Informačný slohový postup

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča anika (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 06.03.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 177 slov
Počet zobrazení: 22 868
Tlačení: 1 285
Uložení: 1 248
Informačný slohový postup

Informačný slohový postup
▪ slúži na sprostredkovanie informácií, faktov, údajov
▪ odpovedá na otázky: čo? Kde? Kedy? Ako? Prečo sa stalo
▪ špecifické znaky: ▪ faktografickosť
  ▪ dokumentárnosť
▪ žánre: slovník, encyklopédia, správa, oznámenie, úradný list, pozvánka...
▪ uplatnenie v administratívnom, publicistickom, hovorovom štýle

Správa
▪ maximálne stručný a výstižný text, ktorý objektívne, presne a stručne informuje o základných faktoch(kto? kde? kedy? kto? prečo?) nejakej udalosti, ktorá sa už stala

Oznámenie

▪ informuje o tom, čo sa stane

Plagát

▪ má stručný a vhodne upravený text napísaný rozličným typom písma a doplnený vtipnou ilustráciou
▪ dôležité je upútať pozornosť okoloidúcich, obsahom býva oznámenie, pozvanie, propagácia.

P
ozvánka
je oznámenie o tom čo, kde , kedy, o koľkej sa uskutoční.
▪ v závere je výzva k účasti, môže mať formu listu, bleskovky alebo plagátu.

Inzerát a reklama
▪ obsahuje tiež oznámenie v pútavej grafickej úprave a vo výstižnej štylizácii

Úradný list

▪ má ustálenú úpravu (formát A4), štylizácia je jasná a presná
▪ využíva sa v administratívnom štýle (žiadosť, životopis)
▪ formu úradného listu využívame aj pri objednávkach, urgenciách a reklamáciách.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.5)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.037