Dramatická literatúra pojmy

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 684 slov
Počet zobrazení: 41 240
Tlačení: 1 170
Uložení: 1 084
Dramatická literatúra

1. Dráma - grécky draó - konať

- je základný literárny druh, ktorý má dialogickú podobu, dej prebieha pred očami divákov, herci reprezentujú charakter divadelných postáv konaním i prehovorom (monológ, dialóg).
- vznikla v starovekom Grécku z náboženských osláv Dionýza, boha plodnosti a vína
- vyvinula sa z dialógu medzi hercom a zborom
- Aischylos neskôr pridal 2. herca a Sofokles herca tretieho

2. Divadelná hra

Naštudovanie divadelného diela do podoby divadelnej hry (inscenácie) sa nazýva inscenovanie. Na realizácii sa podieľajú: dramaturg, režisér, herci, výtvarník scény, hudobný skladateľ, zvukári, kostyméri, osvetľovači...
 
Divadelná hra sa realizuje na špeciálne upravenom priestore – javisku.
Neoficiálne uvedenie divadelnej hry pre novinárov a pozvaných hostí – predpremiéra
Prvé uvedenie divadelnej hry – premiéra
Druhé uvedenie divadelnej hry – repríza
Posledné uvedenie divadelnej hry – derniéra
 

3. Kompozícia drámy

a) Vonkajšia stavba drámy (súvis s javiskovou realizáciou)
1. dejstvá – časti hry oddelené spúšťaním opony, zväčša medzi dejstvami býva prestávka
2. scény – zmena dekorácií, osvetlenia i hercov na javisku
3. výstupy – zmena postáv

b) Vnútorná stavba drámy (dramatický dej)
1. úvod - expozícia
2. zauzlenie – kolízia
3. vyvrcholenie – kríza
4. obrat deja – peripetia
5. záver – katastrofa

4. Dramatické literárne žánre:

Tragédia – vznikla v antike, má vážny dej a končí sa tragicky, zväčša smrťou hl. hrdinu. Dej tvorí konflikt medzi výnimočným hrdinom a silami, ktoré sú mocnejšie ako on.
Tragický hrdina – nadpriemerný, vznešený človek, ktorý za svoje skutky musí zomrieť.
Najznámejší autor tragédií Sofokles.
 
Komédia – obraz komického vzťahu k svetu s cieľom vyvolať smiech. Smiech vyvolávajú nedostatky a slabosti človeka.
 
Komický hrdina – podpriemerný, má mnoho nedostatkov a preto pôsobí smiešne
Najznámejší autor komédií Aristofanes
 
Činohra – vznikla v 19. storočí, má závažný dej, ale končí sa zmierlivo. Často zobrazuje spoločenské konflikty a problémy a zaoberá sa i psychikou postáv.
Najznámejší autor bol Čechov
 

5. Literárne pojmy

Replika je odpoveď na predchádzajúcu odpoveď (prehovor, výpoveď) partnera v dialógu, rozprávaní, rozhovore.
 
Autorská poznámka je text v zátvorke pri menách konajúcich postáv, tvorí autorizovanú súčasť literárneho textu.
 
Postava dramatická je hercom stelesnená drama-tická osoba, ktorá tým nadobúda vyšší stupeň objektívneho ľudského bytia.
 

6. Kto sa podieľa na inscenácii

a) dramaturg - osoba, ktorá vyberá dielo na divadelnú realizáciu
b) herci osoby, ktoré stvárňujú postavy literárneho diela
c) režisér človek, ktorý podľa scenára pripraví spolu s hercami konkrétne dramatické dielo, je tvorcom kon-cepcie a stvárnenia divadelnej hry
d) scenárista je to autor, ktorý prozaický text spracuje do dialógov a monológov a zároveň napíše svoju predstavu, ako sa to má hrať
 

7. Inscenačné formy

a) film dramatický žáner, ktorý v sebe spája obraz, slovo, hudbu a zvuk, môže byť celovečerný, krátky, hraný, animovaný, prírodopisný, dokumentárny...
b) rozhlasová hra je literárno - dramatický žáner využívajúci iba zvukové prostriedky, je to audiálne umenie (sluchové), bez možnosti využitia zrakového princípu, hlavným prvkom je zvuk a zvukové efekty
c) televízna hra dramatický žáner, technické audiovizuálne umenie, dôraz sa kladie na sluchové (audiálne) vnímanie textu, v porovnaní s filmom, je viac založená na slove, vyznačuje sa malým časovým a priestorovým rozpätím, menší počet postáv, tematicky spracováva domáce, rodinné príbehy, spoločen. udalosti
 
W. Shakespeare
• anglický spisovateľ a významný a dramatik
• rodák zo Stratford – upon – Avon
• oženil sa s oveľa staršou ženou, 3 deti
• ako 18-ročný sa oženil s Anne Hathwayovou
deti: dcéra Susanna, dvojčatá Hamnet a Judith, jediný syn (meno pripomína aj jedna z jeho najslávnejších hier, Hamlet), zomrel v mladom veku
• dal sa ku kočovnému divadlu
• vytvoril 37 hier, 134 sonetov
 
Tvorba:
rané obdobie - rané komédie a historické hry (napr. "Sen noci svätojánskej" „Dvaja šľachtici z Verony“ „Veselé panie windsorské“ a "Henry IV", časť 1)
stredné obdobie - zahŕňa jeho najznámejšie tragédie „Othello“, "Rómeo a Júlia", "Macbeth", "Hamlet" a "Kráľ Lear„ a i.
 
neskoré obdobie - napr. "Zimná rozprávka" a "Búrka".
 
-  drámy plné katastrof – hynú jednotlivci, rúcajú dynastie,
odkrýva sa krása i veľkosť človeka
 
Hamlet
- r. 1600, preklad B. Tablic
• filozofická hra, otázky života a smrti, o ľudskej existencii
• kultúrna encyklopédia renesančného Anglicka  spoločenské a mravné hodnoty,
skúsenosti a ideály z tých čias
• kritik pomerov a manier
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018