Avantgardná dráma

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 280 slov
Počet zobrazení: 3 047
Tlačení: 231
Uložení: 252

Avantgardná dráma

· Porovnajte tradičný a avantgardný prístup k dráme 2.polovice 20.storočia.Zaraďte T.Williamsa a S.Becketa k uvedeným typom drámy.
 

Klasická dráma (tradičný prístup)

-vzniká v starovekom Grécku
-základ deja tvorí príbeh, ktorý sa odvíja v dialógoch a v ktorom vystupujú jednotlivé postavy
-kompozícia je presne vymedzená: expozícia,kolízia,kríza,peripetia,katastrofa
-postavy sú priblížené charakteristikou, vstupujú do vzájomných vzťahov, konajú s nejakým cieľom
-jednota miesta (na jednom mieste), času (za 1 deň/24 hodín), deja (1dej)
--»Tennessee Williams :Električka zvaná túžba
 
Antidráma (avantgardný prístup)
-vzniká v 50. rokoch 20.stor. vo Francúzsku
-je takmer bez deja, chýba jej rozuzlenie v závere
-postavy sú často anonymné, konajú nezmyselne, komunikácia je absurdná
-vznikajú často nezmyselné monológy
-postavy sa ocitajú v bezvýchodiskových situáciách
--»Samuel Becket: Čakanie na Godota
 
· Vysvetlite, čo je absurdná dráma.
 
Absurdná dráma (avantgardný prístup)
-dráma po 1945
1.klasická (americká lit.)
2.experimentálna
--»najvýznamnejšia ANTIDRÁMA
-avantgardna (výstrednosť)
-50-te roky
-Francúzsko
-súvisí s existencializmom --»nezmyselnosť ľ.života
-nihilizmus--»ničotnosť  ľudskej existencie
-absurdnosť--»nepravdepodobný, nereálny život --»
--»NEZMYSELNÝ-bez cieľa a istoty, pravdy --»skepticizmus
  -človek je nepochopený, neschopný komunikácie
 
-formálna stránka:
-nemá dej
-nevieme určiť čas a priestor (časovo-priestorová lokalizácia)
-minimum rekvizít
-opakovanie urč.scény alebo situácie --»život je stereotyp
-nemá kompozíciu klasickú (bez expozície, kolízie, krízy, peripetie, záveru)
 
· UKÁŽKA 1--»Samuel Becket: Čakanie na Godota
· Prečo v súvislosti s absurdnou drámou hovoríme o antidráme?
-absurdná dráma =antidráma (opak klasickej drámy) :
-  nemá dej
-  nemajú rozuzlenie v závere
-  postavy sú anonymné a konajú nezmyselne (nemajú cieľ ako v klasickej dráme), komunikácia medzi nimi je absurdná
-  nemá klasickú kompozíciu
 
· Zamyslite sa nad tým, kto je vlastne Godot.Prečo Vladimír a Estragon na neho čakajú?
-V a E sú dvaja tuláci, kt. sedia na skale na poľnej ceste, pri jednom strome
-čakajú na pána Godota, nevieme kto to je, prečo naňho čakajú, či príde a kedy príde --» NEZMYSELNOSŤ
-hl.motívom je čakanie, kt. neprináša výsledok
-výmena slov medzi V a E nie je dialógom ale sú to len 2 nelogické monológy --»
človek je nepochopený, neschopný komunikácie ako ďalší znak absurdnej drámy
-záver:malý chlapec oznamuje, že Godot nepríde
 
· Popíšte uvedený obrázok.
-na obrázku je scéna ako dvaja tuláci V a E čakajú na poľnej ceste na Godota, ktorý neprichádza
-hra má minimum dekorácií (1 strom, 1 skala)
-pozerajú síce tým istým smerom, ale nedívajú sa na seba=nevedú dialóg, skôr  každý z nich má monológ, ktorý je bez zmyslu --» neschopnosť komunikácie
 
·  UKÁŽKA 2--» Tenessee Williams: Električka zvaná túžba
 
-americká lit. po roku 1945
-klasická dráma
-ide o tragický konflikt osamelého indivídua
-znaky:
-  tvorba zrozumiteľná všetkým divákom (nielen intelektuálom)
-  posilnená vizuálna zložka hier (prepojenosť s tancom, hudbou)
-  realistická metóda
-  používanie symbolov (gréckych-z mytológie,kresťanských a i.)
-  postavy sú obyčajní ľudia, ktorí pripomínajú romantického hrdinu, zmietajúceho sa medzi snom a skutočnosťou
-  rozpory vo svojich životoch často postavy riešia sexom
-  postavy potláčajú svoju prirodzenosť a radšej sa pretvarujú (kvôli puritánskej morálke strednej vrstvy=inak sa tvári navonok, inak je to v skutočnosti)
-  ak postavy utekajú zo sveta kovencií, sú považované za rebelov, ktorých spoločnosť hneď trestá
-  niekedy postavy unikajú radšej do sveta ilúzií (ideálnych predstáv), čo má ale tragické následky
 
-psychologická dráma – na 1.mieste psychika postáv, na 2.mieste dej
-miesto deja: New Orleans
-osobitý južanský kolorit vyjadrený španielčinou a typickou hudbou
-kompozícia: jednoaktovka=1 dejstvo ( 11 obrazov)
 
o DEJ:
o po smrti blízkych a životných stroskotaniach prichádza Blanche do New Orleansu, za jediným človekom, ktorý jej ostal, za sestrou Stellou
o -Stella má manžela : Stanleyho
o -konfrontácia Blanche s novým prostredím predznamenáva budúci konflikt
o -miesto: Elyzejské polia (SYMBOL raja-gr.mytológia) – stará francúzska štvrť v New Orleans
o (názov pripomína slávu parížskych bulvárov, ale je to najchudobnejšia štrvť v meste)
 
o -Blanche prichádza električkou zvanou Túžba --» SYMBOL: túžba žiť život podľa svojich predstáv, nie v ilúzii
o -potom Blanche presadá na električku zvanú Cintorín --»SYMBOL: realita plná násilia
 
-postavy:

- Blanche- z fr. biely

- -SYMBOL: čistota, vznešenosť (aj keď taká nie je, snaží sa budiť aspoň taký dojem)
- -neurotická (nervózna)
- vykoľajená stratou životných istôt (preto pije)
- na pohľad dáma (cca 27 rokov)
- pochádza z dobrej južanskej rodiny , ale zároveň márnotratnej (postupne prišli o majetok)
- skoro osirela, vyrastala medzi starými ľuďmi
- -nemá nikoho blízkeho, len svoju sestru, tej však vyčíta, že ju nechala samu ešte ako dieťa
- bola už vydatá za prvú lásku, ale spáchal samovraždu, z čoho sa nespamätala
- túžila nájsť niekoho blízkeho, vystriedala veľa mužov ale nenašla lásku, len sex
- je vlastne obeť i vinník zároveň
- autor ju neodcudzuje, vykresľuje ju ako nešťastnú postavu
- je životom ubitá, ale žije v ilúzii, túži po láske muža

- Stella - z lat. hviezda
- -žije v NO so svojím manželom v jednoduchom byte v chudobnej štvrti
- -podľa Blanche sa vydala pod svoju úroveň-vzala si Stanleyho-pôvodom Poliak, výchovou i spoločensky nižšie postavený, je „len“ robotník v továrni
- -Stelle to neprekáža, nepotrpí si na spol.postavenie
- -rodine svoju skutočnú situáciu tají, klame
- -Stanley ju svojím spôsobom miluje, občas sa správa hrubo+ čakajú spolu dieťa

- Stanley
- -potrpí si na imidž drsného chlapa, je hlavou rodiny a chce o všetkom rozhodovať
- -nemá iné záujmy len prácu, poker, kolky, ženy (sex)
- -predstavuje drsnosť reálneho sveta
- -Stanley nemá Blanche rád- vie, že ním pohŕda, zistí skutočnú pravdu o Blanche , sestra ju ale ospravedlňuje
- -keď je Stella v pôrodnici, Stanley zneužije Blanche
- -hoci ide o znásilnenie, Stanley si nerobí žiadne výčitky – je predsa chlap a ona s ním aj tak celý čas koketovala

ZÁVER:
- -Stella jej neverí, myslí si, že je to len ďalší z výmyslov ( ale klame aj samu seba)
- -primitívny Stanley zničí nielen všetky ilúzie Blanche, ale aj jej nádej v nový život a Blanche to definitívne zlomí
- -duševný stav Blanche sa zhoršuje
- -Stanley sa postará o to, aby skončila v psychiatrickom sanatóriu
- -presvedčí Stellu, že Blanche je blázon
- -trag.vyvrcholenie:
- -Blanche končí v ústave --»hrubosť a násilie potláčajú ľudské túžby a nádeje

· Je autor predstaviteľom klasickej drámy alebo ide cestou novátorstva a experimentovania?
-experimentovanie a hľadanie nových pohľadov
 
· Vysvetlite symboliku názvov dvoch električiek Túžba a Cintorín
-Túžba --» SYMBOL: túžba žiť život podľa svojich predstáv, nie v ilúzii
- Cintorín --»SYMBOL: realita plná násilia
 
· Charakterizujte Blanche a Stanleyho. Využite uvedený obrázok.
· Blanche- z fr. biely
-SYMBOL: čistota, vznešenosť (aj keď taká nie je, snaží sa budiť aspoň taký dojem)
o  -neurotická (nervózna)
o  -vykoľajená stratou životných istôt (preto pije)
o  -na pohľad dáma (cca 27 rokov)
o  -pochádza z dobrej južanskej rodiny , ale zároveň márnotratnej (postupne prišli o majetok)
o  -skoro osirela, vyrastala medzi starými ľuďmi
o  -nemá nikoho blízkeho, len svoju sestru, tej však vyčíta, že ju nechala samu ešte ako dieťa
o  -bola už vydatá za prvú lásku, ale spáchal samovraždu, z čoho sa nespamätala
o  -túžila nájsť niekoho blízkeho, vystriedala veľa mužov ale nenašla lásku, len sex
o  -je vlastne obeť i vinník zároveň
o  -autor ju neodcudzuje, vykresľuje ju ako nešťastnú postavu
o  -je životom ubitá, ale žije v ilúzii, túži po láske muža
· Stanley
o  -potrpí si na imidž drsného chlapa, je hlavou rodiny a chce o všetkom rozhodovať
o  -nemá iné záujmy len prácu, poker, kolky, ženy (sex)
o  -predstavuje drsnosť reálneho sveta
o  -Stanley nemá Blanche rád- vie, že ním pohŕda, zistí skutočnú pravdu o Blanche , sestra ju ale ospravedlňuje
o  -keď je Stella v pôrodnici, Stanley zneužije Blanche
o  -hoci ide o znásilnenie, Stanley si nerobí žiadne výčitky – je predsa chlap a ona s ním aj tak celý čas koketovala
 
· Divadelné hry T.Williamsa bývajú označované ako tzv.čierne hry.Prečo?
-pretože vo W.hrách  je veľa násilia,alkoholizmu,drogovej závislosti a smrti
 
· Nájdeme v hre klasickú 5-stupňovú kompozíciu (expozícia-kolízia-kríza-peripetia-katastrofa)?
-nie, hra je rozdelená na jedenásť obrazov ( obraz zodpovedá dejstvu )
 
· Porovnajte charakter dialógov v tejto hre s hrou Čakanie na Godota.
-Čakanie na Godota: krátke (stručné) dialógy,  kt. niekedy nenadväzujú na seba, akoby to boli dva samostatné monológy, objavuje sa veľa páuz, ticho
-Električka zvaná Túžba:dlhšie dialógy,nie pauzy
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019