Svetový realistický román

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: miruska (15)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 08.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 327 slov
Počet zobrazení: 172
Tlačení: 8
Uložení: 7

12a. Svetový realistický román

(H. de Balzac, Ch. Dickens, F. M. Dostojevskij)

Román je žáner epiky veľkého rozsahu. Nahrádza epos. Popri hlavnom deji sa tu rozvíja množstvo vedľajších motívov. Vystupuje v ňom veľké množstvo postáv, hlavné aj vedľajšie. Zachytáva väčšie časové rozpätie. Zachytáva rozsiahlu oblasť javov, udalostí, spoločenských vzťahov a psychologických situácii. V stredoveku sa rozvíjali rytierske romány. V 18. storočí psychologické a sentimentálne. V 19. storočí dobrodružný román, román v listoch. V 20. storočí historický a nový román.

V realizme sa román považuje za zrkadlo spoločnosti, kroniku jej mravov. V románoch sa používa objektívne rozprávanie R - forma. Zachytáva sa vývoj a osudy hlavných hrdinov.

Franncúzska realistická literatúra

Honoré de Balzac(1799 – 1850)

Napísal takmer 100 románov, ktoré zhrnul do cyklu Ľudská komédia. Jeho postavy často prechádzajú z románu do románu. Predstaviteľ kritického realizmu. Romány ľudskej komédie zhrnul do 3 častí.

Jeho životného motto: „Čo Napoleon dokázal mečom, to ja dokážem perom.“

 • časť - Štúdie mravov
  • román Otec Goriot

Sociálny román, ktorý poskytuje kritický pravdivý obraz vtedajšej spoločnosti. V románe sa do popredia dostáva rozum. Je to príbeh o ľudskej bezcitnosti, obraz cynickej spoločnosti a rozklad citových vzťahov otca a dcér. Autor zobrazuje sebaobetujúcu lásku k dcéram, tragiku tejto lásky, poukazuje na všemocnosť peňazí a stratu ideálov mladého človeka (Rastignac - Rastyňák). Autor si všíma kapitalistickú spoločnosť. Otec Goriot - symbol otcovskej lásky, odriekania a sebaobetovania.

Otec Goriot je starý bohatý obchodník s cestovinami, žije len pre svoje dve dcéry AnastáziuDelphinu, venuje im celý majetok. Dobre ich vydá, dostanú sa do najvyšších kruhov - parížska smotánka. Financuje ich márnivosť, zachraňuje pred škandálmi, podporuje ich milencov, záujmy dcér sú vždy nadradené nad jeho potrebami. Obe dcéry sa ocitli v prostredí, ktoré im neumožnilo prejavovať prirodzený cit k otcovi. Goriot oslnený ich spoločenským postavením nevidí, že dcéram je jeho osud ľahostajný. Žije v špinavom penzióne pani Voungnerovej a dcéry ho navštevujú iba vtedy, keď od neho potrebujú peniaze. Opustený a sklamaný na smrteľnej posteli spoznáva, že namiesto lásky a nehy vlastných detí, mu zostala iba samota a sklamanie. Charakter Goriota je nemenný počas celého románu. Počas deja sa mení charakter chudobného študenta Eugéna de Rastignac jediného človeka, ktorý s Goriotom súcití. Nemá peniaze a túži vyšvihnúť sa prostredníctvom žien do vyššej spoločnosti. Eugéna (Evžena) v jeho počínaní sleduje bývali galejník a vrah Vautrien, ktorý sa pred ničím nezastaví, vyznačoval sa dravosťou za peniazmi a majetkom. Otec Goriot bol pochovaný skromne, lebo Eugéne a Bianchon nemali viac peňazí a ani jedna z dcér nedala na pohreb ani toliar. Na náhrobný kameň dali vytesať: „Tu odpočíva pán Goriot, otec grófky de Restaud a barónky de Nucingen, pochovaný na trovy dvoch študentov.“

 • román Gobseck

Zobrazil tu typ úžerníka, ktorý sa drží svojich zásad, je chamtivý. Symbol úžerníctva – Gobseck

 • časť - Štúdie filozofické
 • román Šogrénova koža

Istý šľachtic chce skoncovať so svojím životom. Jedného dňa mu starec daruje osliu kožu, ktorá mu splní všetky želania. Šľachtic sa stane bohatým, slávnym, má úspech u žien, ale problém je v tom, že oslia koža sa po každom želaní zmenšuje a tým sa vlastne skracuje aj šľachticov život. Napokon šľachtic zomiera zo strachu pred smrťou.

 • časť - Štúdie analytické
  • román Fyziológia manželstva - Analyzuje manželstvo ako posvätný zväzok

Anglická realistická literatúra

 • Anglicko bolo v tomto čase jednou z najpriemyselnejších krajín a veľkou koloniálnom mocnosťou. Ale priamo v Anglicku prebiehali politické a spoločenské boje, ktoré našli odraz aj v literatúre.

Charles Dickens

 • Vyrastal v mnohodetnej rodine jednoduchého, teda chudobného úradníka. Jeho otec sa dostal aj do väzenia pre dlžníkov. Toto znášal spisovateľ veľmi ťažko a to bol tiež motív, ktorý sa často objavoval v jeho dielach. Ako 12-ročný musel sám zarábať na živobytie. Ako 15-ročný sa stal pisárom v kancelárii právneho zástupcu a neskôr sa stal spravodajcom viacerých časopisov. Vzdelanie si doplnil samoštúdiom, navštevovaním knižníc.
  • román Oliver Twist

Je to sociálno-kritický román, v ktorom sa kritizuje nezáujem spoločnosti o najbiednejšie spoločenské vrstvy. Dej sa odohráva v Londýne. Hlavným hrdinom je chlapec, sirota, ktorý prežíva veľa trpkosti. Poneviera sa v najchudobnejších štvrtiach Londýna, je nútený kradnúť, ale popri tom si zachováva čistú detskú dušu.

 • román Malá Doritka

Kritika sociálneho systému v Anglicku. Príbeh 12-ročného dievčatka, ktoré po tom ako sa jej otec dostal do väzenie pre dlžníkov, sa stala oporou rodiny a sama zarábala na živobytie.

 • román David Copperfield

Je to do značnej miery autobiografický román, zachytáva vlastný život.

 • román Kronika Pickwickovho klubu

Má úplne iný charakter. Zobrazuje Anglicko v 19. storočí. Zachytáva putovanie pána Pickwicka a jeho 3 priateľov po anglickom vidieku s cieľom lepšie poznať tamojší život. Pán Pickwick je typ dobráka, čudáka, ktorý chce napraviť krivdy, ale keďže je nepraktický rojko, často sa dostáva do komických situácii. Jeho sluha Sam Weller sa riadi zdravým sedliackym rozumom. Hlavne pod jeho vplyvom sa pán Pickwick mení na charakterného človeka, ktorý sa radšej nechá zavrieť do väzenia pre dlžníkov, akoby sa nechal vydierať advokátskou firmou. Opisy jeho dobrodružstiev sa striedajú s kritikov anglického zákonodarstva (súdy) a sociálnej nespravodlivosti.

 • poviedky Vianočné knihy

Sú to rozprávky, ktoré sám verejne prednášal.

 • Ruská realistická literatúra
 • V Rusku existovalo nevoľníctvo, dochádzalo k častým roľnickým povstaniam, ktoré ale nechával cár kruto potlačiť. V Rusku vládla atmosféra strachu a prekvitalo úplatkárstvo a karierizmus, pokrytectvo a udavačstvo.

Fiodor Michajlovič Dostojevskij (1821 – 1881)

 • Mal rád hazard. Dal do zálohy dokonca aj svoje autorské práva. O svojej hráčskej vášni napísal aj poviedku Hráč. Vyštudoval vojenské inžinierstvo, ale v armáde nepôsobil, venoval sa literatúre. Pracoval v krúžku utopického socializmu, za čo m hrozil trest smrti, ktorý bol neskôr zmenený na 4-ročné vyhnanstvo. Zážitky z vyhnanstva spísal formou denníka v knižke Zápisky z mŕtveho domu.
 • román Zločin a trest

Hlavným hrdinom je študent práve Radion Razskoľnikov, ktorý pre seba vytvoril teóriu, na základe ktorej rozdelil ľudí na dve skupiny:

 • menšina = ľudia, ktorým bolo všetko dovolené, nikdy sa u nich neobjavili výčitky svedomia
 • vši“ = ľudí, ktorí nemohli nič, pykali za všetko čo urobili zle, objavovali sa u nich výčitky svedomia

Na základe tejto teórie zabije svoju domácu, úžerníčku a neplánovane aj jej sestru. Zmocní sa jej bohatstva, ktoré aby nebol nápadný ukryje v stene starého domu. Spočiatku sa radil do prvej skupiny a myslel si, že svojím činom akoby bol prospešný pre spoločnosť. Po čase sa u neho začínajú objavovať výčitky svedomia, s ktorými sa v závere zdôverí priateľke Soni Marmeladovovej, ktorá mu odporučí priznať sa. Spoločne odchádzajú na sedem rokov vyhnanstva na Sibír.

 • román Biedni ľudia
 • román Idiot

Hlavným hrdinom je knieža Lev Myškin, ktorý sa snaží bojovať proti zlu, láskou a dobrom. V spoločnosti, ktorá uznáva peniaze a kde je skazená morálka pôsobí ako idiot.

 • román Bratia Karamazovovci

Lev Nikolajevič Tolstoj(1828 – 1910)

Spisovateľ, pedagóg, filozof, reformátor školstva. Jeho rodisko je Jasná Poľana, kde vyučoval deti miestnych nevoľníkov. Jeho osobným lekárom bol Slovák Dušan Makovický (pochádzal z Ružomberku). Dušan Makovický je autorom knižky Jasnopolianské zápisky, kde približuje život v Rusku, ale poskytuje aj mnohé detaily zo života Tolstého.

Tolstoj uznával filozofiu: „Neprotiviť sa zlu násilíma treba prijať všetko tak, ako to osud prináša.“ - tolstojevstvo

 • Anna Kareninová

Motto: „Moja je pomsta, moja je odplata.“

Hlavnou hrdinkou je žena Anna Kareninová, ktorá opúšťa manžela i dieťa pre milovaného muža dôstojníka Vronského. Alexej, Karenin manžel sa staral iba o svoju kariéru, nedotkla sa ho ani manželkina nevera, bál sa spoločenského škandálu. Annu nakoniec opúšťa aj jej milý, dôstojník Vronský a Anna stratiac všetko vo svojom živote, končí svoj život „pod vlakom“.

Tento román je psychologickou sondou do ženskej duše. Ale zároveň je to román aj spoločenský, lebo zachytáva ruskú spoločnosť a vedecko-technický pokrok (rozvoj železníc).

 • sága Vojna a mier

Zobrazil v tomto románe život ruskej spoločnosti v prvej tretine 19. storočia. Okrem spoločenského a rodinného života šľachtických rodín veľa priestoru venuje aj vojne s Napoleonom. V románe vystupujú literárne, ale aj historické postavy. Striedajú sa v tomto diele pásma vojny a mieru, ale aj pásma postáv.

 • Vzkriesenie

Autor tu zobrazil skutočný súdny prípad. Sudca a šľachtic Nechľudov spoznáva v odsúdenej prostitútke ženu, ktorú kedysi zviedol a otrasený jej osudom chce napraviť svoju vinu. Ponúka jej manželstvo, je ochotný zbaviť sa svojho majetku a odísť s ňou do vyhnanstva na Sibír. Hrdinka Katarína Maslovová odmietne jeho ponuku a svoj život spojí s politickým spoluväzňom. Autor tu zachytil všetky vrstvy spoločnosti, odsudzuje morálku vyššej spoločnosti, kritizuje byrokraciu na súdoch a pomery v ruských väzniciach.

 • Román – rieka

Porovnáva tu život osobný a spoločensky, život v meste a na vidieku, ale porovnáva aj postavy medzi sebou. Striedajú sa tu časovo-priestorové roviny, autorská reč a konanie postáv, čím prekonal Tolstoj uzatvorený typ románu a vytvoril „otvorený epický útvar“ → román – rieka

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#slohový postup otec goriot #manzelstvo ako zvazok muza a zeny-uvaha

Vypracované maturitné otázky zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021