Rozprávanie - kompozícia a štylizácia

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 19.11.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 188 slov
Počet zobrazení: 28 444
Tlačení: 1 404
Uložení: 1 450
Rozprávanie - kompozícia, štylizácia, úloha dialógu,  reč postáv, reč autora
 
Rozprávanie je zachytenie udalosti v časovej postupnosti. V umeleckom rozprávaní sa využíva dramatické stupňovanie: úvod - zápletka - zauzľovanie - vyvrcholenie - obrat - rozuzlenie. Úvod má taký veľký význam ako v rečníckom útvare.

Poznáme tri hlavné druhy úvodov:
expozícia: úvodný opis prostredia a postáv
in medias res: vpadnutie priamo do deja
retrospektíva: pohľad naspäť do minulosti (v detektívkach)
Umelecký text je rozdelený na autorskú reč a reč postáv.

Autorská reč:
autor sa stotožňuje s rozprávačom, opisuje a komentuje konanie postáv, uvádza reč postáv, zobrazuje prostredie, uvažuje. Autorská reč sa realizuje v spisovnom jazyku a býva v 3. osobe jednotného čísla a v minulom čase.

Reč postáv:
realizuje sa v dialógoch - rozhovoroch dvoch alebo viacerých postáv. Je graficky označená úvodzovkami alebo pomlčkami. Jedna časť dialógu  - prehovor jednej postavy - je replika. Dialóg rozvíja príbeh, stupňuje dej. Využívajú sa v ňom aj prvky nárečia, slangu - pomáhajú charakterizovať postavu.

V rozprávaní sa často používa na zvýšenie napätia tzv.historický prézent - ak namiesto minulého času použije autor nečakane prítomný čas. Rozprávanie ako slohový postup sa uplatňuje v románoch, novelách, poviedkach, rozprávkach, povestiach, vo fejtónoch, ...
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020