Literatúra revolty

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 282 slov
Počet zobrazení: 3 799
Tlačení: 266
Uložení: 270

Literatúra revolty

· Ktoré literárne diela označujeme ako literatúra revolty –revolty proti autoritám, spoločenským konvenciám, sociálnej skutočnosti, proti generácii „otcov“ v literatúre 50.rokov 20.storočia?
· literárne diela mladých amerických básnikov, ktorí svojou tvorbou protestovali proti:
· konzumnej spoločnosti (--»zameriavajú sa na spotrebu)
· puritánskej morálke (--»navonok zásadový najmä čo sa týka kresťanstva, morálky ALE! v skutočnom živote je to inak)
 
· literárne diela tzv. Zbitej generácie = BEAT GENERATION
o (slovo beat sa nedá jednoznačne preložiť: jednak znamená „zbitý“ alebo „unavený životom“, ale znamená aj „blažený“)
· Kerouack trval na tom, že spojenie „Beat Generation“ použil ako prvý
•  sám nevidel generáciu ako zbitú, ale skôr v tvare beatitude , teda blažená generácia
· ich diela vypovedali o pocitoch ľudí z okraja spoločnosti , o beznádeji, depresii, o hľadaní pomyselnej slobody v alkohole, drogách alebo sexuálnych výstrelkoch--» zámerne šokovali 
 
- POETIKA:
1.improvizácia
2.spontánnosť
3.technika prúdu vedomia (píšem ako ma to napadá--»od surrealizmu)
4.asociatívnosť
5.útržkovosť
6.gramatická nedôslednosť
7.automatický text(písanie v tranze)
8.odmietanie tradičných veršových foriem
9.voľný verš
10.rytmus básní pripomína bežnú reč--»hovorovú
 
· Kerouack : Na ceste (On road)
-jediný prozaik
-biblia beatnikov
· Ginsberg: Vytie (Kvílenie)
-1. Beatnická báseň, kt. odznela v kníhkupectve (verejne) --»úspech
· Ferlinghetti: Čakanie
 
· k revolte a vzbure proti autoritám zaraďujeme aj amerického spisovateľa:
 
· UKÁŽKA 1
J.D.Salinger : Kto chytá v žite
OBSAH:
Príbeh začína dňom vyhodenia Holdena zo školy zvanej Pencey, súkromnej strednej školy niekde pri New Yorku. Nemal veľmi v láske svojich spolubývajúcich, vlastne nikoho. Ale keď ho spolubývajúci poprosil aby mu napísal sloh, on mu ho napísal. Spolubývajúcemu sa ten sloh vôbec nepáčil. Pobili sa a Holden sa rozhodol odísť o tri dni skôr. Bol to chalan, ktorého vyhodili už zo zopár škôl, na všetko nadával, všetko sa mu nepáčilo a podobne. Odišiel teda do New Yorku, kde aj býval, ale domov ešte nechcel ísť. Tu sa začínajú jeho dobrodružstvá. Ubytoval sa v jednom z hotelov a rozhodol sa, že vyrazí von a trocha si užije. Išiel si sadnúť do baru. Objednal si škótsku so sódou, ale odmietli ho obslúžiť,lebo nemal 18. Neďaleko neho sedeli tri slečny. Jednu vyzval do tanca, ale bola divná, tak to nechal tak. Rozhodol sa ísť domov. V hoteli sa stretol s jedným pasákom, ktorý mu ponúkol jednu zo svojich dám. Súhlasil, i keď neskôr to veľmi ľutoval. Nestalo sa nič, ale stálo to veľa. Neskôr sa rozhodol, že sa stretne so starou kamoškou. Volala sa Sally Hayesová. Bola veľmi krásna, ale podľa Holdena až príliš hlúpa a snobská. Išli na akési predstavenie, pretože ona milovala divadlo. Holden ním opovrhoval. Po predstavení sa išli korčuľovať a potom do nejakej kaviarne. 

Tam jej navrhol aby s ním ušla, ale ona odmietla. Nakoniec sa rozhodol, že navštívi svoju sestričku Phoebe. Prišiel v noci, aby mal istotu, že rodičia nie sú doma. Nechcel sa s nimi ešte stretnúť. Phoebe bola rada, že brata vidí. V momente ho však prišla na to, že ho vyhodili. V jednom kuse opakovala „otec ťa zabije“ Holden jej povedal o svojom pláne odísť niekam preč, začať pracovať a zaobstarať si nejakú malú chatku a žiť si tam spokojný život. Požičal si od nej nejaké peniaze a so sľubom, že jej ich vráti a že sa ešte stretnú odišiel. Prenocoval u svojho profesora ktorého mal celkom rád. Počas rozhovoru mu profesor na papier napísal isté ponaučenie: známkou nezrelého človeka je, že chce za niečo vznešene zomrieť, kým známkou zrelého človeka je, že chce pre niečo pokorne žiť. Konečne sa rozhodol New York opustiť. Sestre napísal list, že sa s ňou chce stretnúť v múzeu a ona prišla s kufrom a so slovami, že odchádza s ním. Nakoniec neodišiel ani jeden, ani druhý a zostali pekne doma. Posledné slová knihy sú: nikdy nikomu o nikom nerozprávajte, lebo vám bude potom každý chýbať.
 
· Kultovým románom 50.rokov sa stal román J.D.Salingera Kto chytá v žite.Ktoré ďalsšie prívlastky by ste tomuto románu dali?
 
· lit.druh: epika
· lit.žáner: román
· prívlastky:
konfrontačný
· mladí ľudia «--» dospelí
· mladí ľudia: Holden + jeho sestra Phoebe
•  nevinnosť (nie sú pokazení spoločnosťou dospelých)
•  bez pretvárky
•  spontánnosť (H nerozmýšľa nad dôsledkami)
· dospelí: všetci ostatní
· skazenosť (peniaze na 1.mieste)
· pretvárka (iné myslia, iné robia=pokrytectvo)
· stereotypnosť (racio)
generačný
-s hl.hrdinom sa stotožňuje celá generácia (20-tníci) --»kultové ( idol/vec pre generáciu=niečo, čo sme museli mať, vidieť)
psychologický
-v popredí je vn. svet postavy= INTROSPEKCIA --» vnútorný monológ
-na 2.mieste :dejová línia –nevýrazná --» rozmýšľa sám nad sebou--» hľadá sám seba--»dospieva, cesta, útek= cesta hľadania samého seba (v závere sa mu to podarí)
 
· Charakterizujte postoje hlavného hrdinu k okolitému svetu.
-  hl.hrdina Holden sa búri proti spoločenskému komformizmu, morálnemu pokrytectvu a duchovnej prázdnote sveta dospelých (búri sa proti svetu dospelých)
-  sníva o tom, čo považuje za jedinú prácu, ktorú by chcel v živote robiť:
zachraňovať deti pred pádom do priepasti (názov románu) ale nedá sa to
--»žito= detstvo, nevinnosť, neskazenosť
--»priepasť=am. konzumná spoločnosť, peniaze, honba za kariérou
 
· Na základe úryvku vysvetlite symboliku názvu románu.Popíšte uvedený obrázok.
-prvý odsek úryvku, Holdenov sen: zachraňovať (chytiť) deti bežiace po žite , no nedívajúc sa kam, pred priepasťou
-symboly:
--»žito= detstvo, nevinnosť, neskazenosť
--»priepasť=am. konzumná spoločnosť, peniaze, honba za kariérou
 
-tým má súvis aj uvedený obrázok
 
· UKÁŽKA 2
Lawrence Ferlinghetti : Obrazy zmiznutého sveta
hlavný je motív slobody ale aj satira a výsmech spoločnosti. Po fomálnej stránke využíva voľný verš, chýba interpunkcia, čím sa vyhýba starým a zaužívaným formám. Chce vyjadriť túžbu po slobode.
 
· Charakterizujte východiská a znaky beatnickej tvorby.
-literárne diela mladých amerických básnikov, ktorí svojou tvorbou protestovali proti:
· konzumnej spoločnosti (--»zameriavajú sa na spotrebu)
· puritánskej morálke (--»navonok zásadový najmä čo sa týka kresťanstva, morálky ALE! v skutočnom živote je to inak)
-literárne diela tzv. Zbitej generácie = BEAT GENERATION
(slovo beat sa nedá jednoznačne preložiť: jednak znamená „zbitý“ alebo „unavený životom“, ale znamená aj „blažený“)
-Kerouack trval na tom, že spojenie „Beat Generation“ použil ako prvý
-sám nevidel generáciu ako zbitú, ale skôr v tvare beatitude , teda blažená generácia
-ich diela vypovedali o pocitoch ľudí z okraja spoločnosti , o beznádeji, depresii, o hľadaní pomyselnej slobody v alkohole, drogách alebo sexuálnych výstrelkoch--» zámerne šokovali 
· POETIKA:
1.improvizácia
2.spontánnosť
3.technika prúdu vedomia (píšem ako ma to napadá--»od surrealizmu)
4.asociatívnosť
5.útržkovosť
6.gramatická nedôslednosť
7.automatický text(písanie v tranze)
8.odmietanie tradičných veršových foriem
9.voľný verš
10.rytmus básní pripomína bežnú reč--»hovorovú
 
· Na základe textu básne vysvetlite autorove postoje k spoločnosti.Doložte citátmi.
Svet je ohromné miesto kam sa narodiť ak je vám fuk že niektorí ľudia umierajú celý ten čas alebo možno len hladujú sem-tam čo koniec koncov nie je také zlé kým sa to netýka vás
--»autor hlása revoltu proti kultu materiálnych hodnôt, individualizmus= každý ide sám za seba a nepozerá sa na svoje okolie
 
--»Zákonom chránená spoločnosť i jej veľké zvieratá i ľudí predurčených pre kata i jej kňazov a iných policajtov = satira a výsmech spoločnosti, motív slobody (túžba po slobode)
...a kývať klobúkom a tancovať a chodiť sa kúpať do rieky na výlete v lete a vôbec len tak „sa vyžívať“
Áno ale práve vtedy keď sa rozbehnete príde usmievavý pohrebník
- spoločnosť založená na „užívaní si“ ale chýba jej intenzívny vnútorný život a keď si to ľudia uvedomia, že ich život bol o „ničom“ bude už neskoro
 
· Nájdite v texte formálne znaky typické pre beatnikov (typ verša, básnický jazyk,asociatívnosť, automatizovaný text a pod.)
-voľný verš-nemá presne vymedzenú formu
-chýba interpunkcia, čím sa vyhýba starým a zaužívaným formám
-využíva slang, pretože verše sú určené na čítanie nahlas pred publikom
-gramatická nedôslednosť
-asociatívnosť –predstavivosť-voľné radenie predstáv, myšlienok
-automatizovaný text-písanie v tranze-bez rozmýšľania
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018