Štvrtok, 23. februára 2017, meninyRoman, Romana, zajtra Matej
Dnes prezretých 4132 študentských prácOnline: 306 mladých ľudí

:: Prihlásenie

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Znaky administratívneho štýlu a úradný list

Autor: Dievča diana (23)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 19.11.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 196 slov
Počet zobrazení: 15519
Tlačení: 608
Uložení: 607
Funkčné jazykové štýly - znaky administratívneho štýlu; úradný list
 
Štýl - cieľavedomý výber a usporiadanie jazyk. prostriedkov. Poznáme šesť jazyk. štýlov:
1. náučný (odborný)  4. rečnícky
2. administratívny (úradný) 5. umelecký
3. publicistický (novinársky)  6. hovorový

Administratívny štýl sa používa len v písomnej forme. Jeho hlavné znaky sú: vecnosť, stručnosť, prehľadnosť. Na úpravu administratívnych písomností existujú štátne normy. Mnohé útvary nemajú podobu ucelených vieť, ale sú robené formou predtlače (tlačivá). 

Úradný list sa používa v administratívnom styku. Jeho obsahom môže byť žiadosť, objednávka, urgencia, reklamácia, atď.
  Väčšie podniky majú vlastné tlačivá so záhlavím a naznačenou schémou, ktorá zodpo-vedá štátnej norme. Túto normu nemusí bežný občan presne ovládať, má však dodržiavať základnú formu, ktorá je prehľadná a uľahčuje zatriediť list pri vybavovaní.

Základná osnova:  
- záhlavie - názov podniku, adresa (celé podčiarknuté)
- adresa príjemcu - vľavo 
- miesto a dátum - vpravo
- vec (podčiarknuť)
- samotný text (odstavce oddelené prázdnym riadkom)
- pečiatka a vlastnoručný podpis (vpravo dole)

Objednávka

- obsahuje presný názov objed. tovaru alebo služby, počet kusov, príp. spôsob dopravy,  platby...

Urgencia
 
- posúrenie nevybavenej objednávky, nedodanej služby v dohodnutom termíne, nezaplatenej platby, ...  Je dôrazná, ale slušná.

Reklamácia
-  upozornenie na chyby, nedostatky v dodanom tovare alebo službe.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.3)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Normy administratívneho štýlu Poznámky 309 slov 7
Slovenčina Administratívny štýl a jeho slohové útvary Poznámky 342 slov 4.3
Slovenčina Administratívny štýl a jeho útvary Referát 262 slov 3.8
Slovenčina Administratívny štýl Poznámky 550 slov 7.1
Slovenčina Administratívny štýl Referát 147 slov 4.2
Slovenčina Administratívny štýl a jeho útvary - žiadosť, životopis Referát 794 slov 4.1
Slovenčina Administratívny štýl Referát 183 slov 0
Slovenčina Administratívny štýl a životopis Maturita 527 slov 7.8
0.030