Textové procesory a editory

Ostatné » Informatika

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 07.02.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 948 slov
Počet zobrazení: 8 561
Tlačení: 534
Uložení: 577
Textové procesory a editory - všeobecná char., typografia, textové procesory v rôznych operačných systémoch, druhy, char. vybraného textového procesora
 
Rozmach počítačovej techniky zasiahol už všetky odvetvia Ľudskej činnosti. Prudký rozvoj zaznamenali aj kancelárske balíky, ktoré sa môžu využívať takmer všade. Dá sa povedať, že by sme nenašli taký počítač, ktorý by neobsahoval takýto software. Kancelárske balíky obsahujú aplikácie na text, organizovanie času, prezentáciu, tabuľky a matematické výpočty a mnohé iné programy. Asi najviac využívanou aplikáciou sú textové editory. Je teda celkom logické, že aj výrobcovia na tento typ programu kladú väčší dôraz a software sa tak stáva "vlajkovou loďou " kancelárskych balíkov.
 
Hlavným cieľom každého nového programu je užívateľská prítulnosť a intuitívnosť ovládania programu. Každý textový editor podporuje technológiu wysiwyg. Možno v ňom presne definovať vzhľad stránky. Do každého možno vkladať nové objekty. Prvoradou úlohou textových editorov je rýchla a efektívna tvorba dokumentov. Ak editor ponúka i niečo naviac, užívateľov poteší, ale pokiaľ im bude robiť problémy napísať niekoľko riadkov textu, tak potom takýto editor používať asi nebudú. Dokument sa dá získať formou súboru, alebo formou vytvorenia vlastnou prácou. Každý užívateľ ocení existenciu už pripravených vzorových dokumentov. Na ich základe môže vytvoriť svoj vlastný dokument. ďalšou dôležitou úlohou editorov sú šablóny. Sú jednou y najťažších nástrojov textových editorov. Šetrí užívateľovi čas a umožňuje i menej typografickým jednotlivcom vytvárať rôzne dokumenty, ktoré naozaj lahodia oku. Práve preto každý slušný textový editor poskytuje svojmu užívateľovi veľké množstvo pripravených šablón, v ktorých stačí zmeniť názov firmy, či adresu a dokument je na svete. Šablóny dokumentov bývajú rozdelené podľa logických kategórií. Tiež sa dajú vytvoriť šablóny nové a zaradiť ich podľa uváženia do systému šablón. Nasledujúcou vlastnosťou je formátovanie textu. Sem patrí veľkosť písma, šírka písma, tieňovanie. V každom editore sa nachádzajú štýly písma. Písmo môže byť základné, tučné, kurzíva (doprava, doľava), alebo ako kapitálky. Písmo môžeme modifikovať ako podtrhnuté, prečiarknuté, dvakrát prečiarknuté, horný alebo dolný index. Tiež si môžeme vybrať rôzne druhy (fonty) písma. Avšak pri úprave textov by bolo vhodné vždy dodržiavať typografické zákony. Okrem formátovania textu možno formátovať aj odstavce. Pre uľahčenie práce je už od výrobcu pripravené množstvo formátovacích štýlov. Samozrejme je i možnosť vytvorenia nového štýlu. Samotné štýly zahrňujú možnosť definície písma, úprava medzier medzi znakmi, posunutie oproti štandardnému riadku a pod. Odstavcom možno nastaviť ich vlastné vlastnosti. Patrí sem zarovnávanie textu, definovanie riadkovania, rozšírenie medzery medzi jednotlivými odstavcami. Z hľadiska typografie je možné v nových verziách textových editorov nájsť možnosť kontroly osamotených riadkov na začiatku resp. na konci stránky, rôzne spôsoby číslovania, odrážky, obrysy, tieňovanie. Okrem týchto základných vlastností sa na vzhľade dokumentu podieľa napríklad i definícia okrajov na liste papiera. Automatizáciu práce zaisťujú tiež niekoľko úrovňové formy číslovania kapitol vo vopred pripravených osnovách. Medzi moderné služby textových editorov patrí generovanie obsahov, zoznamov a registrov, čo sa hlavne využíva pri rozsiahlych dokumentoch. blšími funkciami, ktoré sú potrebné pri takýchto dokumentoch sú krížové odkazy a ich automatická aktualizácia, využívané najmä pri odkazovaní sa z textu na nejaký obrázok. Najnovšie sa textové editory využívajú ako e -mail editory a tiež možno vytvorené dokumenty uchovávať v HTML jazyku
 
Textové editory pozná dnes každý ako programy určené na tvorbu oficiálnych listín pre obchodný styk, ako aj pre prezentáciu svojich zámerov či produktov. Údaje nadobúdajú ve1'mi dobrú informačnú schopnosť ak sú prednesené na kvalitnom dokumente. Tvorba dokumentov sa preto stáva náročnejšou a programy na ňu použité vyspelejšie a prepracovanejšie.
Keďže trh poskytuje možnosť vybrať si z množstva konkurenčných výrobkov, je ťažké vybrať ten najvhodnejší. Z množstva softwarových balíkov si vieme vybrať veľmi jednoducho, ak poznáme požiadavky, ktoré budeme od danej aplikácie požadovať.
Podľa toho by sme mohli rozdeliť programy narábajúce s textom do dvoch hlavných kategórií:
¨  klasické textové editory ktoré sa v posledných verziách stávajú súčasťami kompletných kancelárskych balíkov. Tieto zahŕňajú okrem textových editorov aj programy pre databázy, tabuľkové procesory, editory pre Internet, grafické editory ako aj plánovače úloh a aplikácie pre tvorbu prezentácií. Patria sem hlavne balíky MS Office a Corel Wordperfect Office ako aj 602Pro PC Suite firmy Software602 Využívame ich hlavne pre tvorbu dokumentov v obchodnom styku.
¨  Profesionálne textové editory určené na sadzbu a zalamovanie stránok a teda primárne určené na tvorbu dokumentov ako sú časopisy, noviny a rôzne publikácie. Distribuujú sa ako samostatné aplikácie. Z nich sú známe najmä Corel Ventura, Adobe Acrobat, Adobe InDesign,ale hlavne Adobe PageMaker ako aj QuarkXpress, ktorý sa stal v profesionálnej oblasti nepísaným štandardom.
 
Medzi najznámejšie textové editory patria:
¨ WordPerfect 
¨ WordPro 
¨ WinText 602 
¨ Word
¨ WordPad 
¨ T602

Word 97
- je textový procesor, ktorý je súčasťou kancelárskeho balíka Microsoft Office 97. Novinky tejto verzie sú najmä v oblasti tvorby HTML dokumentov. Editor je jednoducho členený a pochopiteľný každému užívateľovi. Obsahuje vlastný "Web Page Wizard" pre tvorenie internetovej stránky. Do HTML dokumentu sa dajú zabudovať všetky základné efekty (zvuk, obrázky...), ktoré sa pri tvorbe používajú, a samozrejme al klasické prepojenia medzi stránkami. Vylepšená je aj tvorba makier a s ňou sa spájajúci Visual Basic, ktorý je veľmi podobný originálu a to či už vo vizuálnej , tak aj vo vývojárskej podobe. Dokáže jednoducho importovať makrá z nižších verzií a možnosť vývoja programov sa dosť zjednotila zo štandardmi v oblasti objektového programovania. Príjemná zmena nastala v tvorbe tabuliek. Pribudli grafické tvorby tabuliek s pohodlnejším rozširovaním, rozdeľovaním a zlučovaním polí a riadkov. Lišta pre tabuľky je doplnená o ďalšie funkcie. Veľa zmien sa udialo aj v písmach. Pribudla lišta "Word Art". Pomocou nej môžeme písať rôznymi grafickými štýlmi. V obyčajnom fontovom písme je možné využiť rôznych efektov (blikanie, obiehanie hviezdičiek okolo písma), tie sú však použiteľné len pre elektronické zobrazenia. Grafika sa dá zobrazovať až do 3-D úrovne, vrátane nastavenia uhlu svetla a otáčania objektov. Pribudli nový "Wizardi", a to pre e-­mail, HTML.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017