Ivan Klíma

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec smile5
Typ práce: Referát
Dátum: 13.06.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 659 slov
Počet zobrazení: 3 964
Tlačení: 526
Uložení: 548
Praktické!

Narodil se 14. 9. 1931 v Praze v rodině vědeckého pracovníka v oboru silnoproudé elektroniky.
Během tzv. protektorátu poslán okupačními úřady s rasových důvodů do koncentračního táboru Terezín, v nimž strávil od prosince 1941 tři a půl roku.
 
Po 2. světové válce pokračoval ve studiích a reálním gymnáziu v Praze. Po maturitě (1951)) krátce studoval na Vysoké škole politických a hospodářských věd, z níž přestoupil na filozofickou fakultu UK a absolvoval obor čeština-literární věda. Na podzim 1956 nastoupil v redakci týdeníku Květy, rok na to dostal stipendium Českého literárního fondu a v té době také napsal své první knížky a scénáře.
 
Jeho na první pohled uváženě až chladné komponované prózy skrývají výpověď  o odlehlých krajinách lidských povah. Uchovávají zbytky lidskosti pod náporem totality.
 
Mezi nejvýznamnější Klímovy tituly se řadí román Milostné léto (1979), povídky Má veselá jitra (1979) a Moje první lásky (1985), romány Čekání na tmu, čekání na světlo, kniha o Zafkovi Franz a Felice, Láska a smetí a další.
 
Od roku 1963 působil jako redaktor týdeníku Literární noviny, později Literární listy a Listy. V letech 1969 – 1970 byl hostujícím profesorem na Michiganské univerzitě v Ann Arbou (USA), po návratu do vlasti se s vyjímkou několika krátkodobých zaměstnání věnoval literární tvorbě jako spisovatel z povolání. Po r. 1970 jeho knížky nemohly vycházet  a rozhlasové hry či dramatické kusy směly být uvedeny pouze v zahraničí, byly publikovány v exilových nakladatelstvích, v Čechách se šířily zejména prostřednictvím samizdatových tisků. První prózu spisovatel uveřejnil již ve 14 letech: vylíčil svůj dětský prožitek z terezínského ghetta. Publikoval v dětských časopisech, od poloviny 50. Léta tiskával literární kritiky, fejetony, reportáže i povídky, vytvořil poválečnou monografii o K. Čapkovi. Spolupracoval s Československou televizí, napsal scénář k loutkovému filmu Jiřího Trnky Kybernetická babička, v druhé polovině 60. let upoutal pozornost dramaty Zámek a Mistr.
 
Osou spisovatelovy tvorby jsou ovšem romány a povídky, např. Milenci na jednu noc, Milenci na jeden den, tak i v prvních větších prózách (Milostné léto). Jeho postavy jsou cizinci ve své době, bytostně zraněnými a zraňovanými, hledající své místo v civilizaci, toužícími po citovém životě snícími o souladu mezi ideálem a realitou. V povídkách se Klíma přiklání k četným autobiografickým motivům V generačním románu Stojí, stojí šibenička, později přepracovaném a vydaném pod názvem Soudce z milosti, vylíčil životní příběh jedince deformovaného terezínskými zážitky, poblouzněného ideály let 1945 – 1948 a postupně nalézajícího vřelejší vztah k dějinám společnosti i konkrétním lidem, kteří ho obklopují a kteří v praxi spoluvytvářejí jeho nejvlastnější osud.
 
Výrazný vliv na Klémovo tvůrčí zrání mělo dílo K. Čapka Franze Kafky. R. 1960 debutoval knihou Mezi třemi hranicemi a téhož roku vydal i knihu čapkových povídek Bezvadný den. Klímův román Hodina ticha (1963), který se odehrává na východním Slovensku, by ovlivněn socialistickými ideály.
Kafkovská byla alegorická próza Loď jménem Naděje (1968) a jeho drama Zámek (1964). Rozhlasovou hru Porota (1968) Klíma přepracoval v novelu. V 70. Letech Klíma napsal několik dalších dramat (Klára a dva páni, Cukrárna Myriam, Ženich pro Marcelu, Malomocní) – nevyšly knižně česky.
 
Roku 1979 Klíma vydal v nakladatelství 68 Publishers Torontu román Milostné léto.

Láska a smetí -  hrdinou románu je spisovatel, který v době normalizace vystřídá různá
zaměstnání, až pracuje jako metař. Jeho společenské postavení a neřešitelnost vztahu k mladé výtvarnici tvoří dějovou osu příběhu.
 
Milenci na jednu noc – jsou převážně monology mladých lidí, kteří se pokoušejí uniknout jednotvárnosti života v moderní společnosti hledáním citového vztahu k partnerovy. V povídce „Lingula“ se např. student biologie pokouší namluvit krasavici, jíž vydává v menze.  Oba mladí lidé spolu stráví odpoledne a pak prochodí noc. Dívka, která je zpočátku pasivní a mlčenlivá, začne ke studentovi pociťovat náklonnost.
 
Milenci na jeden den – byla v v Československu vytištěna r. 1970, vydání však bylo skartováno. Všechny tři silně lyrizované texty líčí vztah mezi mileneckými dvojicemi: muž je vždy podstatně starší než žena.
 
Milostné léto – odehrává se v ČSSR v 60. letech. Je to příběh 36ti letého biologa Davida, který se seznámí v mladou impulsivně jednající, avšak psychicky nevyrovnanou dívkou Ivou. Davida dívka přitahuje a zamiluje se. Hrdina hodí veškeré své rodinné závazky a povinnosti úplně za hlavu a Iva se stane jediným smyslem jeho existence.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 2.3)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Klima #fejton o praxi #má veselá jitra


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014