Vývoj dramatickej tvorby

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec mat32
Typ práce: Poznámky
Dátum: 01.09.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 202 slov
Počet zobrazení: 7 356
Tlačení: 575
Uložení: 537
Prvopočiatky dramatickej tvorby môžeme sledovať v ľudovom umení a je to kalendárový ( obradový ) folklór. Neskôr ho šírili Igrici, ktorí pre zábavu pánov spievali a recitovali v kostoloch pri vykonávaní rozličných náboženských obradoch.
V stredoveku ( 800 - 1500 ) nebola dráma zvlášť rozvinutá. Hrávala sa iba v kláštoroch, zvyčajne to boli latinské hry náboženskou témou, ktoré znamenali previerku vedomostí žiakov
V Renesančnej a humanistickej dráme prekvitali latinské školské hry s biblickou, antickou a historickou témou, mali výchovný cieľ a znamenali previerku vedomostí žiakov.
Pavol Kyrmezer
Diela : Komedia česka o bohatci a Lazarovi + biblický námet
Komedia nová o vdově + biblický námet
Mošovský – Ruth
V barokovej dráme sa písalo aj po slovensky, mala zvýšenú alegorickosť a rétorickosť. V evanjelických hrách vystupujú alegorické postavy predstavujúce rôzne cnosti a vlastnosti a v katolíckych hrách boli veci podľa antiky.
Eliáš Ladiver
V alegorických príbehoch bránil evanjelické vyznanie (Tragedie, neb Hra smutná, prežalostná). Písal tragédie.
Ľudová dráma a krátke jarmočné scénky
V klasicizme vzniká a najmä upevňuje sa vrstva remeselníkov, obchodníkov a inteligencie a vrstva zemianstva je už na úpadku. Začínajú postupne ochotnícke spolky, krúžky a v roku 1830 v Liptovskom Mikuláši založil Gašpar Fejérpataky Belopotocký prvý ochotnícky spolok, snažil sa o osvetu. Spolok uvádza hneď ako prvú hru Kocúrkovo.
Jan Chalupka – Kocúrkovo je to o živote spoločnosti všetkých vrstiev, satirická fraška, odnárodnenie, úpadok zemianstva a uvedomelosť inteligencie.
V Romantizme je dráma málo zastúpená
V období Od romantizmu k realizmu ( matičné obdobie )
J. Záborský – Najdúch ( veselohra ) – zemianstvo na hospodárskom a mravnom úpadku + maďarizácia a písal aj historické drámy
Palárik – Inkognito, Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch
Vyzdvihoval národné cítenie a zhadzoval maďarizáciu, poklonkovanie k cudzím kultúram

Realizmus
Hviezdoslav - Herodes a Herodias
- tragédia, má 5 dejstiev
- biblický príbeh
Tajovský – Statky zmätky - Vplyv majetku na charakter postáv
Ženský zákon - Ohováranie na dedine
Timrava – Páva , Chudobná rodina , Odpoveď , Prekážky

Dráma medzi svetovými vojnami
- nastáva rozvoj divadelníctva
- vznik prvých kamenných scén a stálych divadiel
- 1919 – SND
- 1924 – VSND
- polovica 30-tych rokov – Ľudové divadlo v Nitre
- ochotnícke divadlá + pomoc českých divadelníkov
- priekopníci: Ján Borotáč, Andrej Bagar, Hana Melíčková
Ján Borodáč
- stál pri zrode činohry ako jej umelecký vedúci, ovplyvňoval jej rozvoj a bol zakladateľom slovensko-realistickej divadelnej tradície
- bol herec, dramaturg aj režisér
Ján Jamnický
- ovplyvňoval slovenské divadelníctvo od konca 30-tych rokov
- pôsobil ako režisér
- čerpal z českej aj ZSSR avantgardy
- v období fašizmu mala jeho tvorba spoločensko-kritický charakter
- priekupník inscenácii
- podieľal sa na formovaní novej hereckej generácie ( M. Huba, W. Záborský, J. Pántik, ... )
Ivan Stodola
- lekár v Bratislave
- dramatik v tomto období
Dielo: Čaj u pána senátora
- satirická veselohra v piatich dejstvách
- Motív: vysmieva sa malomeštianskej spoločnosti, ich politikárčeniu a z túžby po politickej moci.
- Postavy: Baltazár Slivka
- Malý majiteľ pohrebného ústavu
- Lenivý, nemá spoločenské správanie
- Je spokojný so svojím životom, ale pod vplyvom svojej ženy kandiduje na senátora
Slivková
- Energická a ambiciózna obchodníčka
- Pre postavenie je odhodlaná urobiť všetko
Pani ministrová
- „ najdôležitejšia osoba vo vysokej politike “
Sekera
- rozhodne sa pre politickú kariéru a chce si zlepšiť spoločenské správanie
- V úvode sledujeme prípravu volieb. Slivka kandiduje pod vplyvom ženy na post senátora a po tajnej porade ho aj vyhráva. Neskôr sa o sebe dočíta, že nemá správanie a na politiku je príliš hlúpy. Slivka sa zúčastňuje večierka u pána senátora. Prichádza slušne oblečený, neurobí chybu pri predstavovaní a nakoniec ho zvolia za senátora. Pod vplyvom postu senátora sa mení jeho správanie k okoliu aj okolia k nemu

Jožko Púčik a jeho kariéra
- Satira na falošne chápaný humanizmus
- Jožko púčik je drobný svedomitý úradník, ktorý pracuje v spolku Humanitas. Puntičkársky si plní svoje povinnosti a takmer sa stane obeťou bezcharakterného správcu Rohatého.
- Autor tu popisuje falošnú ľudomilnosť dobročinných spolkov
- Jožko robí v spolku a má dostať definitívu ( povýšenie ). Stará sa o svoju sestru a jej deti. Páči sa mu kolegyňa Vierka a chcel by si ju zobrať, ale tá má tajomný vzťah so správcom Rohatým, ktorý je ženatý. Jedného dňa si Rohatý požičiava nejaké peniaze od spolku. Predsedníčka prináša obálku, v ktorej je 40,000 Sk, ktoré má Jožko odniesť do banky. Peniaze však záhadne zmiznú a Jožko to zistí až v banke. Začína sa vyšetrovanie a Jožko ide do vezenia. Nakoniec sa zisťuje omyl a Jožko je síce nevinný, ale zničený človek
Mravci a Svrčkovia
- Satirická hra, ktorá vznikla na základe prirovnaní => mravec je usilovný a Svrček je príživník
Cigánča , Veľkomožný páni , Keď jubilant plače
- Komédie
Svätopluk ( Veľká Morava ) , Marína Havranová ( zachytáva meruôsme roky )
- Historické hry

Bačova žena
- Psychologická dráma, tragédia
- Základný konflikt: žena medzi dvoma mužmi
- Rieši problém vysťahovalectva
- Vychádza z ľudu
- Prostredie: Liptov, dedina, hora
- Autor vyjadril zrastenosť človeka s prírodou
- Materinská láska, keď sa Eva nechce vzdať dieťaťa
- Ondro stratil v USA pri nešťastí pamäť. Eva sa opäť vydáva a má dvoch synov, od každého po jednom. Ondrej si spomenie a vracia sa späť. Každý muž chce aspoň svoje dieťa, Eva to neunesie a zabíja sa.
- Časté vnútorné monológy
- psychologicky motivovaná tragédia
- Shakespearovský monológ ( jeho záver „ Bože, žiť mi daj! “ )

Július Barč-Ivan
Život:
- Študoval právo, neskôr pôsobil ako kňaz
Dielo: 3000 ľudí
- Debut, v ktorom si všíma ťažký život obyčajných ľudí
Mastný hrniec
- Satirická hra
- Autor sa vysmieva malomeštiactvu, úplatkárstvu, pretvárke malomešťanov malého mesta Ťuťotín, čo je novodobé Kocúrkovo
- Zápletka nie je originálna, zakladá sa na zámene osôb, ktorá miestami vyúsťuje až do situačnej komiky
- Hlavná myšlienka: kritika karierizmu a ziskuchtivosti
- Profesor Biológie Babík sa nečakane stane ministrom financií. On sám to považuje za nevhodné, ale pod vplyvom ambicióznej ženy Mahuleny túto funkciu príjma. Zmena okolia => poklonkovanie a podlizovanie okolia. Prichádza správa, že to je omyl a opäť vidíme obrátenie charakterov. Autor tento moment opäť využíva, keď po Babíkovi sa ministrom stáva jeho brat.
Neznámy , Dvaja
- Vplyv existencializmu a obe drámy obsahujú prvky absurdnej drámy
Matka
- Dráma s baníckeho prostredia
- Novodobý motív Ábela a Kaina a výsledkom bratskej nevraživosti je matkina bolesť
- Sociálna rovina: bieda, nezamestnanosť a ťažký život
Filozofická rovina: necháva na divákovi, či sa to mohlo stať alebo nie
- Postavy: Jano
- Starší brat
- Krutý, bezcitný egoista
- Túži po majetku
- Brata vyhadzuje z domu a robí si nárok na všetky jeho veci, dokonca i na dievča

Paľo
- Mladší brat, ktorý odchádza kvôli Janovi do USA a vracia sa chudobný
- Opak svojho brata
- Má veľmi rád matku, ktorá ho celý život podvedome chránila pred Janovou krutosťou
Matka
- Trpí vizionárstvom, chce sa vzoprieť osudu
Katka
- Paľovo dievča
- Milá a dobrá, ale chce ju Jano
- Paľo sa vracia z USA. Matka vidí vyostrenie vzťahu medzi bratmi. Paľo Janovi daruje nôž, ako predzvesť niečoho zlého. Jano mu neverí, že sa vracia chudobný. Matka má vízie a vidí, čo sa chystá medzi bratmi a vyháňa Paľa z domu, aby ho zachránila. Toho prichýli Katkina rodina. Jano odchádza do susednej dediny a Paľo s Katkou navštevujú matku. Povedia jej termín svadby a Paľo jej povie, že pochopil, že ho chcela chrániť. Nečakane prichádza Jano a chce Paľa zabiť. Matka sa však stavia proti osudu a stavia sa pred Paľa. Jano ju omylom zabíja.
- Kompozícia:
- Hlboká psychická kresba a prepracovanosť postáv
- Matka sa búri proti osudu aj za cenu vlastného života
- Autor tu rozoberá aj filozofické otázky
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 3.4)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019