Existencializmus Sartre

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.02.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 604 slov
Počet zobrazení: 750
Tlačení: 40
Uložení: 42

Existencializmus

z lat. - existencia - bytie, jestvovanie

- v prvom rade filozofický smer, myšlienkový prúd, umelecký prúd

- začal okolo 1. svetovej vojny

- náboženský / ateistický existencializmus

- skúma otázky existencie človeka z hľadiska jeho individuality, ale aj z hľadiska jeho spoločenských vzťahov

- Aký zmysel má ľudská existencia, život, keď aj tak zomriem?

existencialisti zdôrazňujú osobnú slobodu jednotlivca - je na každého osobnej voľbe ako sa rozhodne naložiť so svojím vlastným životom

- v popredí človek, ktorý rieši hraničnú situáciu - napríklad vo vojne, vo vzťahoch - možnosť voľby samovraždy, úzkosť, bezvýchodiskovosť, beznádej, strach, neschopnosť komunikácie

Jean Paul Sartre - získal nobelovú cenu, ale neprijal ju, opovrhoval ňou

Bytie a Ničota

Múr - poviedkový výber: Múr, Izba, Hérostratos, Intimita, Šéfovo Detstvo

poviedka Múr: izolovanosť, neschopnosť komunikácie

príbeh počas občianskej španielskej vojny - autor čaká na popravu ako vojnový zajatec - hovorí o svojom živote - akoby nemal zmysel, keď ho aj tak čaká smrť; rozvíja pocit odporu a ničotnosti - hovorí o svojej priateľke; rezignácia, strach

ústredná postava: Pablo Ibieta - väzeň čaká na popravu, Pablovi ponúknu šancu sa zachrániť ak prezradí úkryt istého Ramona Grissa, Pablo to nevedel

príbeh absurdne vypointovaný - Pablo Ibieta sa náhodou stáva zradcom - nečakaný obrat v deji (typický znak tejto poviedky)

príbeh sa končí absurdným úškrnom, smiechom Pabla Ibietu - "toto snáď ani nie je pravda"

poviedka Izba - v rovine rodinných vzťahov, mapuje partnerský vzťah, ktorý sa vplyvom okolností rozpadáva - do týchto vzťahov vstupuje choroba - schyzofrénia- partner je závislý od partnerky

- najskôr prestali chodiť von, potom prestali chodiť návštevy

na jednej strane ho milovala na druhej strane ho nenávidela

postupne žili už len v jednej izbe kde on žil vo svojej ponurosti

- odcudzenie, izolácia, dekomunikácia

- vražedné a samovražedné myšlienky

posledná veta poviedky: aj tak ťa zabijem.

poviedka Hérostratos: o človeku, ktorý nemal rád ľudí

vytvoril si v sebe myšlienku, že povraždí všetkých ľudí.. ako si kúpil zbraň,nosil ju medzi ľuďmi, až ich začal strielať a nakoniec aj sám seba

odcudzenosť, izolácia

poviedka Intimita: poviedka o závislosti na sexe

Hnus - román

S vylúčením verejnosti - divadelná hra

Albert Camus /Kami/

bol oponentom Sartra, nestotožňoval sa s ním a jeho extrémistickými názormi /proti samovražde/

aj v jeho tvorbe: ľahostajnosť, odcudzenosť, izolácia

nobelová cena - prijal ju

ústredné dielo: román Cudzinec

- kľúčové dielo

krátky román, ani celkom nespĺňa atribúty románu

2 časti - pred a po istej udalosti

- ústredná postav: Meursault /Mersó/ - obyčajný muž, mladý, bezproblémový život v Alžírsku - človek bez citov, emócií - úradník, žije stereotypným životom, nič ho nedokáže rozhodiť

keď ho povýšia - je voči tomu apatický - ľahostajný voči svojmu vlastnému životu

cudzinec - v samom sebe

má priateľku - Marie - neprejavuje k nej žiadne city

žil v obytnom dome so susedmi (arabmi) - bavili sa spolu ale jeho to veľmi nezaujímalo

matka - v domove dôchodcov - spočiatku ju aj chodil navštevovať, potom už aj nie - zomrie - Mersault ide na pohreb, lebo sa patrí - nevyronil ani slzu - odsudzovali ho - jemu to ale bolo jedno

jedného dňa ho sused Raymond pozve na pláž - tam sa strhne bitka medzi Raymondom a inou skupinkou arabov a zrazu Mersault otvorí oči na zemi leží zbraň - zabije jedného z arabov - Mersault sa stáva vrahom - koniec prvej časti

druhá časť - udalosti po vražde - Mersault vo väzení - obvinený a odsúdený na srmť - veľmi ťažko to zvláda Marie, jemu je to jedno

"Žil som tak ako som žil, urobil som to čo som urobil, mohol som urobiť aj viac. Ale či zomriem teraz alebo o 20 rokov, je to jedno. Lebo umrieť za mňa nikto neumrie."

žiaden strach ani bezvýchodiskovosť , ale dobrovolná izolácia, neempatia

- kultové dielo existencializmu

mor

antiromán:

úplne opačná alternatíva ku Balzacovskému klasickému románu

rozprávač v antirománe ani nie je dôležitý, ťažisko antirománu je na dialógu

oko kamery - rozprávač je v 2. osobe

Alain Rolle Grillé - hlavný predstaviteľ

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.112