhlavím a naznačenou schémou, ktorá zodpo-vedá štátnej norme. Túto normu nemusí bežný občan presne ovládať, má však dodržiavať základnú formu, ktorá je prehľadná a uľahčuje zatriediť list pri vybavovaní.

Základná osnova:

- záhlavie - názov podniku, adresa (celé podčiarknuté)
- adresa príjemcu - vľavo 
- miesto a dátum - vpravo
- vec (podčiarknuť)
- samotný text (odstavce oddelené prázdnym riadkom)
- pečiatka a vlastnoručný podpis (vpravo dole)

Objednávka

- obsahuje presný názov objed. tovaru alebo služby, počet kusov, príp. spôsob dopravy,  platby... 

Urgencia  

- posúrenie nevybavenej objednávky, nedodanej služby v dohodnutom termíne, nezaplatenej platby, ...  Je dôrazná, ale slušná.

Reklamácia

-  upozornenie na chyby, nedostatky v dodanom tovare alebo službe.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.053