Piatok, 26. mája 2017, meninyDušan, zajtra Iveta
Dnes prezretých 39020 študentských prácOnline: 1880 mladých ľudí

:: Prihlásenie

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Vznik a vývoj slovenskej drámy

Autor: Dievča babuska (21)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1631 slov
Počet zobrazení: 1620
Tlačení: 136
Uložení: 147

Slovenská dráma

- dramatická činnosť bola u nás v 19.storočí veľmi skromná, pretože nebolo spoločenských predpokladov na jej uplatnenie
- začali sa organizovať ochotnícke divadlá a vzniká domáca dramatická tvorba
- divadlo vzniklo na podnet vlastencov, ktorí pochopili, že na podnet hovorového slova sa dá preniknúť do širších vrstiev ľudu, ktorí nevedeli ani čítať ani písať
- prvý ochotnícky krúžok založil v roku 1830 v Liptovskom Mikuláši  knihár Gašpar Ferejpataky-Belopotocký a začal svoju činnosť hrou Jána Chalupku – Kocúrkovo.
 

DRÁMA

- Literárny druh, kt. má dialogickú podobu, dej prebieha pred očami divákov, herci reprezentujú charakter divadelných postáv konaním i prehovorom (monológ, dialóg).
- Naštudovanie divadelného diela do podoby divadelnej hry (inscenácie) sa nazýva inscenovanie.
- Divadelná hra sa realizuje na špeciálne upravenom priestore – javisku
•  Prvé uvedenie divadelnej hry – premiéra
•  Druhé uvedenie divadelnej hry – repríza
•  Posledné uvedenie divadelnej hry – derniéra
 
Vonkajšia stavba drámy (súvis s javiskovou realizáciou)
 
•  1. dejstvá – časti hry oddelené spúšťaním opony, zväčša medzi dejstvami býva prestávka
•  2. scény – zmena dokorácií, osvetlenia i hercov na javisku
•  3. výstupy – zmena postáv
 
Vnútorná stavba drámy (dramatický dej)
 
•  1. úvod – expozícia
•  2. zauzlenie – kolízia
•  3. vyvrcholenie – kríza
•  4. obrat deja – peripetia
•  5. záver – katastrofa
 

Obdobie prechodné – od romantizmu k realizmu:
 
 
Jozef Gregor-Tajovský
(1874 – 1940)
 
- 2. vlna slovenského realizmu
- najtvrdšia kritika neduhov ľudu „tupiteľ národa“
- je učiteľ, pôsobí v období silnej maďarizácie, vyhodia ho, lebo nechce deti maďarizovať
- pracuje v spolku Detvan
- manželka – Hana Lilgová (neskôr Gregorová) – 3. vlna literárneho realizmu, píše novely, poviedky, hlavné postavy sú ženy
- kritický realista písajúci realistické drámy- sociálne videnie skutočnosti
- námety z dedinského prostredia
- kvalita jeho hier posunula drámu(napísane dobré, rýchly spád, dialógy posúvajúce dej dopredu) -okorenil ľudový jazyk
- Tvorba:
o  1.historické hry: Smrť Ďurka Langelfelda
o  2.jednoaktovky- Hriech, Matka, V službe, Tma, Ženský zákon- pojednáva o probléme na dedine, 
že majetky víťazsia namiesto lásky
 
komédia Ženský zákon (1900):
 
- komédia je dodnes divácky najúspešnejšou hrou autora
- dôležité miesto v hre má pieseň a tanec
- skladá sa zo štyroch dejstiev
- kritika alkoholizmu – Marína pije a je z toho aj nejaký čas chorá
- autor ukazuje, že na dedine často víťazia nad čistým ľúbostným citom majetkové záujmy
- v hre sa uplatňuje autorovo humorné videnie dedinského sveta, humor preniká všetky zložky diela, od základného postoja spisovateľa k životu cez komickú stavbu situácií, charakteru, dialógov i gesta postáv
- no za týmto humorným životným postojom je v hre vážna otázka o hodnote človeka v skapitalizovanej spoločnosti, ktorá vytvára vyostrené dramatické napäti
 
DEJ:
- Anička a Michal sa majú radi, ale Michalovi rodičia (Jano a Zuza – v novom znení Beta) ani
- Aničkina mama (Marína – vdova) o tom nevedia.
- povedia to rodičom, nikto nie je nadšený, Marína je proti a nakoniec sa matky pohádajú o to, kam novomanželia pôjdu bývať
- Michal musí ísť na vojnu, Dora (Marínina susedka, vdova) začne robiť intrigy – Maríne hovorí o lepšej neveste, ktorá síce nie je pekná, ale veľmi bohatá a Bete zase hovorí, že Marína má už novú nevestu – tým ešte viac rozdúcha nepriateľstvo medzi Betou a Marínou
- Dora ešte aj roznáša, že Aničku videla s inými a že ich strieda
- Michal príde domov, uverí povedačkám a znenávidí Aničku
- nakoniec sa všetko vysvetlí – Dora sa prizná, že to robila pre peniaze (bohatí ju podplatili, aby sa ich dcéra vydala), Michal sa ospravedlní Aničke, že o nej pochyboval a Marína pustí novomanželov do Aničkinho domu pod podmienkou, že jej prídu pomáhať, keď bude potrebovať
- svadba
 
hra Statky-zmätky (1909)
 
- naznačuje a kritizuje medziľudské a rodinné vzťahy a chamtivosť
- 3 rodiny navzájom príbuzné:
· Kamenskí – dcéra Zuzka, viac detí
· Ľavkovci – príživníci, ktorí využiju túto ponuku a navrhnú svojho syna Ďurka Ľavka- obľubujúci krčmu, behá  za ženami(tajná frajerka Beta)
· Palčíkovci – bezdetní, boháči, lakomí, preto zháňajú rodinu, ktorej akože prepíšu  majetok
 
 
- dej je situovaný na Vianoce – pred svadbou sú Vianoce aj po narodení dieťaťa sú Vianoce
- dej trvá jeden rok
- Tajovský tu ukázal ako majetok opantal celé myslenie i konanie starého skupáňa Palčíka a jeho ženy
 
DEJ:
- Ďuro je švárny mládenec, rád behá za dievčatami. Zuzka je veľmi introvertná (kam ma postavíte, tam som; tichá; typ KAŤA). Palčíkovci navrhujú, aby sa Zuzka a Ďuro zobrali, išli bývať do ich domu (príjmu ich za svojich), starali sa o nich a keď zomrú dajú im majetok.
- Ďuro súhlasí, Zuzka váha (mama ju presviedča, aby prisvedčila, otec tvrdí, že najdôležitejšie je zdravie a láska).
- Zosobášia sa, presťahujú sa, Palčíkovci sú spokojní (dostali, čo chceli – lacnú pracovnú silu), ale Ďuro nemôže vystáť Zuzku (je príliš tichá) a začne znova behať za Betou a háda sa kvôli tomu s Palčíkom
- Zuzka je tehotná a odíde domov
- Beta sa tam nasťahuje hneď na druhý deň.
- Beta chce iba majetok, Ďura nemiluje a oblbuje ho, stále nalieha na Palčíkovcov, aby prepísali
majetok na nich. Oni majetok prepísať nechcú (v skutočnosti nechcú deti, ale pracovnú silu, chamtiví).
- Ďuro po troške vynáša, Palčík o tom vie, pri hádke mu to raz vykričí, vytiahne dokonca naňho aj zbraň, vystrelí, ale netrafí.
- Beta je stále nespokojnejšia, znepáči sa Paľčíkovcom aj Ďurovi (najväčší problém je v tom, že nie je zvyknutá tvrdo robiť) a všetci ľutujú za Zuzkou. Ďuro si uvedomuje svoju chybu, Beta odchádza (nedostala majetok) a Ďuro ide odprosiť Zuzku, tá mu však neodpustí (nenaletí mu znova) a radšej ostane sama aj s dieťaťom.
- honba za majetkom spôsobila rozvrat v rodinách a zmätok v dušiach
 
Ján Palárik
(1822 - 1870)
 
- patril k najvýznamnejším dramatickým spisovateľom matičného obdobia, vydával časopis Cyril a Metod, v ktorom kritizoval cirkev, žiadal zriadiť katedry slovenskej reči a literatúry v uhorských kňazských seminároch (bol mesiac väznený)
- vyslovil myšlienku o federatívnom Uhorsku
- v divadelných hrách videl výchovu ľudu
- spoluzakladateľ Novej školy (nepáči sa mu ich kolaborácia s Maďarmi a tak odchádza)
- píše hlavne veselohry
 
veselohra Inkognito (1858)
- satirický obraz odrodilého meštianstva, autor ho vidí realisticky, vysmieva sa z jeho mravov
- námet čerpá zo slovenského malomesta v časoch Bachovho absolutizmu – Kocúrkovská tematika
 
- kritika falošného uhorského vlastenectva, odrodilstva, hlúposti, spoločenskej pretvárky, pomýlenej
- výchovy mládeže, sebectva
- zámena postáv komické situácie (nový prvok v slovenskej dramatickej tvorbe)
- odhaľovanie skutočného charakteru postáv, víťazstvo lásky nad sebectvom, ušľachtilosti nad
- špekuláciami, úcty k národu nad pohŕdaním národným citom
- zachytáva dve rôzne skupiny ľudí :
o 1.skupina: nevzdelaní, odnárodnení, pomaďarčení egoisti túžiaci len po majetku
o 2.skupina: slovenská uvedomelá inteligencia
- kompozičný postup – jednoduchá zámena postáv
- protiklad: mravná výška ľudu vs. mravný úpadok panskej triedy
- hlavné postavy: radný pán Potomský (syn Jelenfy),
  vdova po richtárovi (dcéra Eva (Everlína –pomaďarčenie),
  Jelenský – básnik
DEJ:
- Jelenský dá inkognito Eve prsteň so svojím menom s ošúchaným koncom. Začína sa pripravovať svadba Evy s Jelenfym, ktorý je však na koniec vysmiaty a Eva si berie Jelenského (správny Slovák) a mení si meno späť na Eva.
 
veselohra Drotár (1860)
- zámena osôb - autor tu kladie do protikladu mravnú hodnotu pánov a obyčajných ľudí
- obyčajný drotár sa dostane do rodiny továrnika, kde však všetkých prevýši svojimi ľudskými
- vlastnosťami
- autor záporné postavy zobrazuje realisticky, veselohra je založená na zámene postáv
 
hra Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch (1862)
- cieľom autora bolo poukázať na potreby tolerancie a zmierenia medzi národmi (Slováci Maďari) a medzi spoločenskými vrstvami (šľachtazemianstvointeligencia)
- predlohou pre túto hru mu bola poľská veselohra Obžinky 
- veselohra z prostredia vidieckej šlachty  reagujúca na aktuálne problémy
- myšlienky na spolužitie Slovákov a Maďarov v Uhorsku, ako i spoločenský život, potreba tolerancie a odsúdenie odrodilstva, oslava vlastenectva
- používa porekladlá príslovia-->bližšie pre široký okruh divákov
- využivanie dvojitej zámeny postáv:
o 1.grófka Eliza Hrabovská a jej spoločníčka Miluška Oriešková
o 2. barón Kostrovický a jeho priateľ zememerač Rohon
 
- hlavné postavy: Miluša (dcéra učiteľa Orieška, čestné slovenské dievča)
  grófka Eliza Hrabovská,
  zememerač Rohoň (maďarón → Slovák)
  barón Ľudovít Kostrovický (pomaďarčený)
 
- Eliza - predstaviteľka liberálnej šľachty - priblížila sa  k ľudu pod vplyvom Miluše, hovorila slovensky
- Miluša Oriešková- dcéra učiteľa vychovaná v nárdonom duchu, vzdelaná
- barón Kostrovický- ľahkomyseľná šlachta, hoci má pôvod slovenský hlási sa k Maďarom
- zememerač Rohoň- pôvodom Slovák, no počas štúdia sa pomaďarčil
 
- DEJ:
o dvaja mladí ľudia, ktorí sa nepoznajú, sa majú zobrať-->grófka sa vymení s Miluškou, aby spoznala baróna – to isté urobí aj on - vyvrcholenie nastáva na obžinkoch, kedy sa vlastne zaľúbia do seba tí praví-->dve svadby – grófka + barón, Miluška + Rohon
 
- kontrasty hry: inteligencia – šľachta
o 1. problém vlastenectva - najväčšia Miluša - úcta k ľudu - vlastenectvo s Maďarmi len to je uhorsko
o 2. problém - potreba zmierenia medzi SVK a Maďarmi(cez učiteľa Orieška),šlachty a obyčajných ľudí
 
- Palárik mal zidealizované predstavy – chcel, aby 1. krok k zmiereniu spravila šľachta
- vysmievanie sa odnárodneniu bez satiry len na reči postáv
- Palárikov kompozičný postup: vždy zámena postáv
- jazykové prostriedky: konverzačný štýl slovenskej inteligencie a obyvateľov slovenského malomesta
- využíval rečovú diferenciáciu postáv
 
1. Autor v diele Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch:
a. poukazuje na neprekonateľné konflikty medzi šľachtou a ľudom.
b. načrtáva myšlienku samostatnosti slovenského národa.
c. chce, aby Slováci a Maďari mali v Uhorsku rovnaké práva.
d. podáva obraz úpadku slovenského meštianstva.

2. V spomínanom diele ide o zmierenie:
a. dvoch rozhnevaných rodín.
b. medzi slovenským meštianstvom a slovenskou inteligenciou.
c. medzi slovenskou a maďarskou šľachtou.
d. medzi slovenským ľudom a slovenskou šľachtou.

3
. Ktoré tvrdenie o spomínanej hre je pravdivé?
a. Predstavuje prostredie slovenského malomesta, v ktorom autor odhaľuje smiešne stránky životného štýlu predstaviteľov mesta.
b. V hre autor odhaľuje nemravný život panských vrstiev, ich národnú ľahostajnosť a opovrhovanie ľudom.
c. Autor vyslovuje svoj politický program zbližovania ľudí a národov na demokratickom  a humanistickom princípe.
d. Námet hry tvorí láska ľudí, ktorým rodičia bránia z majetkových dôvodov a urazenej hrdosti

4. Spoločnou črtou Palárikových hier je:
a. reťaz komických situácií, ktoré vyplývajú zo zámeny postáv.
b. využitie rozprávkových motívov na zobrazenie sociálnych problémov.
c. smrť hlavného hrdinu, ktorý na konci zomiera v boji za svoj ideál.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Vývoj drámy Maturita 1946 slov 5.8
Slovenčina Vývin slovenskej drámy (Chalupka, Palárik, Hviezdoslav, Tajovský) Referát 791 slov 10
Slovenčina Dráma ako literárny druh, znaky a žánre Referát 1497 slov 0
Slovenčina Slovenská dráma do roku 1918 Maturita 1251 slov 10
Slovenčina Slovenská dráma po roku 1918 Maturita 2533 slov 9
Slovenčina Slovenská dráma od klasicizmu po súčasnosť Referát 1175 slov 7
Slovenčina Absurdná dráma Maturita 240 slov 10
Slovenčina Dráma v slovenskej literatúre prehľad Maturita 2152 slov 5
Slovenčina Dráma Referát 823 slov 0
Slovenčina Slovenská dráma po 1945 Maturita 1596 slov 6.8
Slovenčina Svetová dráma po 1945 Maturita 2259 slov 3.5
Slovenčina Slovenská dráma po roku 1945 Referát 1104 slov 4.8
Slovenčina Medzivojnová dráma Maturita 800 slov 4.4
Slovenčina Svetová dráma po roku 1945 Maturita 29 slov 5.2
Slovenčina Slovenská dráma v 19. storočí Referát 670 slov 6.2
Viac podobných prác (24) »
0.022