Avantgardná literatúra

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 812 slov
Počet zobrazení: 10 093
Tlačení: 477
Uložení: 526

Avantgardná literatúra 

· Zhodnoťte vplyv avantgardy na literatúru. Bližšie charakterizujte jednotlivé avantgardné smery, sústreďte sa najmä na surrealizmus.
Avantgarda – vznik vo Fr. Zač 20. Stor.
-  Nástup po moderne
v  Impresionizmus
v  Symbolizmus  → boli na ústupe → vyčerpali nápady
v  Dekadencia
Obsah → téma básne bola ťažko identifikovateľná – asociácia
Forma → bez rýmov, bez slôh – pásmo
Literatúra: obraz ľudského sveta, zachytáva životné javy a vysvetľuje ich prostredníctvom autorovho svetonázoru

Avantgardné prúdy:

1. KUBIZMUS
-  Forma
-  Od slova Kubus = kocka
-  Sústreďuje sa na vizuálnu stránku básne
-  Umelecký smer pôvodne výtvarný (P. Picasso) úzko súvisí s futurizmom
-  Prenikavá zmena v prístupe k skutočnosti: vonkajšia realita je rozložená na najjednoduchšie geometrické tvary a prostredníctvom umelcovej inteligencie a fantázie skladaná ako mozaika do novej podoby → na zákl. geometrického stvárňovania odkrýva krásu a zaujímavosť bežných vecí
Literatúra: 
-  dôraz na obraz a slovo, kt. vyvolávajú nečakané asociácie: bez logickej nadväznosti
-  básnici sa snažia vymaniť fantáziu zo závažných spôsobov chápania spoločnosti a poézia sa stáva hrou, v kt. využívajú neobvyklé a šokujúce metafory
-  sústreďuje sa na vizuálnu stránku básní
kaligram → báseň, kt. má tvar podľa obsahu

2.
FURIZMUS 
-  Obsah
-  Od slova future = budúcnosť
-  Veľké mestá, veda a technika → ľudia mali veľké očakávania
  Mestský spôsob života, ruch, civilizácia ...
-  Odmieta zaužívané normy, konvencie a trvalé hodnoty spoločnosti
-  Obdivuje techniku a mestskú civilizáciu
-  Autori využívali tvrdé slová, zrušili interpunkciu, používali onomatopoje ( slovesá) a kakofóniu ( neľubozvučné zoskupenie hlások )
-  Odmieta psychologizmus a tradičného lyrického hrdinu
-  Časté metafory 

3.
KUBOFUTURIZMUS
-  Kombinácia kubizmu a futurizmu
Guillame Apolinaire – vynálezca pásma
  Najvýznamnejší básnik tohto obdobia
-  Polytematickosť, asociatívnosť, prúd predstáv, prelínanie časových rovín....
 
4. DADAIZMUS
-  protest proti fyzickému a duševnému mrzačeniu ľudí
-  poéziu nezmyslov stavia proti rozumu, kt. ľudstvo doviedol k vojne
-  Náhodný výber slov
-  Hra so slovami
-  Beztematické básne

- Dokumentujte základné znaky surrealizmu na uvedenej ukážke. Rudolf Fabry – Vodné hodiny hodiny piesočné

· Popíšte uvedený obrázok. Aký by ste mu dali názov? S. Dalí – Stálosť času

5. SURREALIZMUS
-  V slovenskej lit. ako nadrealizmus
-  Umelecký smer, kt. sa najskôr prejavil vo výtvarnom umení
→ Salvator Dali
-  Vo filmovom umení  → Louis Bunuel
-  V slovesnom umení → Andre Breton
-  Hl. znaky: 
-  Spontánnosť a iracionálnosť
-  Bezprostrednosť
-  Potreba šokovať a provokovať
-  Antireligiózny – zameranie proti náboženstvu
-  Antiburžoázny postoj

- Vysvetlite špecifiká tvorby Dušana Dušeka.
- Porovnajte tzv.  sujetovú a nesujetovú prózu.
- Ako sa prejavil vplyv surrealizme v jeho netradičnej próze?
- Ako sa v text prejavuje:

- asociatívnosť,
- bezsujetovosť,
- neurčitosť v rozprávaní,
- potláčanie časových a logických súvislosti ?

· Dušan Dušek

-  Predstaviteľ súčasnej slovenskej prózy
-  Jeho tvorba nadväzuje na surrealizmus
-  Dominantným znakom jeho tvorby je bezsujetovosť / sujet = predmet, obsah = usporiadanie dejových zložiek v konkrétnom diele/
Znaky tvorby:
Senzualizmus: bohatý svet farieb, chutí, vôní, svetla, tmy, intenzívne dotykové vnemy
-  Individuálny zážitok,  zmysel pre detail
-  Prelínanie reálneho a ireálneho
Hrdina: dobrí ľudia, nenápadní, zápasia so svojím životom, citliví a hlboko prežívajú svoje pocity
Región: Záhorie, Piešťany, Šaštín – dedina na západnom Slovensku
Témy: ľudská komunikácia ( verbálna aj neverbálna), detstvo, staroba, ľudská osamelosť, partnerská láska
Tvorba:
Kufor na sny
•  Kniha, v kt. sa bez fantázie stratíme hneď na začiatku
•  Kufor: ako symbol súkromia, cestovania v čase...
•  Píše v prvej osobe – ja - rozprávanie
•  Dielo nemá autobiografický charakter
•  Celok je zložený na epizódy ( drobná udalosť, nedôležitá skutočnosť), fragmenty (krátka časť reťazca), segmenty (časť diela)
•  Všetky poviedky majú niečo spoločnéBEZSUJETOVÁ PRÓZA-AVANTGARDA

SUJETOVÁ PRÓZA-BEŽNÁ

· epizodickosť, mozaikovosť

• fabula - 1 až viac príbehov

sny, myšlienky a pocity

udalosti

· spomienky

• dej

prúd vedomia

chronológia, retrospektíva

alogickosť, iracionalita, absurdita

jasný princíp

postavičky-figúrky (outsideri)

postavy typické pre obdobie

čas, priestor (absurdny, impresívny)

čas, priestor - všeobecný, určený

absencia dialógov a dominancia pásma rozprávača

vyváženie rovín a jesné hranice medzi rozprávačom a pásmom postáv

konflikt neexistuje, je absurdný)

konfilk: s postavou, so sebou, so spoločnosťou

· obsah sa nedá reprodukovať

• dá sa prerozprávať dej

banálnosť, exotickosť, nič sa nestane

vážny spoločenský/mravný/ vzťahový problém

·  bezdejovosť

• dejovosť

 
- dielo: Pes
•  Postavy:  sused, rozprávač, pes Ukulele
•  Absurdné činnosti: lepenie známok, fúkanie do fľaše, učenie abecedy/násobilky
•  Rozprávač: 1. Os. Sg. – priamy
•  Básnický prostriedok: metafora
•  Pes: najlepší priateľ človeka, kt. nikdy nezradí a stojí vždy pri vás


BEZSUJETOVÁ PRÓZA-AVANTGARDA

Pes (poviedka)

· epizodickosť, mozaikovosť (ANO)

opisuje viacero činností suseda

sny, myšlienky a pocity (ANO)

blázon, nechápavosť

· spomienky

nie

prúd vedomia

autorove myšlienky ( v iných poviedkach viac)

alogickosť, iracionalita, absurdita

absurdné činnosti

postavičky-figúrky (outsideri)

sused - pre autora

čas, priestor (absurdny, impresívny)

nie je presne určený, zrejme pravidelný kolobeh miesto nepoznáme

absencia dialógov a dominancia pásma rozprávača

rozprávač

konflikt neexistuje, je absurdný)

len opis dňa a suseda

· obsah sa nedá reprodukovať

do istej miery ano - inak chaotický

banálnosť, exotickosť, nič sa nestane

bežnosť nič špecifické
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.025