:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Dramatická literatúra pojmy

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča babuska (21)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 684 slov
Počet zobrazení: 11630
Tlačení: 482
Uložení: 435
Dramatická literatúra

1. Dráma - grécky draó - konať

- je základný literárny druh, ktorý má dialogickú podobu, dej prebieha pred očami divákov, herci reprezentujú charakter divadelných postáv konaním i prehovorom (monológ, dialóg).
- vznikla v starovekom Grécku z náboženských osláv Dionýza, boha plodnosti a vína
- vyvinula sa z dialógu medzi hercom a zborom
- Aischylos neskôr pridal 2. herca a Sofokles herca tretieho

2. Divadelná hra

Naštudovanie divadelného diela do podoby divadelnej hry (inscenácie) sa nazýva inscenovanie. Na realizácii sa podieľajú: dramaturg, režisér, herci, výtvarník scény, hudobný skladateľ, zvukári, kostyméri, osvetľovači...
 
Divadelná hra sa realizuje na špeciálne upravenom priestore – javisku.
Neoficiálne uvedenie divadelnej hry pre novinárov a pozvaných hostí – predpremiéra
Prvé uvedenie divadelnej hry – premiéra
Druhé uvedenie divadelnej hry – repríza
Posledné uvedenie divadelnej hry – derniéra
 

3. Kompozícia drámy

a) Vonkajšia stavba drámy (súvis s javiskovou realizáciou)
1. dejstvá – časti hry oddelené spúšťaním opony, zväčša medzi dejstvami býva prestávka
2. scény – zmena dekorácií, osvetlenia i hercov na javisku
3. výstupy – zmena postáv

b) Vnútorná stavba drámy (dramatický dej)
1. úvod - expozícia
2. zauzlenie – kolízia
3. vyvrcholenie – kríza
4. obrat deja – peripetia
5. záver – katastrofa

4. Dramatické literárne žánre:

Tragédia – vznikla v antike, má vážny dej a končí sa tragicky, zväčša smrťou hl. hrdinu. Dej tvorí konflikt medzi výnimočným hrdinom a silami, ktoré sú mocnejšie ako on.
Tragický hrdina – nadpriemerný, vznešený človek, ktorý za svoje skutky musí zomrieť.
Najznámejší autor tragédií Sofokles.
 
Komédia – obraz komického vzťahu k svetu s cieľom vyvolať smiech. Smiech vyvolávajú nedostatky a slabosti človeka.
 
Komický hrdina – podpriemerný, má mnoho nedostatkov a preto pôsobí smiešne
Najznámejší autor komédií Aristofanes
 
Činohra – vznikla v 19. storočí, má závažný dej, ale končí sa zmierlivo. Často zobrazuje spoločenské konflikty a problémy a zaoberá sa i psychikou postáv.
Najznámejší autor bol Čechov
 

5. Literárne pojmy

Replika je odpoveď na predchádzajúcu odpoveď (prehovor, výpoveď) partnera v dialógu, rozprávaní, rozhovore.
 
Autorská poznámka je text v zátvorke pri menách konajúcich postáv, tvorí autorizovanú súčasť literárneho textu.
 
Postava dramatická je hercom stelesnená drama-tická osoba, ktorá tým nadobúda vyšší stupeň objektívneho ľudského bytia.
 

6. Kto sa podieľa na inscenácii

a) dramaturg - osoba, ktorá vyberá dielo na divadelnú realizáciu
b) herci osoby, ktoré stvárňujú postavy literárneho diela
c) režisér človek, ktorý podľa scenára pripraví spolu s hercami konkrétne dramatické dielo, je tvorcom kon-cepcie a stvárnenia divadelnej hry
d) scenárista je to autor, ktorý prozaický text spracuje do dialógov a monológov a zároveň napíše svoju predstavu, ako sa to má hrať
 

7. Inscenačné formy

a) film dramatický žáner, ktorý v sebe spája obraz, slovo, hudbu a zvuk, môže byť celovečerný, krátky, hraný, animovaný, prírodopisný, dokumentárny...
b) rozhlasová hra je literárno - dramatický žáner využívajúci iba zvukové prostriedky, je to audiálne umenie (sluchové), bez možnosti využitia zrakového princípu, hlavným prvkom je zvuk a zvukové efekty
c) televízna hra dramatický žáner, technické audiovizuálne umenie, dôraz sa kladie na sluchové (audiálne) vnímanie textu, v porovnaní s filmom, je viac založená na slove, vyznačuje sa malým časovým a priestorovým rozpätím, menší počet postáv, tematicky spracováva domáce, rodinné príbehy, spoločen. udalosti
 
W. Shakespeare
• anglický spisovateľ a významný a dramatik
• rodák zo Stratford – upon – Avon
• oženil sa s oveľa staršou ženou, 3 deti
• ako 18-ročný sa oženil s Anne Hathwayovou
deti: dcéra Susanna, dvojčatá Hamnet a Judith, jediný syn (meno pripomína aj jedna z jeho najslávnejších hier, Hamlet), zomrel v mladom veku
• dal sa ku kočovnému divadlu
• vytvoril 37 hier, 134 sonetov
 
Tvorba:
rané obdobie - rané komédie a historické hry (napr. "Sen noci svätojánskej" „Dvaja šľachtici z Verony“ „Veselé panie windsorské“ a "Henry IV", časť 1)
stredné obdobie - zahŕňa jeho najznámejšie tragédie „Othello“, "Rómeo a Júlia", "Macbeth", "Hamlet" a "Kráľ Lear„ a i.
 
neskoré obdobie - napr. "Zimná rozprávka" a "Búrka".
 
-  drámy plné katastrof – hynú jednotlivci, rúcajú dynastie,
odkrýva sa krása i veľkosť človeka
 
Hamlet
- r. 1600, preklad B. Tablic
• filozofická hra, otázky života a smrti, o ľudskej existencii
• kultúrna encyklopédia renesančného Anglicka  spoločenské a mravné hodnoty,
skúsenosti a ideály z tých čias
• kritik pomerov a manier
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.5)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Slovenská dramatická tvorba Maturita 345 slov 3.3
Slovenčina Dramatická tvorba po roku 1945 Referát 1797 slov 2
Slovenčina Dramatická tvorba v medzivojnovom období Referát 710 slov 0
Slovenčina Dramatická tvorba po 1945 Referát 1354 slov 4.3
Slovenčina Dramatická tvorba v 19. storočí (Ján Chalupka, Ján Palárik, J. G. Tajovský) Referát 1117 slov 3.8
Slovenčina Slovenská dramatická tvorba po roku 1945 Maturita 1103 slov 5.5
Slovenčina Slovenská dramatická tvorba po r. 1918 Maturita 554 slov 3.2
Slovenčina Dramatická tvorba ako výraz konfliktov súčasného človeka – Bukovčan, Králik, Karvaš Maturita 368 slov 5.5
0.013