Zdroj informácií v kocke

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 22.08.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 119 slov
Počet zobrazení: 5 531
Tlačení: 484
Uložení: 498
Zdroj informácií
 
Informácia: (z lat. informare) má niekoľko významov:

- správa, údaj, poznatok, poučenie, oznámenie
- údaje, hodnoty alebo dáta, ktoré sa strojovo spracúvajú
- v užšom zmysle údaje, ktoré sú dôležité pre užívateľa

Informatika: študijný odbor, ktorý sa zaoberá vznikom, získavaním, spracúvaním, ukladaním sprístupňovaní a využívaním odborných informácií v praxi.
Informačný proces: uskutočňujú zákl. informačné inštitúcie:
-  knižnice,
-  bibliografické inštitúcie,
-  strediská vedeckých a technických informácií.
 
- knihy, časopisy, slovníky, nahrávky sú primárne (čiže nespracované) informačné pramene.
- katalogizačný lístok je sekundárny informačný prameň.
 
Vedecké knižnice poskytujú bibliografie – zoznamy publikácií o nejakej téme s uvedením ich zákl. charakteristík (meno autora, názov práce, miesto a rok vydania, počet strán)
 
Rešerše – sú prehľady, súpisy údajov a faktov k jednej tematike.
Bibliografierešerše patria k terciálnym informačným prameňom.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011