Jazykovedné disciplíny

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: maturantkaa
Typ práce: Referát
Dátum: 23.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 110 slov
Počet zobrazení: 25 535
Tlačení: 1 504
Uložení: 1 332
 Jazykoveda – náuka o jazyku
- skúma jazyk ako jeden z charakteristických znakov konkrétneho národa.

- jazykovedné disciplíny:

1.  hláskoslovie – náuka o zvukovej stránke jazyka
2.  lexikológia – náuka o slovnej zásobe
3.  gramatika – tvaroslovie (morfológia) - náuka o slovných druhoch a gramatických kategóriách
   – skladba (syntax) – zaoberá sa tvorbou, spájaním slov, viet, vetnými členmi
4.  etymológia – náuka o pôvode slov
5.  ortoepia – náuka o správnej výslovnosti
6.  rétorika – náuka o rečníctve
7.  fonetika – náuka o tvorení hlások, zvukovej stránke slov
8.  lexikografia – náuka o tvorbe slovníkov
9.  štylistika – náuka o používanych jazykových prostriedkoch
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019