Literatúra socialistického realizmu

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 21.01.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 333 slov
Počet zobrazení: 139
Tlačení: 3
Uložení: 5

LITERATÚRA SOCIALISTICKÉHO REALIZMU

Nová funkcia literárnych diel = agitačno-propagačná funkcia

 • Po prijatí socialistického realizmu za jediný štátom podporovaný umelecký smer, zanikajú súkromné vydavateľstvá aj literárne časopisy (Elán, Verbum, Tvorba).
 • Vznikajú nástroje centrálneho riadenia literatúry – štátne vydavateľstvá, Zväz československých spisovateľov.
 • Prenasledovanie niektorých predstaviteľov katolíckej moderny v rámci proticirkevných opatrení.
 • Autocenzúra – autori upravovali svoje vlastné texty napísané pred prevratom roku 1948 – napr.Margita Figuli pod tlakom doby vypustila nábožensky poňatú časť textu novely Tri gaštanové
 • Mnohí medzivojnoví autori sa ťažko vyrovnávajú s novými politickými i životnými podmienkami a odmlčia sa (Ján Smrek) alebo sa venujú tvorbe pre
 • Agitačná lyrika – oslavuje napr.výsledky „radostnej“ práce, vodcov robotníckej triedy (Lenin, Stalin, Gottwald), úspechy komunistickej strany a sovietskej armády.
 • Autori, ktorí písali socialistický realizmus boli odmeňovaní rôznymi cenami – štátne ocenenia, tituly, rekreačné pobyty, tvorivé
 • Ideálne postavy socialistického realizmu: nikdy sa nevdávať, prekonávať všetky prekážky a bojovať za vlasť, proti nepriateľovi za každých okolností; cítiť si príklad koministických hrdinov a nasledovať ich. Kladné vlastnosti pripisuje aj kolektívnemu hrdinovi –hrdinské činy soviestskych ľudí počas nemeckej okupácie (vojnový román).
 • Autori sa venujú problematike združstevňovania poľnohospodárstva (Mináč)
 • Mentálna premena postavy – z dedinského človeka sa stáva uvedomelý budovateľ socializmu a
 • Uvoľnenie v kultúre nastalo po roku 1953 (umrel Stalin a Gottwald)
 • Slobodnejšiemu umeleckému prostrediu napomohol časopis Mladá
 • Keď bola možnosť „slobodnejšie dýchať“ – vznikajú skupiny:
  • Konkretisti/Trnavská skupina – Feldek, Stacho, Mihalkovič, Ondruš
  • Osamelí bežci – Laučík, Štrpka, Repka)

Znaky socialistického realizmu

 • Straníckosť = neexistuje čisté umenie, umelec je vždy na strane niekoho; socialistický spisovateľ je na strane robotníckej triedy a podporuje ideológiu komunistickej strany
 • Ľudovosť = umenie má slúžiť ľudu, pozdvihovať jeho ideovú a estetickú úroveň tak, aby mu ľud rozumel
 • Typizácia = čierno-biele zobrazovanie postáv – schematizácia
 • Nový hrdina = idealizácia kladnej postavy, idealizácia roľníka/robotníka optimisticky pristupujúceho k práci; postava – vzor prechádza premenou z jednoduchého človeka na triedne uvedomelého budovateľa
 • Triedny podľad na spoločnosť = nezmieriteľný boj dvoch spoločenských tried: vykorisťovateľov a vykorisťovaných
 • Historický optimizmus = viera v pokrok, snaha zachovať mier, budovanie socializmu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#socialistický realizmus


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021