Medzivojnové obdobie

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 13.02.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 879 slov
Počet zobrazení: 599
Tlačení: 23
Uložení: 26

MEDZIVOJNOVÁ OBDOBIE

 • po 1. svetovej vojne
 • je pestrá
 • rozvíjajú sa rôzne témy
 • autori
  • depresia po vojne
  • umelci mali pocit solidarity voči druhému
  • viac cien – väčšie uznanie autorom
 • rozdelenie sveta
  • Paríž – rozdelenie národov
  • Rakúsko-uhorsko sa rozpadlo
  • Nemecko sa zbrojilo aj keď Adolf Hitler prehral
 • 1929 – krach na burze
 • 1930 – kríza
 • vplyv na literatúru – postup vedy a techniky
 • STRATENÁ GENERÁCIA – autori zničení z vojny
  • Gertrúda Steinová – po prvýkrát pomenovala stratenú generáciu
 • Ernest Hemingway – americký autor
  • 4 krát ženatý, samovražda
  • písal stručne, výstižne
  • diela :
   • Zbohom zbraniam – opisuje zo svojho pohľadu zdravotníka, zaľúbil sa do zdravotníčky
   • Komu zvonia do hrobu – poukazuje na nezmyselnosť občianskej vojny v Španielsku
   • Starec a more – človek môže byť porazený, ale nikdy nie zničený
   • Slnko aj vychádza – povojnové zážitky
  • získal Nobelovu cenu za literatúre
 • William Faulkner
  • nadväzoval na trendy v anglickej literatúre
  • prúd vedomia
  • začal ako básnik, prešiel na prózu
  • téma : americký juh – bohaté americké rodiny, vykresľuje situáciu po 1. svetovej vojne – nevedia sa s tým vyrovnať
  • diela :
   • Bľabot a Bes – zámožná rodina počas vojny mentálne upadne
   • Neodpočívaj v pokoji – medzi černochmi a bielymi južanmi, prelínajú sa časové roviny
   • Sartons – kronika bohatej rodiny
  • po 2. svetovej vojny písal detektívky
 • John Dos Passos – zo zámožnej rodiny, išiel na vojnu
  • zameriava sa na Ameriku
  • dielo :
   • Trilógia USA – množstvo postáv, objektívne zobrazenie Ameriky (politici, úradníci), použitých 5 typov výpovedí
  • Theodore Dreiser
   • na začiatku tvorby naturalista
   • diela :
    • Sestra Carrie – hrdinka využíva svoj pôvab aby niečo dosiahla
    • Americká tragédia – muž zabije milenku aby niečo dosiahol, pričom autor neobviňuje muža ale spoločnosť
     • postavy : Clyde a Roberta

INDIVIDUALITY V LITERATÚRE

 • Franz Kafka – (Pražský/Nemecký autor), písal po nemecky ale celý svoj život prežíva v Prahe
  • diela o ľuďoch, ktorí boli pod vplyvom mocenského aparátu
  • bol izolovaný (je to cítiť v každom jeho diele), absurdita, odcudzenie
  • pracoval ako úradník v poisťovni
  • len vďaka jeho priateľovi vyšli jeho diela
  • mal veľké problémy s otcom (despotický muž) → ťažko komunikoval so ženami, nebol schopný komunikácie, ale mal dobrý vzťah so svojou sestrou a matkou
  • hlavný námet jeho diel -jedinec ktorý pociťuje odcudzenie (nedáva mená svojim postavám, alebo dá krstné a priezvisko len ako iniciál)
  • diela : Proces, Zámok, Amerika (všetky 3 sú sfilmované), poviedky, Premena
  • Premena
   • Gregor Samsa – podomový obchodník/ cestujúci
    • je frustrovaný prácou
    • bol živiteľom
   • JAMES JOYCE
   • experimentálny autor (literát experimentator)
   • literárna individualita
   • spájal vedomie s podvedomím
   • predchodca postmoderny
    • pre postmodernu je typické : striedanie žánrov, ich vzájomné prelínanie v jednom diele
   • narába s prúdom vedomia
    • myšlienky autora, formulácia viet je nejasná, útržkovitá
   • dielo ULYSSES (Odyseus – z gréckej mytológie)
    • východiskom je postava Odysea (Itacký kráľ), tvorca Trójskeho koňa, kt. bol ľstivý
    • inšpiráciou bol Homérov epos
     • putovanie Odysea z vojny = dobrodružná cesta, nakoniec sa vrátil k svojej manželke Penelope (symbol vernosti, trpezlivá manželka), jeho cesta trvala 10 rokov, mali syna Telemachosa
    • Ulysses sa odohráva v 20. storočí, opisuje jeden deň v Dubline, ale pritom zachytáva celý život, celodenné (ale pritom opisuje celoživotné) putovanie židovského novinára Leopolda Blooma (predstavuje Odysea), jeho učiteľ a priateľ Stefan Dedalus predstavuje Telemacha, a manželka Molly – ktorá je presný opak Penelope
    • sú opísané aj erotické scény (Molly) vďaka čomu bol odsúdený za pornografiu
    • je to román
    • osciluje medzi reálnom a nereálnom, snom a skutočnosťou, časti sú napísané v prúde vedomia
    • prvky závažných tém ale aj banálnych, vnútorný monológ, časti s ušľachtilým a pokleslým jazykom
    • výrazný experiment v literatúre
   • VIRGINIA WOOLFOVÁ
   • dielo Pani Daloveyová
    • dej počas jedného dňa, zachytáva intímne/vnútorné myslenie ženy
   • Marcel Proust
    • úpadok francúzskej šľachty na konci 19. a začiatku 20. storočia
   • Antoine de Saint Exupery – Malý Princ
   • rozvoj vedy : Fridrich Nieze, Siegmund Freud (psychoanalitika)

RUSKÁ LITERATÚRA

 • ovplyvnila Veľká októbrová socialistická revolúcia (1917)
  • nastúpil komunizmus
 • Rusko bolo zaostalé, boli veľké rozdiely medzi jednotlivými sociálnymi skupinami (feudalizmus), nevoľníctvo
 • začala sa polarizovať (aj spoločnosť a umenie) = rozdeľovať, na jednej strane oficiálne umenie (prúd), na druhej neoficiálne – rôzne podprúdy :
  • exilová literatúra – mimo štátu, autori odchádzajú dobrovoľne z krajiny alebo sú vyhostení, do Fínska, Francúzska
  • samizdatová literatúra – tajná tvorba v štáte, bola sledovaná štátom
 • v Rusku vzniká Socialistický realizmus (v rámci oficiálneho prúdu)
  • zakladateľ MAXIM GORKIJ
   • napísal dielo (prototypné) : Matka
  • znaky socialistického realizmu:
   • idealistický realizmus
   • schematickosť a šablónovitosť (určené normy)
   • čiernobiele videnie sveta bez individuálneho prístupu autora
   • triednosť (postavy boli triedne zaradené, kladné postavy – proletári, robotnícka trieda, ľudové postavy, mali vysoké morálne zásady, žili príkladným životom, záporné postavy – tí čo s režimom nesúhlasili a kriticky voči nemu vystúpili)
   • ľudovosť
   • nepripúšťali sa experimenty
   • „pravda“ – cieľ : „odhaľovanie historickej pravdy“ (silná cenzúra)
  • dielo Matka
   • z obdobia budovania robotníckych jednotiek
   • hlavná postava Pelageja Nilovna – nevzdelaná
   • mala syna – revolucionár ale v ilegalite, bol zatknutý, prevzala jeho úlohu a pokračovala v jeho revolučných aktivitách (skreslenosť, nebolo možné aby z ničoho nič prevzala jeho funkcie a ako nevzdelaná začala organizovať revolúciu)
  • neoficiálni autori :
   • Michail Bulgakov
    • román : Majster a Margaréta, novela : Psie srdce (obidve majú alegorický charakter – prenesený význam)
    • experimentálny autor
   • Leonid Andrejev
   • Alexander Kuprin
    • dielo Jama
     • naturalistický román z obdobia revolúcie
     • opisuje situáciu v Rusku
     • odohráva sa v nevestinci, kde prostitútka zomiera na syfilis – za dielo bol vyhostený
    • Michail Šolochov
     • tvoril pred vojnou aj po nej
     • získal Nobelovu cenu po druhej svetovej vojne (1965)
     • napísal dielo Osud človeka – ľudský príbeh

ČESKÁ LITERATÚRA

 • Jaroslav Hašek
  • Osudy dobrého vojaka Švejka za světové války
   • napísal po prvej svetovej vojne ako pokračovanie toho čo vydával v novinách a časopisoch
   • román
   • hlavný hrdina = antihrdina Jozef Švejk – heroikomický hrdina – ľudový hrdina, ktorý vyznieva smiešne, skrýva sa za ním irónia
   • hovorový/ľudový jazyk, český slang, aj nemecké slová
   • Švejk bol úradne vyhlásený za blba
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#heroikomický hrdina #medzivojnove obdobie #franz kafka literarne obdobie #Situácia po 1 svetovej vojne


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012