Druhy softvéru a aplikačné programy

Ostatné » Informatika

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 06.12.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 442 slov
Počet zobrazení: 15 152
Tlačení: 486
Uložení: 603
Druhy softvéru a aplikačné programy
 
Úvod
Vždy som bola uchvátená informačnými technológiami. Preto som sa rozhodla, že tento projekt bude venovaný aplikačným softvérom a programom. Denno-denne sa stretávame  s touto vedou. Obyčajný vytlačený papier, ktorý sa nám dostane do rúk, knihy, mobilné telefóny či DVD filmy. Všetky veci takéhoto charakteru majú niečo spoločné, niečo čo ich spája. To sú počítače. Dnes by sme si bez nich nevedeli predstaviť život. Ale málokto si uvedomuje, že napríklad prenesenie hudby z počítača do našich Mp3 prehrávačov, surfovanie na internete alebo posielanie e-mailov zabezpečuje nespočetne veľa aplikačných programov. Napísanie práce, upravenie fotografie alebo GPS navigácia, bez ktorej by sme boli na cestách stratení, všetko to zabezpečujú aplikácie. Počítač a softvér, či už operačný alebo aplikačný, tvoria nerozlučnú dvojicu. Jeden bez druhého nemôžu fungovať. Počítače bez aplikačných programov sú bezcenné a aplikácie bez počítačov jednoducho nemôžu existovať. Rovnako aj my v 21. storočí tvoríme s informačnými technológiami pár.

Bez informačných technológií a aplikačných softvérov si nevieme predstaviť život. Ale úplne ich nepoznáme a nerozumieme im. Touto cestou vám chcem priblížiť, čo sú aplikácie, ako fungujú a na čo slúžia.
 

1  Čo je to softvér a operačný systém

1.1 Softvér

Softvér je programové vybavenie počítača. Na to, aby počítačový systém vedel, čo, kedy a ako má vykonávať, potre­buje mať k dispozícii predpisy (príkazy), na základe ktorých procesor riadi jeho chod. Tieto postupnosti označujeme ako programy, aplikácie alebo softvér. Softvér je však rovnako nefunkčný ako samotný hardvér. Jedno bez druhé­ho nemôže pracovať, preto o počítači hovoríme ako o spojení softvéru a hardvéru. Softvér s hardvérom dokážu zabezpečiť chod systému, no v dvoj kombinácii ešte cel­kom nenapĺňajú definíciu. Zmyslom práce počítačového systému je spracúvanie údajov. Údaje predstavujú vstup do systému, ktorý ich spracuje a na základe svojej činnosti poskytne používateľovi výsledky. Vzniká programovaním.
 
Podľa miesta nasadenia a spôsobu určenia môžeme softvér rozdeliť na dve základné kategórie:
· Systémový softvér – zabezpečuje spúšťanie ďalších aplikácií. Sú to napr. operačné systémy
· Aplikačný softvér (aplikácie) – skupina programov určená na riešenie problémov. Zahŕňame sem napr. textové a grafické editory, prehliadače webových stránok atď.
 
Špeciálne kategórie softvéru tvoria:
· Sieťový softvér – umožňuje počítačom navzájom komunikovať
· Vývojový softvér – poskytuje programátorovi nástroje na napísanie programu
 

1.2 Operačný systém

Operačný systém je základným softvérom, ktorý nám dovolí spúšťať programy s uloženými údajmi. Predstavuje technické a programové prostriedky počítača, ktoré zabezpečujú komunikáciu medzi hardvérom a používateľom.
 

2 Aplikačné programy

 
Aplikačné programy sú na to, aby riešili konkrétne úlohy na PC. Vďaka nim môžu používatelia vytvárať vlastné dokumenty v rôznych formách. Veľmi často ich nazývame aj ako aplikácie. Môžeme teda tvrdiť, že aplikácia, aplikačný program alebo aplikačný softvér znamenajú to isté. Máme niekoľko druhov aplikačných softvérov:
· Textové editory (Word, Writer)
· Tabuľkové kalkulátory (Ms Excel, Calc.)
· Prezentačné programy (Impress, Microsoft PowerPoint)
· Antivírusové programy (ESET, NOD, Avast)
· Databázový systém (Microsoft Access, MySQL)
· Správa súborov (Windows Commander)
· Zálohovacie, kompresné nástroje (WinZip, Power Archiver)
· Grafické editory ( Adobe Photoshop, GIMP)
· Multimediálne ulity (CD prehrávače, DVD prehrávače, MP3 prehrávače)
· Programovacie jazyky (Turbo Pascal, MS Visual Basic)
· Internetové nástroje (Opera, Internet Explorer, Firefox)
· Systémové nástroje (ovládače)
· Ekonomické aplikácie (účtovnícke, skladové, výpožičné)
· Vzdelávacie programy (prekladače, encyklopédie)
· Geografické informačné systémy (GPS, mapové programy)
· DTP – programy, ktoré pripravujú tlač.
· Hry
· 3d modelovanie, CAD – umožňujú modelovanie, strojárske a stavebné nákresy.
 
Aplikácie sa na počítač inštalujú dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je, že sa inštalujú samostatne. Druhý spôsob je, že sú súčasťou balíka programov. Pri inštalácii si užívateľ môže vybrať jeden z troch možností inštalovania: úplná, typická a vlastná inštalácia. Ak už nejaký program nepotrebujeme a chceme ho jednoducho odstrániť, musíme ho odinštalovať a nie presunúť do Koša.

3 Porovnávanie rôznych druhov aplikačných programov

3.1 Sociálne siete

Dnes je už takmer každý zaregistrovaný na nejakej sociálnej sieti. Môj prieskum bol zameraný hlavne na mieru obľúbenosti a spokojnosti s podobnými typmi sociálnych sietí. Oslovila som 20 respondentov najmä vo veku 15- 20 rokov. Urobila som tak preto, lebo práve táto veková kategória najviac využíva tieto aplikácie. V anonymnom dotazníku mali na výber spomedzi niekoľkých sietí, napr. Facebook, Pokec, Skype, Twitter alebo ICQ. Uistila som sa, či sú na daných piatich sieťach zaregistrovaní. Podľa spokojnosti a miery používania mali k danej sociálnej sieti priradiť body. 5 bodov pripísali k najobľúbenejšej aplikácii, 4 body priradili k obľúbenej, 3 body pridali k menej obľúbenej, 2 body pripísali k tej, ktorú používajú veľmi málo a 1 bod pridali k tej, ktorú nevyužívajú vôbec. Každý aplikačný program mohol získať maximálne 100 bodov.
 
Prieskum nám ukázal, že najobľúbenejšou sociálnou sieťou je práve Facebook (FB). Dosiahol najvyššie skóre s počtom bodov 91. Druhé miesto obsadil Skype s počtom bodov 68. Pokec, ICQ a Twitter mali veľmi podobné výsledky. Pokec dosiahol 44 bodov, Twitter získal 43 bodov a na poslednom mieste skončilo ICQ s počtom bodov 40. Na základe výsledkov prieskumu som sa zaoberala otázkou, prečo dané sociálne siete dosiahli práve takéto výsledky. Každá z nich má svoje výhody aj nevýhody. Najlepšie obstál Facebook.

Facebook je najobľúbenejšou sociálnou sieťou. Veľa ľudí oceňuje, že tam môžu pridávať rôzny materiál ako napr. obrázky, fotografie, videá alebo iné príspevky, ktoré sa im zobrazujú na nástenke alebo v profile. Ďalšou výhodou je, že si môžeme vytvárať rôzne skupiny, do ktorých sa pozývajú ľudia, ktorí majú napr. spoločné záujmy alebo ciele. Na nástenku v skupine zverejňujú odkazy, informácie a ostatní ich môžu komentovať. Medzi ostatné výhody Facebooku patrí aj vytváranie pozvánok, prostredníctvom ktorých pozývate ľudí na akcie alebo vytvárate udalosti. Hry a iné aplikácie sú tiež pozitívom. Členovia ich využívajú pri chatovaní na krátenie svojho času. Facebook má samozrejme aj niekoľko negatív. Je to najpoužívanejšia sociálna sieť,  preto sa tam pohybuje množstvo ľudí. To zapríčiňuje občasné výpadky na niekoľko minút, ale aj na niekoľko hodín. Tak isto môže dôjsť k strate identity a súkromia. A najväčším mínusom je, že sa čím ďalej, tým viac mladí stávajú na tomto chate závislí.

Skype je druhý v poradí obľúbenosti používateľov. Je výhody spočívajú najmä v tom, že ľudia si môžu telefonovať a písať zadarmo. Môžu sa vidieť cez webkameru apod. Túto možnosť neponúka žiadna iná sociálna sieť. Druhé miesto v rebríčku má aj preto, lebo ľudia sa riadia heslom, keď to majú všetci, budem to mať aj ja. Najväčšou nevýhodou asi je, že táto aplikácia zaberá veľa pamäte. Iným negatívom je, že užívatelia prakticky nemajú kontrolu nad tokom dát. A aj licencia je nebezpečná. Je totiž jednostranná a zaregistrovaným používateľom neprináša mnoho práv. Je jasné, že Skype má viac negatív ako pozitív, ale my ho využívame hlavne preto, lebo ani jedna sociálna sieť neposkytuje také služby ako ona.

Tretie miesto prezentuje Twitter. Ľudia na Slovensku ho veľmi nepoznajú a nie je tu veľmi rozšírený. Málo Slovákov je na ňom zaregistrovaných, preto obsadil túto pozíciu. Avšak v Severnej Amerike, Kanade, Číne alebo Japonsku je Twitter veľmi obľúbený a využívajú ho každý deň podobne ako Skype.
Predposledné miesto obhájil Pokec a sociálna sieť ICQ. Po minulé roky boli veľmi obľúbené, ale s príchodom nových sociálnych sietí ako Facebook či Skype, sa ich popularita znížila. Ľuďia chceli a túžili už po novších aplikáciách, ktoré prirodzene priniesli aj viac výhod pre užívateľov napr. vo forme telfonovania alebo zverejňovania fotografií, videií a iných osobných príspevkov.

3.2 Internetové prehliadače

Vo svojej ankete som kládla otázky tým istým ľuďom ako v predchádzajúcej časti. 20 respondentov vo veku 15- 20 rokov mi odpovedalo na otázku, aký internetový prehliadač používajú na svojom počítači. Odpovede sa samozrejme líšili a odpovede  obsiahli širokú škálu rôznych typov internetových prehliadačov. Respondenti väčšinou vyslovovali pojmy ako: Google chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer alebo Opera. To sú zrejme najrozšírenejšie internetové vyhľadávače.
 
V ankete o internetových prehliadačoch 55% opýtaných odpovedalo, že používajú Google chrome. 20% získal prehliadač Mozilla Firefox, 15% obhájil Internet Explorer a najmenej sa používa prehliadač Opera. Opäť som sa zaoberala , prečo Google chrome dosiahol najlepšie výsledky v ankete. Ako všetko aj Google chrome má isté plusy aj mínusy. Medzi výhody patrí napr. dobrý dizajn. Podľa respondentov pracuje rýchlejšie, preto ho využívam aj ja. Poskytuje lepších prehľad v kartách a priamo sa prepája na prehliadač Google.  Negatíva spočívajú v tom, že panel so záložkami sa automaticky nazapína a v porovnaní s prehliadačom Mozilla Fierefox nemá panel na ovládanie okna. Mozilla Firefox má väčšiu stabilitu, pracuje rýchlejšie a má už zabudovaný manažér sťahovania. Avšak je pomalšia na starších počítačoch (PC) a na niektorých webových stránkach občasne dovhádza k technickým prípadne grafickým problémom.

Záver

Vývoj a prenikanie vedeckých poznatkov do života bežných smrteľníkov prinášali vždy potrebu učiť sa niečo nové, rozmýšľať v iných dimenziách a naučiť sa výdobytky vedy prakticky používať. Preto dúfam a pevne verím, že týchto pár strán o aplikačných programoch, aplikáciách a softvéroch Vám aspoň trochu pomohlo zorientovať sa v tejto oblasti a lepšie pochopiť ich zmysel a existenciu. Veď nakoniec inovácie a nové technológie postupujú s dobou neustále dopredu závratnou rýchlosťou. Preto je dôležité, aby sme aspoň z časti dokázali pochopiť, ako v skutočnosti fungujú. Technickým typom aj antitalentom na počítače by som odporučila, aby sa z času na čas zaujímali o tento smer, lebo kdekoľvek vo svete sa s touto vedou stretnú a nevyhnú sa jej.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020