Umelecké jazykové prostriedky

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec studak
Typ práce: Referát
Dátum: 27.06.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 230 slov
Počet zobrazení: 213 950
Tlačení: 3 891
Uložení: 2 860

Umelecké jazykové prostriedky 

-  majú estetickú funkciu. Rozlišujeme na figúry a trópy.

Trópy – nepriamo označujú javy a predmety na základe podobnosti. Patria k nim:

- Metafora – prenesenie významu na základe podobnosti /horela roľa, slnko sadá/
Personifikácia – zosobnenie  /cesto rastie, slnko sa smeje/
Prirovnanie - /rapoce ako straka/
- Metonymia – prenesenie významu na základe vnútornej podobnosti /dedina mlčí, kúpiť si Nightwish/
Synekdocha – zámena pomenovania časti za pomenovanie celku /neprišla ani noha/
Hyperbola – zveličenie /nevidel som ťa 100 rokov/
Eufemizmus – zjemnenie /pominul sa – zomrel/
Irónia – spôsob vyjadrovania , lit. Skutočný  význam je opačný ako ten, čo z danej formulácie vyplýva
Symbol – konkrétna poredstava, ktorá slúži k označeniu abstraktného pojmu /srdce – láska, kríž - kresťanstvo/
Básnický prívlastok – /červené líčka, zlatisté lúče/

Figúry – sú založené na opakovaní , hromadení slov/hlások
Anafora – opakovanie slov na začiatku veršov
Epifora – opakovanie slov na konci vešov
Epanastrofa – na konci jedného a začiatku druhého vrša
Epizeuxa – opakovanie slov za sebou
Onomatopoja – zvukomalebnosť – zoskupovanie hlások ma napodobniť zvuk alebo vyvolať citový dojem
Oxymoron – spojenie slov s protichodným významom /láska neláskava/
Aliterácia – opakovanie hlások na začiatku nasledujúcich slov
Inverzia – vzniká zmenou slovosledu vo vete pod vplyvom požiadaviek básne
Apostrofa – rečnícke oslovenie – oslovenie neprítomnej osoby alebo neživého predmetu /ty Štedrý večer, ty tajomný sviatok/
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.4)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013