Korózia

Pomôcky » Laboratórne práce

Autor: filomena (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 22.09.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 365 slov
Počet zobrazení: 1 069
Tlačení: 103
Uložení: 106

Korózia

Úloha: Pozorovanie priebehu korózie v rôznych prostrediach.

Teória: Korózia je fyzikálno – chemická reakcia medzi kovom a prostredím. Jej výsledkom je trvalá chemická zmena kovu, ktorý tým výrazne mení svoje chemické, fyzikálne i mechanické vlastnosti. Korózia môže kovový predmet úplne zničiť.

Chemická korózia prebieha v elektricky nevodivom prostredí kedy kov priamo reaguje s korozívnou látkou. Napríklad priamym pôsobením vzdušného kyslíka na hliník vzniká na povrchu hliníkových predmetov vrstvička Al2O3, alebo pôsobením H2S zo vzduchu sa na povrchu strieborných predmetov tvorí vrstvička čierneho Ag2S.

Elektrochemická korózia prebieha vždy vo vlhkom elektrický vodivom prostredí a. Jej podstata spočíva v tom, že medzi dvoma rôznymi kovmi dochádza ku oxidatívno – reduktívnej reakcii.

Pasivácia kovov – kovy chránia svoj povrch vytvorením vrstvy oxidu svôjho kovu čím vytvoria ochranný povrch.

Ochrana povchu kovov pred koróziou je rôzna, pokovovaním nekorozívnym kovom – pozinkovanie, nátermy – olejmy alebo farbamy.

Postup: 1. Železné klince sme vložili do 5 skúmaviek.
2. Do prvej skúmavky sme priliali destilovanú H2O.
3. Do druhej skúmavky sme priliali roztok H2SO4.
4. Do tretej skúmavky sme priliali roztok NaOH.
5. Do štvrtej skúmavky sme priliali roztok NaCl
6. Do piatej skúmavky sme nepridali nič.
7. Pozorovanie

Priebeh: Korózia prebieha dlhší čas, prečo po vložení nevidíme žiadnu zmenu.
Po 3 dňoch sú už viditeľné zmeny na železných klincoch v kyslom a zásaditom prostredí – nad aj pod úrovňou hladiny roztoku. Po dlhšom čase nastali zmeny vo všetkých skúmavkách.

Výsledok: V skúmavke s destilovanou vodou nastala korózia. Produkt Fe203.3H2O odpadával na dno skúmavky.
V skúmavke s roztokom H2SO4 nachádzame produkty korózie na dne ale aj na stenách skúmavky. Klinec je pokrytý sírovou vrstvou.
V skúmavke s roztokom NaOH nastalo menej zmien ako v skúmavke s kyslím prostredím.
V skúmavke s roztokom NaCl nastáva najsilnejší priebeh korózie, ktorá klinec takmer úplne zničí. Produkty korózie sú na dne a na stenách skúmavky.
V skúmavke, v ktorej sa nenachádzal žiaden roztok ani voda prebehli najmenšie zmeny.

Záver: Korózia prebieha v akomkoľvek prostredí. Kyslé prostredie ja silno korozívne a priebeh je pomerne rýchly. Zásadité prostredie je menej korozívne a priebeh je pomalý. Slané prostredie je najagresívnejšie a zmeny nastali najrýchlejšie. Korózia v destilovanej vode prebiehala veľmi pomaly a slabo. V skúmavke, kde nebol žiaden roztok prebehla korózia vďaka vzdušnej vlhkosti.

Korózia prebiehala aj nad hladinou roztokov. Bola spôsobená vzdušnou vlhkosťou a plynmi, ktoré sa uvoľňovali z roztoku.

Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Pomôcky » Laboratórne práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.027 s.
Zavrieť reklamu