Nobelova cena za literatúru

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 991 slov
Počet zobrazení: 2 680
Tlačení: 174
Uložení: 184

Nobelova cena za literatúru

· Urobte prehľad autorov – nositeľov Nobelovej ceny za literatúru.
· Vychádzajte z textov ukážok. Na základe vlastného výberu priblížte vybrané diela nositeľov Nobelovej ceny. Zamerajte sa na tematiku, postavy, konflikt, autorov štýl. Zdôvodnite svoj výber.
· Ktorému autorovi by ste udelili vlastnú „Nobelovu cenu“?
 
· 1915 R. Rolland - prejav vysokej pocty za vznešený idealizmus jeho literárnych prác
· 1925 G.B. Shaw – za idealizmus a humanitu literárneho diela, ktorého svieža satira často v sebe zahrňuje osobitú politickú satiru
· 1929 T. Mann – za rozsiahly román Buddenbrookovci
· 1932 J. Galsworthy – za dielo sága rodu Forsythovcov
· 1949 W. Faulkner – za významný umelecký prínos pre americkú literatúru
· 1954 E. Hemingway – za majstrovské rozprávačské a štylistické umenie, ktorým ovplyvnil svoju dobu a ktoré preukázal v siele Starec a more
· 1957 A. Camus – za významnú literárnu tvorbu, v ktorej sa venoval problematike ľudského svedomia v našej dobe
· 1958 B.L. Pasternak – za jeho významnú tvorbu v súčasnej lyrike, ako aj v oblasti veľkej ruskej epickej tradície
· 1962 J. Steinbeck – za rozprávačské umenie s črtami realizmu a bohatej predstavivosti, súcitného humoru a sociálneho pohľadu
· 1964 J.P. Sartre - za jeho myšlienkovo bohaté dielo, ktoré svojím slobodným myslením a snahou dovolať sa pravdy do značnej miery ovplyvnilo našu súčasnosť
· 1965 M. Šolochov – za umeleckú pôsobivosť a rýdzosť, s ktorou vo svojej Donskej epopeji zaznamenal historickú epochu v živote ruského ľudu
· 1969 S. Beckett – za literárnu tvorbu, ktorá v nových formách románu a drámy z bezmocnosti  človeka modernej doby čerpá pramene pre svoje povznesenie
· 1970 A. Solženicyn – za etickú silu , s ktorou pokračoval v tradícii ruskej literatúry
· 1982 G.G. Márquez – za romány a novely , ktorých fantastické a realistické črty vytvárajú mnohoznačnú jednotu básnického sveta, ktorý odzrkadľuje
 

· Samuel Becket  - Čakanie na Godota

-  najvýznamnejší predstaviteľ absurdnej drámy
-  francúzsky spisovateľ
-  jeho absurdná dráma je najznámejšia na svete
-  odohráva sa v neurčitom čase, mieste
-  kompozícia : 2 dejstvá
-  hl. postavy: Vladimír a Estragon
DEJ: Vladimír a Estragon sú dvaja tuláci, ktorí sedia na skale na poľnej ceste, pri jednom strome. Čakajú na pána Godota, nevieme kto to je, prečo naňho čakajú, či príde a kedy príde.
-  hra má minimum dekorácií (1 strom, 1 skala)
-  výmena slov medzi Vladimírom a Estragónom nie je dialógom ale sú 2 nelogické monológy
-  záver : malý chlapec oznamuje , že Godot nepríde
 

· J.P. Sartre – MÚR

-  nikdy neprijal Nobelovu cenu za literatúru, ktorú mu udelili v roku 1964, pretože celý život vystupoval a písal proti podobným organizáciám a cenám.
-  obsahuje 5 poviedok : Múr, Izba, Hérostratos, Intimita, Šéfovo detstvo
-  toto dielo sa sústreďuje na základný moment existencie : OSAMOSTENOSŤ človeka medzi ľuďmi .Vo všetkých poviedkach stojí medzi ľuďmi MÚR. V zbierke poviedok zobrazil výnimočných ľudí, ktorí sa uzatvárajú do seba. Pod vplyvom pocitu nezmyselnosti ľudskej existencie, ale aj protestu proti morálke spoločnosti stavajú „múr“ medzi sebou a okolitým svetom.
DEJ: sa odohráva za španielskej občianskej vojny vo väznici s odsúdencami na smrť. Múr ich oddeľuje v ich samote a zároveň je miestom ich popravy. Hlavný hrdina (komunista Pablo Ibbieta), si uvedomí absurditu svojho života. Pablo je zúfalý z blízkej smrti, neskôr sa vyrovnáva s rozsudkom, je pripravený zomrieť. Dostane však ešte príležitosť zachrániť sa, ak prezradí miesto, kde sa skrýva revolucionár Ramon Gris. Pablo miesto pozná a nie je ochotný ho prezradiť, zo žartu však povie, že na cintoríne. Ramon sa skutočne na cintoríne skrýval a tak Pablo spôsobí jeho smrť. Jeho sloboda sa stáva absurdnou.
-  život jedného človeka nemá väčší zmysel ako život druhého človeka
 

· Albert Camus – MOR

-  hlavnou témou jeho tvorby je filozofická otázka zmyslu života
-  román MOR – hlavnou postavou je lekár RIEUX, ktorý opisuje správanie sa ľudí v meste zamorenom morom
-  Mor – symbol duševnej pokrivenosti a beznádeje, symbol pýchy, nenávisti a klamstva
o aj keď v závere mor ustupuje a obyvatelia mesta oslavujú, RIEUX si uvedomuje, že choroba nie je definitívne porazená a môže kedykoľvek prepuknúť inde
-  Autor reagoval na fašizmus.
Dej: v meste Oran vypukol mor
o hl. postavy: doktori, ktorí vyvíjajú lieky proti moru
-  Ľudia sa cítia opustení ,stratili zmysel svojho života. Sú uzavretí v karanténe, nie sú slobodní
-  koniec: je objavená protilátka ,no mor sa môže kedykoľvek vrátiť
 

· R.Rolland – Peter a Lucia

-  Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, ktorý finančné ocenenie venoval ľuďom postihnutým 1.sv. vojnou
-  Hl. téma: láska dvoch dospievajúcich ľudí vo vojne
-  Kompozičný prostriedok: PROTIKLAD –> morálny a spoločenský úpadok ↔ ideál krásnej lásky
Dej: Peter a Lucia sa náhodne stretnú v metre pri bombardovaní mesta. Obaja sa do seba zaľúbia a ich vzájomný cit im vracia vieru do života. Pretože Peter má ísť o pol roka na front, zámerne sa izolovať od sveta a chcú žiť len jeden pre druhého. Peter si pod vplyvom Lucie uvedomuje korene spoločenskej nespravodlivosti a odmieta bojovať za republikánske ideály. Zomierajú pri bombardovaní Paríža v ruinách na Veľký piatok (znak toho, že každá smrť je vo vojne zbytočná). Peter a Lucia síce nad vojnou prehrávajú, no zároveň i víťazia. Víťazia, pretože našli samých seba a dokázali s vojnou splynúť a zmieriť sa so smrťou.
-  Charakteristika postáv:
o PETER: 18ročný chlapec z bohatej meštiackej rodiny. Na svoj vek duševne vyspelý - spôsobené vojnou. Otupený a od života nič nečaká, až kým nespozná Luciu.
o LUCIA: polosirota z chudobných vrstiev. Amatérsky sa venuje maľovaniu –pre zárobok. Sklamaná zo života i z matky. Lucia má pocit , že jedine Peter ju chápe a je to obojstranné.
-  Lit. štýl :málo dialógov ,dominujú úvahy → psychologický román (novela)
-  Lit. metóda : realizmus
 

· E.Hemingway - Starec a more

Dej: starý kubánsky rybár Santiago sa po mnohých neúspešných lovoch s malým chlapcom vydáva na more sám. Uloví obrovskú rybu, s ktorou zápasí dva dni, než ju zdolá. Boj s rybou ho však príliš vysilí, a tak premýšľa, čo s tou rybou urobí a ako sa bude mať, no mŕtvu rybu zacítia žraloky, a tak sa napokon domov vracia len s jej kostrou. Novela vyzdvihuje nie beznádej starého rybára, ktorý prišiel o možnosť splniť si svoje sny, ale jeho silu urobiť všetko pre to, aby dosiahol svoje vysnívané ciele.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.030