Prídavné mená

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 31.10.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 515 slov
Počet zobrazení: 10 401
Tlačení: 644
Uložení: 646
Prídavné mená
l  ohybný a plnovýznamový SD
l  pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat, vecí, javov a príslušnosť k nejakej osobe
l  určujeme gr. kategórie – rod, číslo, pád
l  vzor – pekný, cudzí, otcov/matkin
l  druh – akostné/vzťahové/privlastňovacie
l  stupňovanie
 
Vlastnostné:
a)  akostné (nízky, silný)
b)  vzťahové (železný, cukrový)
 
Privlastňovacie (Petrov, líškin)
 
Z dvojice vyberte správnu možnosť:
l  štruktúrovaný / štrukturovaný životopis
l  bernolákovský jazyk / Bernolákovský jazyk
l  lužicko-srbský národ / lužickosrbský národ
 
štruktúrovaný, bernolákovský, lužickosrbský
 
Stupňovanie prídavných mien:

- stupeň – pozitív (výdatný, pekný)
- stupeň – komparatív (výdatnejší, viac výdatný, menej výdatný, krajší)
- stupeň - superlatív (najvýdatnejší, najviac výdatný, najmenej výdatný, najkrajší)

VČ platnosť PríM:
podmet: Hluchý sa obzrel.
menný prísudok: Mama je pekná.
zhodný prívlastok: úžasný zážitok
doplnok: Obišiel si suchý.
vetný základ - menný: Hrozné!
predmet: Videli raneného.
prístavok: Ivka, naša ťažko chorá, zrazu vyzdravela.
 
Písanie zložených prídavných mien spolu a so spojovníkom:
l  česko-slovenské hranice (2 štáty alebo národy) – spojovník
l  červeno-čierna sukňa (2 farby) – spojovník
l  literárnovedný (1 vedná disciplína: literárna veda) – spolu
l  bledozelený (1farba, odtieň 1 farby) – spolu
l  lyrickoepické dielo (zdôrazňujeme jednoliatosť, spätosť) - spolu

Písanie veľkého písmena v združených pomenovaniach hradoch a zámkov:
l  V názve je druh stavby:
a)  Zvolenský zámok
b)  Bratislavský hrad
c)  Primaciálny palác
d)  Prezidentský palác
l  V názve je vlastné meno miesta, na kt. stojí:
a)  Červený Kameň (hrad)
b)  Krásna Hôrka (hrad)
 
Písanie príd. mien utvorených z vlastných PoM:
l  S/s -lovák S
l  S/s -lovenský jazyk s
l  S/s -lovenské národné divadlo S
 
l  Š/š -túr Š
l  Š/ -štúrovská slovenčina (aká?)  š
l  Š/š -túrova slovenčina (čia?) Š
 
Slovotvorný základ PríM:
l  súčasný – slovným základom je slovo ČAS
l  sklený – sklo ► skl- + -ený
l  kolenný – koleno ► kolen- + -ný
 
Rozlišovanie druhu PríM:
l  Petra Peťová (prípona ženských priezvisk)
 otcova (čia?) kvetinová (aká?) záhrada boli stredobodom pozornosti
 
VČ:
l  podmet: Hluchý sa obzrel.
l  menný prísudok: Mama je pekná. Syn je veľmi divný
l  zhodný prívlastok: úžasný zážitok
l  doplnok: Obišiel si suchý.
l  vetný základ - menný: Hrozné!
l  predmet: Videli raneného.
l  prístavok: Ivka, naša ťažko chorá, zrazu vyzdravela.
 
Písanie čiarky:
Pri hromadení prídavných mien:
a)  postupne rozvíjajúci prívlastok (bez čiarky):
...obklopení voňavým jabloňovým kvetom...
b) Viacnásobný vetný člen (s čiarkou):
...akýsi nízky, tučný muž obrátil k nemu tvár...
 
Využitie PríM:
epiteton – básnický prívlastok:
hrdzavý čas
inverzia – obrátený slovosled, v umelec. lit.
čas hrdzavý
súčasť odborného názvu
prvosienka jarná
l  tvorba bohatých synonymických radov
Krásna, svieža, čistá a pôvabná dievčina....
● hromadenie synoným – umelecký prostriedok –
pleonazmus
 
l  prídavné mená – koncovky (-aci, -ací): prací
l  príčastie – koncovky (-úci, -iaci): perúci, visiaci
l  prechodník i príčastie tvoríme v 3. os. pl. volajúc, držiaci
 
Odlíšte prídavné mená a príčastie vo vete:
l  Ponúkame pracovné miesto v modernej, dynamickej, neustále napredujúcej banke, ktorá je jednou z najväčších medzinárodných finančných inštitúcii.
l  Vo vete nájdite postupne rozvíjajúci prívlastok.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020