Umenie a literatúra – téma: CHUDOBA

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča ivka47
Typ práce: Referát
Dátum: 03.12.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 412 slov
Počet zobrazení: 437
Tlačení: 46
Uložení: 36

UMENIE A LITERATÚRA Téma: CHUDOBA

Kultúra zahŕňa všetky ľudské výtvory - spoločenské inštitúcie, jazyk, vedu, morálku, zvyky, spôsob života, aj umenie.

Umenie je duchovný produkt človeka, v ktorom sa odráža jeho estetický vzťah ku skutočnosti. Druhy umenia: literatúra, maliarstvo, sochárstvo, hudba, tanec, architektúra, grafika (kreslenie), muzikál, fotografia

Literatúra: je jedným z druhov umenia, je jedným z najstarších umení, najstaršia lit. pamiatka, napísaná 2000 r. pred n.l., je Epos o Gilgamešovi, 1000 r. pred n. l. bola napísaná Biblia, 900 r. pred n. l. Homér napísal Ilias a Odysea.

Názov literatúra pochádza z latin. slova littera – písmeno.

Literatúru chápeme ako všetko písomníctvo, zahrňujeme sem všetko, čo je napísané, texty umelecké aj neumelecké napr. vedecké, politické, právnické, náboženské, publicistické

Literatúru delíme na 

 1. vecnú 
 2. a) odborná napr. encyklopédie, veda, vedecké texty
 3. b) administratívna napr. tlačivá, úradné písomnosti, vyhláška, objednávka,
 4. c) publicistická literatúra - médiá
 5. umeleckú 
 6. a) lyrika, nemá dej
 7. b) epika, má dej a rozprávača
 8. c) dráma, má dej, nemá rozprávača, je písaná formou dialógov

Vecná literatúra poskytuje informácie zodpovedajúce realite. Autor sa zameriava na odovzdávanie a uchovávanie istých informácií, poznatkov, skúseností. Je tu presnosť a jednoznačnosť vo vyjadrovaní. Používajú sa tu odborné výrazy – termíny.

Umelecká literatúra (krásna literatúra, beletria) takisto vychádza z reality, ale je tu aj fikcia, fantázia autora. Jej cieľom je vyvolať u čitateľa estetický zážitok. Spisovateľ tu vyjadruje svoj estetický vzťah k človeku, svetu, životu.

Hlavnou funkciou umeleckej literatúry (aj umenia) je estetická funkcia. 

Ostatné funkcie: zábavná, oddychová, rekreačná, výchovná, poučná.

JOZEF GREGOR – TAJOVSKÝ 1874 Tajov - 1940 Bratislava

 • narodil sa v Tajove pri Banskej Bystrici, podľa toho si zvolil aj literárne meno Tajovský
 • keďže bol najstarší z desiatich detí, dostal sa do opatery matkiným rodičom, najviac si obľúbil starého otca Štefana Grešku, ktorý bol pracovitý, dobrý a veselý človek a neskôr svojho starého otca zobrazil vo svojich poviedkach: Žliebky, Do kúpeľa, Prvé hodinky. 
 • najskôr pracoval ako učiteľ, ale obvinili ho, že nevyučuje po maďarsky a tak vyštudoval hospodársku akadémiu
 • pracoval ako úradník v bankách a účtovník, ako úradník sa dostal až do rumunského Nadlaku (vtedy súčasť Rakúsko-Uhorka)
 • počas I. sv. vojny bojoval na ruskom fronte. Na toto obdobie spomína v diele Rozprávky z Ruska.
 • žil a umrel v Bratislave, pochovaný je v rodnom Tajove.
 • medzi jeho prvé diela patria poviedky Maco Mlieč, Apoliena.
 • zobrazoval obyčajných chudobných ľudí, ktorí živoria, žijú z ruky do úst
 • odhaľoval zlé sociálne postavenie slovenského ľudu, zaostalosť, poverčivosť, alkoholizmus
 • tam, kde nešťastie týchto ľudí je dôsledkom ich vlastnej viny, ich kritizuje
 • bol prozaik (písal poviedky) a dramatik (písal divadelné hry: Ženský zákon, Statky-zmätky)
 • téma jeho diel je slovenská dedina, obyčajní ľudia, zobrazuje najnižšie spoločenské vrstvy
 • celá Tajovského tvorba je postavená na konflikte medzi chudobnými a bohatými
 • vrchol jeho prozaickej tvorby predstavuje Mamka Pôstková
 • hrdinami Tajovského diel sú siroty, sociálne prípady, ľudia na okraji spoločnosti
 • množstvo jeho poviedok má autobiografické črty
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#tema Maco Mieč #LYRIKA EPIKA DRáMA témy #basen o chudobe #Umenie a literatúra #vecna a krasna literatura


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021