Česká literatúra

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 27.09.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 773 slov
Počet zobrazení: 840
Tlačení: 62
Uložení: 61

ČESKÁ LITERATÚRA

 • starší spisovatelia využívali kriticko-realistickú alebo naturalistickú metódu, mladšia generácia -> jej jadro tvorila skupina Devětsil a patrili sem tiež avantgardné smery
 • významnú etapu avantgardy predstavuje poetizmus
 • 1924 Karel Teige vydal článok pod názvom Poetizmus
 • poetizmus vyjadruje aktívny vzťah k životu, zdrojom inšpirácie bola obrazotvornosť, sen , fantázia a poznávanie vzdialených krajín

Česká literatúra

poézia

próza

dráma

Jaroslav Seifert

Vítězslav Nezval – poetizmu

Jiří Wolker

K. Čapek

J. Hašek

J. Olbracht

K. Čapek

 

Jaroslav Hašek (1883-1923) – novinár a spisovateľ, zúčastnil sa I. sv. vojny, nastúpil v Č.Budějoviciach, bojoval na východnom fronte, prebehol na ruskú stranu, vrátil sa r.1921

Osudy dobrého vojáka Švejka-lit. druh: epika

lit. žáner: nedokončený román

 1. postava:Jozef Švejk – heroikomický – hrdinosmiešny hrdina

- je to človek úradne vyhlásený za „blba“, podľa Cervantesovej zásady pravdu môže hovoriť iba dieťa a blázon

- jednoduchý, prostoduchý obyvateľ R-U monarchie J.Švejk – prejavuje lásku k vlasti – nefalšovanú

- je presvedčený o víťaznom konci vojny a tým uvádza do zúfalstva svojich predstavených

 • ľudový hrdina, ktorý sa bráni absurdnej moci tým, že presne plní nezmyselné predpisy a rozkazy
 • svojou prostomyseľnosťou zdôrazňuje pseudo – hrdinstvo rakúskych dôstojníkov a nezmyselnosť vojny

jazyk: hovorový, slang, žargón, vulgárne slová (s.145) → nevôľa súčasníkov

kompozícia: román je montážou scén, ktoré nasledujú za sebou,

 skladá sa zo 4 častí; jednoliata dejová línia neexistuje, príbehy a obrazy spája postava Švejka; 1. a 2. diel – kompaktnejšie; 3. a 4. diel – menej dialógov a živého rozprávania

prostredia: pestré – od Švejkovej domácnosti po nemocnice, väzenia, verejný dom, blázninec, krčmy, vlaky

postavy: Švejk

Katz [kac] – feldkurát, katolícky poľný kňaz

poručík Dub

nadporučík Lukáš

- autor nastavuje zrkadlo „malému“ českému človiečikovi, ktorý darom reči a prispôsobivosťou podmienkam, zásadou prečkať ťažké obdobie v živote českého národa sa stáva veľkým

- úmysly J.Švejka sú čisté, ušľachtilé, ale v deformovanom svete sa všetkým javí ako blázon

- J.Švejk -50-ročný muž, slobodný, o domácnosť sa mu stará pani Müllerová

- živí sa predajom „čistokrvných“ psov – ukradne ich na ulici

- všade, kde je Švejk, je veľa rečí, neustály tok príhod, pri každej príležitosti spomína, čo sa komu stalo – „já znám jednoho ...“

 1. Hašek:

- je silný tým, že sa prispôsobí podmienkam

- nekritizuje, nemoralizuje, nemieša sa do života iného, prispôsobí sa, prečká

- blázon, ale nesie v sebe niečo večné z ľudového človeka, ktorý prežil

Forma: - rozprávanie s pointou

- ľudový humor, karikatúra, hyperbolizácia

- absurdné situácie – inšpekcia na latrínach

- gag – napr. Švejkovo telefonovanie

- text oživujú novinové správy, listy, bojové piesne

Nadporučík Lukáš: typický dôstojník R-U monarchie, celý život poriadne nerobil, bol to frajer, potrpel si na zovňajšok, hlási sa k Čechom, ale svojsky 

Poručík Dub – dôstojník – chce urobiť kariéru, je zlostný, zlomyseľný, preháňa vojakov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KAREL ČAPEK

TVORBA:

 

Zářivé hlubiny

Krakonošova zahrada

Ze života hmyzu

 

Válka s mloky

Matka

R.U.R.

Továrna na absolutno

Věc Makropulos

Krakatit

Bílá nemoc

Povídky z jedné kapsy

Povídky z druhé kapsy

 

R.U.R.

 • utopická dráma
 • expresionisticky vyjadruje obavy o osud ľudstva vo svete, v ktorom sa zmocnia vlády stroje
 • námetom hry je konflikt medzi umelými ľuďmi – Robotmi a ľuďmi, ktorí ich využívajú
 • továreň chŕli Robotov, nároky na nich zvyšuje, preto sa vzbúria,ničia stroje, vraždia ľudí i seba navzájom
 • v závere dvaja z Robotov, obdarení citom, ožijú ako ľudia a zachránia život na Zemi

Bílá nemoc – 1937

- divadelná hra; konflikt 2 antagonistických životných princípov:

Dr. Galén ↔ diktátor maršál

demokratický humanizmus ↔ totalitná diktatúra

- napísanie hry podnietil nástup fašizmu

- choroba → novodobý mor → symptómy: biela škvrna

postavy: Dr. Galén

barón Krug – zbrojný magnát → spácha samovraždu

maršál

dej:

- Dr. Galén objaví liek, ale poskytne ho len vtedy, ak sa jednotlivé vlády – strany vzdajú vojnových plánov;

- Krug, keď ochorie, žiada maršála, aby uzavrel mier, maršalovou jedinou túžbou je dobyť svet

- jedného dňa si škvrnu na tele objaví diktátor, na naliehanie syna a dcéry ide za Dr. Galénom, on však zo svojich požiadaviek neustúpi

- maršal – uzavrie mier, Dr. Galéna ušliape dav, ktorý skanduje na slávu vojne; zázračný liek rozšliape

IVAN OLBRACHT

TVORBA:

 O zlých samotářích

 Žalář najtemnější

Nikolaj Šuhaj loupežník

Golet v údolí

 

Nikolaj Šuhaj loupežník-zobrazil zbojníka-dezertéra z 1.sv.vojny,ktorý ušiel domov do karpatských hôr, bohatým bral a chudobným dával, bol prenasledovaný

-Nikola je predstaviteľom individuálneho odporu, ale román je unanimistický, pretože dôležitú úlohu hrajú obyvatelia horských osád, ktorí ho podporujú

Divadlá

dôležitú úlohu po prvej svetovej vojne mali divadlá, okrem oficiálnych vznikali aj avantgardné, napr. Osvobozené divadlo-1925

-stalo sa populárnym po príchode Jiřího Voskovca, Jana Wericha a hudobného skladateľa Jaroslava Ježka, uvedení predstavitelia boli ovplyvnení poetizmom

-ich vtipné texty boli doplnené piesňami, v ktorých reagovali na aktuálnu politickú situáciu, preto bolo divadlo v roku 1938 zatvorené

-

-v 30.rokoch vzniklo divadlo Emila Františka Buriana D 34-číslovka označovala rok sezóny

-v roku 1941 E.F.Buriana väznili v koncentračných táboroch, po oslobodení ho obnovil pod názvom D 46

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017