Číslovky

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča diana (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 31.10.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 398 slov
Počet zobrazení: 15 476
Tlačení: 780
Uložení: 769
Číslovky
- plnovýznamový, ohybný SD
- označuje počet osôb, vecí, dejov, poradie, členenie
- majú podobu substantív (sto), adjektív

(stý), prísloviek (storako)
- gram. kategórie: rod, číslo, pád
- Vzor

a)  1-4 samostatné,
b)  5-99 – vzor päť,
c)  pekný/cudzí (radové, násobné, druhové),
d)  milión - dub, tisíc – stroj, miliarda - žena, sto –mesto
e)  neohybné – skupinové, neurčité, násobné

Členenie:
- základné
- radové
- skupinové
- násobné
- druhové

Pravopis:
- Skloňovanie základných čísloviek STO/TISÍC
-  Ak stoja pri PoM – sú nesklonné:
od sto korún, prišiel s tisíc korunami
-  Ak stoja samostatne, skloňujú sa podľa vzorov mesto a stroj:
- Oženil sa v tridsiatich rokoch (mal 30 – koľko?) základná číslovka
- Oženil sa v tridsiatych rokoch (v období od 1930-1939) v akých? V ktorých (poradie) radová číslovka
 
Písanie čísloviek od 21-99
- A) ak sa neskloňujú, píšeme desiatky a jednotky spolu:
64 (šesťdesiatštyri) – o šesťdesiatštyri deťoch

- B) ak sa skloňujú, píšeme desiatky a jednotky osobitne:
52 (päťdesiatdva) – o päťdesiatich dvoch deťoch
 
Skloňovanie vyšších zložených čísloviek:
 
- A) vnútri slova sa neskloňujú:
o (20 222) dvadsaťtisícdvestodvadsaťdva  deťoch / o dvadsaťtisíc dvesto dvadsaťdva
deťoch

- B) vnútri slova sa skloňujú:
o dvadsaťtisícdvestodvadsiatich dvoch deťoch, o dvadsaťtisíc dvesto dvadsiatich
dvoch deťoch
 
Nesklonná číslovka JEDEN
- 21 žien - dvadsaťjeden žien
- 31 mužov - tridsaťjeden mužov
- 51 - päťdesiatjeden detí
- zápas skončil 1:0 jeden (gól) nula

 
Gramatická prípona v I pl.
- Číslovky dva (obidva, oba), tri
-  majú v I pl. tvary: dvoma/-mi, troma/-mi:
Prišiel s dvomi/dvoma priateľmi. Prešiel tromi/troma testami.
 
Písanie osobitne a dovedna:
- Násobné číslovky – raz-razy-ráz sa píšu ako dve slová:
dva razy, päť ráz, desiaty raz

- Násobné číslovky - -krát, -násobný sa píšu ako jedno slovo:
dvakrát, päťkrát, desiatykrát, prvýkrát, viacnásobný
 
Písanie spojovníka v číslovkách:
- 3-ročné deti, 30-ročná vojna (zložené slovo)
- Tank T-35, lietadlo IL-18 /značka lietadla/
- Po spojovníku nesmie nasledovať gramatická prípona (8-eho, 2,5-tý)

VČ platnosť
-podmet: Štyria prišli neskoro.
-menná časť prísudku: Chlapec bol piaty.
-zhodný prívlastok: piaty trieda
-neurčité číslovky, kt. prechádzajú k príslovkám – príslovkové určenie miery
-doplnok: Chlapec dobehol piaty.

Štylistické využitie gramatických kategórií:
1. v umeleckom a rečníckom štýle (magické a biblické čísla)
2. tvorba antoným: prvý a posledný
3. zveličovanie: Už som ti to povedal 100x!
 
4/8 – 4 lomené 8
4:2 – 4 delené dvomi/dvoma
1+1 = 2 – jeden plus jeden je dva
1., 2. – po prvé, po druhé
0,5 – nula celých päť desatín
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.2)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011