2. svetová vojna v próze

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 811 slov
Počet zobrazení: 3 426
Tlačení: 203
Uložení: 227

2. svetová vojna v próze

· bola to najnehumánnejšia vojna v dejinách=>téma v literatúre až do konca 20. storočia
· rôzne uhly pohľadu:
•  a) z prvej ruky-frontové-naturalistické obrazy
•  b) z druhej ruky-zásah vojny do života obyčajného človeka mimo front
· západní autori-nebojovali za vlastné záujmy=>pre nich boli obety absurdné
· ruskí autori-pre nich to bola vlastenecká vojna=>zhrdinšťovali postavy
· autori: Norman Mailer-Nahí a mŕtvi, J. Heller-Hlava XXII, W. Styron-Sofiina voľba,
· Moravia-Vrchárka, M. Šolochov- Osud človeka
 
· Väčšina diel vychádzajúcich po roku 1945 reagovala na vojnové udalosti.
· Sofiina voľba
1. Skúste dať do súvislosti scénu z úryvku s názvom románu.
V čom spočívala Sofiina voľba?
2. Ktorý z uvedených prvkov postmoderny viete v úryvku identifikovať ?
a/ prvky erotiky, absurdity a čierneho humoru
b/ zobrazenie javov, ktoré sa nedajú racionálne zdôvodniť
c/ svet je chápaný ako mnohovrstevný ( alebo ako labyrint )
d/ motívy nie sú reálne, sú to len akési „historky“ o svete
e/ stierajú sa rozdiely medzi realitou a fikciou
f/ koncepcia „textu v texte“ alebo rozprávanie o rozprávaní
g/  stieranie hraníc medzi literárnymi druhmi a žánrami
h/ striedanie časových pásiem s narúšaním chronológie
3. Na základe jednotlivých znakov sa pokúste dokázať zaradenie románu  do literatúry ľudskej bolesti a utrpenia:
a/ prostredie: väznice, koncentračné a zajatecké tábory
b/ zápas o holé prežitie v extrémne krutých podmienkach
c/ tragédia jednotlivca = metafora kolektívneho osudu
d/ nastolenie otázky zodpovednosti za zločiny
e/ formy výpovede: zápisky, denníky, spomienky
 
· William Styron : Sophiina voľba
 
· Hlavná myšlienka diela je vyjadrená samým názvom románu –>
o  Sofia, počas svojich tridsiatich rokov, sa musí už trikrát rozhodnúť vo veľmi ťažkých životných situáciách.
·  Prvá voľba :
o je, či sa zapojí do poľského obdobia, kde už dávno figurujú jej spoluobyvatelia v bombardovanej Varšave – jej milenec a jeho sestra, jej najlepšia priateľka. Darmo ju presviedčajú, nechce sa zapojiť pre bezpečnosť svojich dvoch detí.
· Druhá voľba:
o je najkrutejšia, takisto ako aj jej opis. Po príchode do Osvienčimu sa má rozhodnúť, ktoré dieťa ponechá nažive a ktoré pošle do plynovej komory. To všetko len preto, lebo odpovedala fašistickému lekárovi Jemandovi von Niemandovi (ako ho nazval rozprávač Stingo) pri selekcii. Ten bol opitý a preto jej dal takto vybrať. Sám asistent lekára sa čudoval, ako môže niečo také spraviť. Sofia sa rozhodne pre svojho syna Jana a to všetko len preto, lebo dcéra Eva v zlej chvíli zamrnčala. ( bolo to aj preto, lebo kým čakali vo vlaku pár dní pred príchodom do tábora, Eva znášala všetko a najmä hlad horšie, no Jan bol statočný a ani raz nezaplakal, ba ešte aj Evu utešoval- Sophia sa domnievala, že má väčšiu šancu v tábore prežiť).
· Krutou iróniou je tretia voľba :
o Sofia po všetkom, čo prežila, na konci románu, keď ešte mala šancu dať do poriadku svoj život, spácha spolu so svojim milencom samovraždu
· DEJ:
o román  zobrazuje život mladej Poľky počas a po druhej svetovej vojne, ktorá hoci pochádzala z antisemitskej a germanofilskej rodiny, dostáva sa do koncentračného tábora v Osvienčime, kde príde o všetko drahé, čo kedy v živote mala.
Len veľmi ťažko prežije tento tábor smrti, kde bola okolo dvoch rokov a prešla všetkým, čím sa tam dalo prejsť, pravdaže, okrem plynovej komory. Musí vykonávať rôzne práce a keď už nie je potrebná, nechajú ju vyhladovať. Napriek tomu, že je mladá a má príliš veľa chorôb, prežije a dostáva sa do Ameriky, kde chce začať odznova. No prežitých útrapách to sama nedokáže a náhodne natrafí na schizofrenika Nathana Landaua, do ktorého sa Sofia nielen zaľúbi, ale na ňom aj chorobne lipne. Sofia je slepá vzhľadom na jeho psychopatizmus, takže trpí naďalej.
· Veľký dôraz na psychiku postáv- autor sa zameriava na psychiku ľudí, ktorí prežili vojnu, ale neprežili však duševné traumy, ktoré v nich toto obdobie zanechalo
 

· Joseph Heller : Hlava XXII

· Definujte humor a jeho možné podoby v literárnom diele. Ktorú formu autor použil v úryvku?
· Kto je podľa úryvku najväčším nepriateľom amerických vojakov?
 
· dej: americká letka na ostrove Pianosa - odtiaľ lietajú a bombardujú Taliansko
· pre vojakov nie je podstatný boj s fašistami ale úhlavným nepriateľom je vlastná armáda (hlavne nadriadení)
 
· plukovníci Cathcurt a Corn
o hlúpi karieristi, zvyšujú počet náletov
· Hlava XXII
· zákon o povinnostiach letca-formulovaný precízne, až tak že je mu ťažké rozumieť-rôzne sa interpretuje, zvyčajne v neprospech letcov
· Jossarian
· antihrdina - veliteľ malej letky, vojnu považoval za hnus, ponižuje ho, že nemôže o sebe rozhodovať sám-jeho osud v rukách nadriadených,
· má psychické problémy - hrá blázna a robí si z vojny dobrý deň, simuluje choroby - robil záškodnícke akcie a naprieky
· postavený pred štyri možnosti: väzenie, ostať a umrieť pri nálete, vrátiť sa do USA ako hrdina, ale mlčať o tom ako to tam funguje, dezertovať do Švédska - rozhodol sa pre poslednú možnosť
 
· dejová línia
· dej románu sa odohráva na ostrove Pianosa Stredozemnom mori (kde sa nachádza americká letecká základňa), v období druhej svetovej vojny
o je stmelená postavou kapitána Yossariana a jeho snahou vzbúriť sa a vymaniť  z ubíjajúcej vojenskej mašinérie, ktorú stelesňuje súbor nariadení a predpisov Hlava XXII, ktorý stavia proti sebe vojaka a armádu. (Vojak môže byť prepustený z armády a preradený k pozemnej službe, ak je blázon a požiada o preradenie. Ak však vie , že je blázon, je vlastne normálny a teda byť preradený nemôže.
· je to román :
o protivojnový
o satirický – satira –ostrý uštipačný výsmech, ktorý má za cieľ skritizovať
o besteller - originálny pohľad na vojnu očami vojaka - americkí vojaci mu vyčítali znevažovanie boja - tragikomický pohľad, paradox až absurdita
· DEJ:
o  Yossarian vstupuje do armády a už pri výcviku sa stretáva s absurditou (na základni pre kadetov je dôležitejšia súťaž v pochodovaní, než samotný výcvik). Po odvelení na ostrov Pianos sa začne stretávať zo smťou, preto si čoraz viac začne uvedomovať, že jeho život je v ohrození. Plukovník Cathart stále zvyšuje povinný počet náletov a svoju letku prihlasuje na tie najťažšie misie pod dojmom preslávenia sa a povýšenia. Yossarian si začne uvedomovať, že muži v letke už nebojujú za vlasť, ale za plukovníka Catharta, a tak už sa pri náletoch ani nesnaží zasiahnuť cieľ, skôr len čo najrýchlejšie zhodiť bomby a odklučkovať z lietadlom preč. Viackrát ho aj napriek tomu skoro zostrelia. Snaží sa podfukmi, alebo legálne dostať z armády, ale nikdy sa mu to nepodarí. Vo vojne začnú umierať aj jeho priatelia v čase, keď už majú odlietaných takmer dvojnásobný počet náletov, než je povinný počet v iných letkách. Yossarian preto odmieta ísť na ďalšie nálety. Morálka v letke začne upadať. Cathart predloží Yossarianovi ponuku: navrhne mu, že ho pustí domov, urobí z neho hrdinu, ak bude Yossarian na najvyšších miestach tvrdiť, že bol nadšený Cathartovým spravovaním letky. Yossarian odmietne a ujde. HLava XXII- súbor imaginárnych zákonov, na ktoré sa odvolávala vojenská mašinéria.


1. Vysvetlite symboliku názvu románu.
2. Prečo podľa vás autor použil v názve románu množné číslo?
3. V úryvku badať silný vplyv naturalizmu. Ktoré z nasledujúcich typických prvkov naturalizmu viete identifikovať v texte?
a/ absencia sentimentality
b/ nezaujaté a neosobné zobrazenie skutočnosti
c/ zachytenie verného obrazu života, bez príkras, s dôrazom na zápory
d/ determinácia (predurčenosť) vplyvom dedičnosti a prostredia
e/ preferovanie epiky ako literárneho druhu
f/ preferovanie románu ako literárneho žánru
4. Prečo sa podľa vášho názoru požíva naturalizmus v dielach s vojnovou tematikou?

· Norman Mailer : Nahí a mŕtvi

· realisticko - naturalistický psychologický román, sčasti autobiografický, veľmi sugestívny
· psychologické portréty vojakov - cez retrospektívy (zobrazenie ich životov pred vojnou)
· boj Američanov na ostrove Anapopei – osud prieskumného oddielu, ktorý mal zistiť pozície Japoncov
· generál Cummings -
· hl. veliteľ, bohatý rozmaznaný, chcel vo všetkom vynikať, profašistické myšlienky- život chápal ako šachovú hru-nemali ho radi
· poručík Hearn
· hl. postava-autobiografická, americký intelektuál, literárny a maliarský talent, sociálne cítenie-rozumel si s vojakmi, zaujímal sa o nich a oni si ho vážili
· čatár Croft
· tvrdo vychovaný, mizantrop, krutý, nenávidel slabosť, rozumel si s Cummingsom
· Hearn x Cummings-viedli intelektuálne rozhovory, v mnohom sa nezhodli, Hearn Cummingsa prevyšoval po ľudskej stránke => Cummings sa ho snažil stále ponižovať
· Croft x Cummings-prirodzení spojenci, Hearn proti nim nemal šancu
 
· DEJ:
· Hearn sa stal veliteľom čaty-Croft naštvaný-vynucoval si rešpekt-bol zlý(scéna so zajatcom)
· Croft pošle Hearna na istú smrť-čatu napadnú sršne a dvaja vojaci umrú
· Cummings si prisvojoval porazenie Japoncov, ktoré zabezpečil jeho „neschopný“ zástupca
· Zhrnutie: krajné situácie, psychika postáv, vojaci sú vlastne obete vtiahnuté do vojenskej mašinérie, túžba prežiť, strach zo smrti skrývajú za drsnosť
· Ideu románu najlepšie vystihuje samotný názov... Nahí sú preto, lebo sú nepriateľovi neustále na očiach, niet miesta kam sa možno skryť a sú mŕtvi, pretože umierajú každú minútu, umierajú rovnako ako ich ideály a nádeje.
· množné číslo autor použil, pretože dielo má kolektívneho hrdinu- vojakov
· protivojnový (antimilitaristický) a psychologický román
o dielo najviac vystihuje pojem „obraz vojny“ pretože autor má snahu prebudiť v čitateľovi konkrétne pocity a dej, ľudia, udalosti, činy a situácie sú len prostriedkom k dosiahnutiu tohto cieľa
· naturalistický román
o dejové pásmo je rozdelené do 4 častí: Vlna, Hlina a tvar, Rastlina a prízrak, Brázda.
 
· V diele sú využité dva útvary :
o „Stroj času“
•  (retrospektívy týkajúce sa postáv, ich zážitky z detstva, vývin názorov...; autor venuje každej postave samostatnú kapitolu, vytvára akýsi psychologický profil postáv pomocou ich vlastných spomienok;) a
o „Chór“
•  (formou drámy líči bežné okamihy z vojenského života) 

· Dej:
-sa začína na lodi amerického námorníctva, ktorá smeruje k ostrovu Anopopei. Vojaci majú strach z vylodenia a nemôžu spať, hrajú teda karty. Vylodenie prebehne nasledujúce ráno. Prekvapivo hladko. Väčšina vojakov vrátane čaty seržanta Crofta je pridelená na výstavbu tábora a ciest. V tejto časti autor opisuje vzťahy medzi vojakmi, ktorí si medzi sebou vytvárajú jemné priateľstvá, vedú rozhovory o ženách, spomínajú na domov, na minulé boje. Invázii velí generál Cummings, ktorý si vyberá za svojho pobočníka poručíka Hearna. Vedú spolu dlhé dialógy o zmysle vojny, o živote, ľuďoch, hrajú šach. Generál váha s útokom na hlavnú tzv. Tojakovu líniu ( Tojak- veliteľ japonských jednotiek). Napokon sa rozhodne vyslať malý a nedostatočne zásobený prieskumný oddiel (PO) aby túto líniu obišiel a zaútočil na Japoncov z tyla. Za veliteľa PO vymenuje poručíka Hearna, pretože ho medzičasom znenávidel a chce sa ho zbaviť .Toto sa nepáči dovtedajšiemu veliteľovi- seržantovi Croftovi. Postup PO je pomalý a náročný. Croft zámerne nepovie Hearnovi o blízkych nepriateľských jednotkách a pri pokuse o prechod cez priesmyk Hearn spolu s iným vojakom umiera. Croft preberá velenie a rozhodne sa pre výstup na Mount Anaka, čo Hearn považoval za šialenosť. Počas cesty sa vojaci búria, niekoľkí padnú, no Croft si vydobyje autoritu. Tesne pred vrcholom napadne totálne vyčerpanú čatu roj sršňov. Vojaci sa prestanú starať o rozkazy a utečú späť do údolia. Počas cesty späť do tábora sa na lodi dozvedajú, že ich misia a smrť ich druhov bola zbytočná, pretože americké jednotky šťastnou zhodou náhod zničili japonský muničná sklad a hlavné veliteľstvo. Bolo len otázkou času kedy Tojakova línia povolí.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023