Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch - Palárik

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Joe25 (20)
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.02.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 517 slov
Počet zobrazení: 4 324
Tlačení: 146
Uložení: 150

Ján PALÁRIK - ZMIERENIE alebo DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

- obdobie: prechod romantizmu k realizmu / matičné obdobie
- lit. druh: dráma
- lit. žáner: komédia, veselohra
- prostredie: grófkin statok
- téma: boj proti odrodilstsvu, oslava vlastenectva, úcta k rodnému jazyku
- idea: poukázanie na toleranciu, porozumenie, zmierenie
- situačný humor = dvojitá zámena postáv
- jazykový humor = Ľudovít: „Portrait“ – grófka: „Potreť“
= skomolené slová
- autor využíva cudzie slová v deformovanej podobe
- Milušina kritika Ľudovíta = prvky humoru: Lajoš ( Ľudovít ) mal len chabé znalosti maďarčiny, len sa chcel predvádzať – hanbil sa za vlastný národ
- názov „ZMIERENIE“ – medzi Maďarmi a Slovákmi; medzi vrstvami; zmierenie postáv
- Vonkajšia kompozícia: 3 dejstvá

Vnútorná kompozícia:

1. Expozícia – predstavenie postáv a oboznámenie sa so vzťahmi medzi nimi.
2. Kolízia – príchod grófkinho ženícha a zámena grófky a Miluši, Ľudovíta a Rohona.
3. Kríza – Rohon vyznáva lásku nepravej grófke (Miluši), barón Ľudovít sa zamiluje do dievčaťa z ľudu (grófky Elisy).
4. Peripetia – príchod starého grófa
5. Rozuzlenie – vysvetlenie vzájomného žartu, svadba grófky a barón, Miluši a Rohona.

POSTAVY – Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch:

• Miluša Oriešková – dcéra učiteľa, vlastenca, hrdo sa hlási k slovenskému národu/vlastenka/, ale pozná aj cudzie jazyky. Je vzdelaná, bystrá, sebavedomá,národne uvedomelá.
• Grófka Elisa Hrabovská - sirota, od detstva je zasnúbená s barónom Ľudovítom Kostrovickým. Je krásna, milá, láskavá k služobníctvu i k ľudu. Pod vplyvom Miluše hovorí po slovensky a hlási sa k slovenskému pôvodu( v skutočnosti v tom období boli šľachta aj mešťania odnárodnení, hlásili sa k Maďarom). Je ovplyvňovaná rôznymi názormi, komornou Capkovou, ktorá ju vedie k odrodilectvu a núti ju rozprávať po nemecky.
• Barón Ľudovít Kostrovický - snúbenec Elisy, študoval v Budapešti, hlási sa k maďarskému národu, hoci má slovenský pôvod. Inak je priateľský, v citoch úprimný, dáva prednosť láske pred majetkom
• Zememerač Rohon – priateľ Ľudovíta, pôvodom Slovák, ale počas štúdií sa pomaďarčil. Pod vplyvom Miluše sa vracia k slovenským koreňom
• Capková – komorná grófky, namyslená, nesympatická slúžka, drží si odstup od ostatného služobníctva i od ľudu

Dej – Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch:

1. Do kaštieľa grófky prichádza otec Miluše so žiadosťou o príspevok na opravu školy. Grófka sľúbi pomoc.
2. Elisa sa dozvie, že ju má navštíviť jej snúbenec. Je nespokojná, nepozná ho. Elisa i Miluša sa dohodnú na skúške ženícha. Miluša sa bude vydávať za grófku a grófka sa bude vydávať za Milušu.
3. Prichádzajú barón Ľudovít s priateľom Rohonom = tiež si zamenia úlohy.
4. Nepravá grófka / Miluša/ ich víta po slovensky, ale oni hovoria maďarsky. Od grófa si vyslúži prezývku panslávka(je to dobové označenie pre národne uvedomelého Slováka). Barón je nahnevaný, že používa SJ. Nepravá grófka sa páči Rohonovi a vyznáva jej lásku. Miluša sa mu prizná, že ona nie je grófka a zároveň sa aj Rohon prizná k zámene s barónom.
5. Pravá grófka sa páči barónovi, no ešte neodhalí svoju identitu. Na dožinkovej slávnosti(to je ľudová slávnosť po pozbieraní úrody) sa objaví v kroji ako predstaviteľka ľudu. Barón je ochotný sa s ňou oženiť aj napriek tomu, že má nízky pôvod. Nakoniec sa všetko vyjasní, každý si nájde toho správneho manžela. 2 svadby na konci.

 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.039