Utorok, 30. mája 2017, meninyFerdinand, zajtra Petronela, Petrana
Dnes prezretých 3393 študentských prácOnline: 379 mladých ľudí

:: Prihlásenie

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Lyrika a delenie lyriky

Autor: Dievča kajka (22)
Typ práce: Referát
Dátum: 01.11.2016
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 808 slov
Počet zobrazení: 827
Tlačení: 32
Uložení: 35

Lyrika

vznikla zo slova lýra – hudobný nástroj, ktorým v antickom Grécku sprevádzali Gréci svoje piesne

SUBJEKTÍVNOSŤ: orientácia na stav lyrického subjektu alebo stav prostredia,

POÉZIA: lyrika sa najčastejšie prejavuje formou poézie => viazanej reči - veršom.

Niekedy sa lyrizácia využije aj v próze  (jednotkou je veta) – naturizmus, lyrizovaná próza, básne v próze.

NESUJETOVOSŤ: lyrický subjekt nevytvára dej ani sujet.

EMOCIONÁLNOSŤ: vyjadrenie citu, nálady, dojmu  lyrického subjektu.

STATICKÝ MOTÍV: motív ako najmenšia jednotka tematickej výstavby lyrického textu nevytvára dej.

ATEMPORÁLNOSŤ: motív nie je až tak závislý na časovej chronológii => nie sú usporiadané na základe sujetových princípov. Čas v lyrike sa môže vzťahovať na minulosť, prítomnosť aj na budúcnosť.

MONOLOGICKOSŤ: v lyrike nie je dôležitý dialóg, pretože v ňom  nie sú postavy iba lyrický subjekt.

DELENIE LYRIKY

NA ZÁKLADE 3 ZÁKLADNÝCH TYPOV VÝPOVEDE: vzťah SUBJEKT  – OBJEKT

 1. INTÍMNA: orientácia na SUBJEKT => subjekt je aj objektom
 • sebareprezentačná: vyjadruje vnútorné stavy, nálady, pocity lyrického subjektu (ĽÚBOSTNÁ, vlastenecká, náboženská - DUCHOVNÁ LYRIKA...).
 1. PREDMETNÁ: orientácia na OBJEKT => subjekt sa vyjadruje k objektu (môže nim byť aj sám) Potláča sa citovosť, orientácia na objekt je založená na =>
 • opise vonkajšej skutočnosti (PRÍRODNÁ lyrika);
 • úvahe (REFLEXÍVNA a meditatívna lyrika);
 • logických vzťahoch alebo asociácii (kreatívna; báseň pásmo, ČISTÁ LYRIKA...).
 1. APELATÍVNA: orientácia na OBJEKT => subjekt ovplyvňuje iný subjekt
 • obracia sa na adresáta (politická, občianska, didaktická lyrika...).

 

Lyrické žánre: báseň, pieseň,  modlitba, pásmo, kaligram, automatický text, populárna pieseň; podobenstvo (alegória), óda, poéma, epitaf, epigram, elégia.

 

ČISTÁ LYRIKA - ABSOLÚTNA POÉZIA: experimentálna básnická tvorba, ktorá nadraďuje formálne jazykovo-rytmické usporiadanie básnického textu nad jeho význam (ktorý ani nemusí existovať) => odvodzuje sa od teoretických úvah a tiež z názvu zbierky básní anglického spisovateľa Georgea Moora Pure Poetry (1924).

Samo Bohdan Hroboň; Velemir Chlebnikov, Paul VerlaineChristian Morgenstern, Jiří Kolář, L. Novák, J. Seifert. I. Krasko => slobodná obraznosť, symbolizmus, senzuálnosť – rovnocennosť vnemov (zvuk, obraz, hmat, čuch...)

 

Velemir Chlebnikov: Zariekanie smiechom (1909)

Ó, rozosmejte sa, smejkovia!

Ó, zasmejte sa, smejovia!

Vy, čo smiechotavo smiešite a smiechavične smejníte,

ó, zasmejte sa usmievavo!

Ó, nadsmejavé rozosmiačiská -

Smiech smejivých rozsmievačov!

Ó, vysmej sa smejúčky,

smiech smiecharských smiechotárov!

Smejanstvo, smejstvo,

nasmej, ôsmej, smiešnťk, smieško,

smejaci, smejani.

Ó, rozosmejte sa, smiechoši!

Ó, zasmejte sa, smejovia!

Samo Bohdan Hroboň: ROZPEJÁNOK (1857)

Kvitni, ruža stolistá,

vievonija krasistá!

Vidmodeva, spevovieva,

ľubonieva, slavojeva,

svetlonenka tônistá,

zemnebianka javistá!..

Ruža-ruša voniduša,

od serduška rozkladuša,

od serdenka rozkvitaj,

ľubovôni spevitaj,

ľubovôni spevodaj,

stolistienka stoslavňaj!...

Od serduška zlat-slniuška,

rozrumienka, vônituška,

od serdenka zlat-slnienka,

od serdenka rozkvituj,

stospevčadiu soschytuj!...

 

DRUHY RÝMU: združený AABB, striedavý ABAB, obkročný ABBA, prerývaný ABCB, postupný ABCABC

 

DUCHOVNÁ LYRIKA: spojená s náboženstvom, vyjadruje duchovné potreby veriaceho človeka.

 • tlmočí odovzdanosť Bohu pri veľkom žiali (žalmy),
 • oslavuje Božiu vznešenosť, lásku či milosrdenstvo (hymny),
 • vyjadruje prosbu (modlitby, napr. u Dilonga alebo Rúfusa),
 • zamyslenie sa nad morálnou zodpovednosťou človeka (prekrýva s reflexívnou poéziou).

Katolícka moderna – Rudolf Dilong; Ján Motulko, Gorazd ZvonickýJanko Silan, Svetoslav VeiglPaľo Oliva, Mikuláš ŠprincKarol StrmeňPavol Gašparovič Hlbina.

 

AUTOMATICKÝ TEXT: text, ktorý vzniká náhodne, bez spolupráce jasného vedomia. Autori sa snažili dostať až na hranicu zrozumiteľnosti jazykovej štruktúry:

 • popretie tradičného obsahu a formy, orientácia na voľný verš,
 • ignorovanie logickej syntaxe: absencia interpunkcie, genitívna metafora (slzy tvojho smiechu),
 • hra náhody, spontánnosť tvorby => voľné asociácie - tzv. psychický automatizmus,
 • polytematickosť motívov,
 • absurdnosť, negácia logiky a racionality,
 • experimentovanie so zvukmi, s grafickou úpravou básne.

LITERÁRNE SMERY – AUTOMATICKÝ TEXT:

 • Surrealizmus: základy položil G. Apollinaire; predstavitelia - André Breton, Philippe Soupault, Paul Eluard, Louis Aragon.
 • Poetizmus: V. Nezval, K. Biebl.
 • Nadrealizmus: Rudolf Fábry (Uťaté rukyVodné hodiny hodiny piesočné, Ja je niekto iný), Pavol Bunčák (Neusínaj, zažni slnko), Ján Brezina (Nikdy sa nestretnem), Štefan Žáry (Zvieratník, Stigmatizovaný vek); Rudolf Dilong (Honolulu, pieseň labute; Mesto s ružou).

POPULÁRNA PIESEŇ: slovenská populárna pieseň sa zrodila v 30. rokoch dvadsiateho storočia a natrvalo ovládla scénu tzv. ľahkej hudby (ako protiklad k tzv. vážnej, opernej a symfon. hudbe).

1946 - Nečakaj ma už nikdy.(melódia - Zdenek Cón, text Otto Kaušitz (písal pod pseudonymom O. Ivančan).

Kamil Peteraj a Boris Filan: zakladatelia modernej slovenskej textovej tvorby

PREDSTAVITELIA:

 • Kamil Peteraj: Prúdy (P. Hamel), Collegium musicum, M. Žbirka, M. Gombitová, R. Grigorov; Pieseň Horehronietextár K. Peteraj, skladateľ Martin Kavulič.
 • Boris Filan: Elán (Nie sme zlí, Hodina slovenčiny, Stužková, Tanečnice z Lúčnice), Prúdy (Čas malín) – knižne ich vydal vo výberoch Túlavý psík (1987) a 69 textov (1996). Pripravil scenár filmového muzikálu Rabaka (1989) so skupinou Elán.
 • M. Lasica: J. Filip, P. Lipa (Balada o štyroch koňoch), H. Hegerova, Z. Kronerová (Čerešne).
 • Ján ŠtrasserCyrano z predmestiaNeberte nám princeznú, M. Žbirka (Zažni, Prvá, Dvaja), Dežo Ursiny, Banket (Tlaková níž, Slon v porceláne), M. Gombitová.
 • D. Hevier: Team a Pavol Habera (Reklama na ticho, Láska necestuj tým vlakom, Severanka, Držím ti miesto), I.M.T. Smile (Ľudia nie sú zlí), Jana Kirschner (Líška), Pavol Habera & Karel Gott & Peter Dvorský (Svet lásku má), SuperStar (Kým vieš snívať).
 • Jozef Urban: 21-ročný vydal zbierku Malý zúrivý Robinson (dostal cenu I. Krasku) Originalita básnického vnímania sveta, jednoduchý poptextový štýl, „rebelantstvom bez príčiny“.  Voda, čo nás drží nad vodou (Elán): zb. - výber z piesňových textov.

PODOBENSTVO (ALEGÓRIA): druh rozvitej metafory, nepriameho pomenovania obrazu alebo deja (motívu, myšlienky, postavy, udalosti), ktoré sa nemôže alebo nesmie vyjadriť priamo. Na princípe alegórie môže byť postavené celé dielo. S alegóriou sa stretávame najmä vo zvieracích bájkach (Ezop, La Fontaine, Krylov), kde sa zvieratá personifikujú.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Lyrika Ťahák 2437 slov 6.2
Slovenčina Lyrika, lyrické žánre Referát 247 slov 5.9
Slovenčina Lyrika, lyrické žánre, členenie lyriky Referát 440 slov 6.3
Slovenčina Literárne druhy: lyrika, epika, dráma Poznámky 159 slov 7.1
Slovenčina Literárne druhy: lyrika, epika, dráma Referát 832 slov 5.7
0.012