Staroveká literatúra

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: macxo
Typ práce: Referát
Dátum: 01.01.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 724 slov
Počet zobrazení: 4 724
Tlačení: 391
Uložení: 444
(3. tisícročie pred naším letopočtom až 5. storočie nášho letopočtu)

Staroveká orientálna lit.: - sumerská
  - hebrejská
- Indická
- staroegyptská
- akkadská
Staroveká antická lit.:  - grécka
- rímska
 
Sumerská Epos o Gilgamešovi - autor je neznámy, zachovali sa 4 verzie, známa je Novoasírska verzia, ktorá má dve časti: 1. o priateľstve kráľa Gilgameša s Enkiduom,
2. o Gilgamešovom márnom úsilí dosiahnuť nesmrteľnosť.
Dej: Gilgameš je historická postava kráľa, ktorý vládol v minulosti. V epose je Gilgameš boh aj človek. G núti ľudí ťažko pracovať. Divný človek Enkida chce G premôcť. Po zápase sa spriatelia a vydávajú sa do libanonských hôr, kde sídli obor Chuvava. E a G porazia Chuvavu svojou silou. Keď G odmietne lásku bohyne Ištar = smrť priateľa E. G sa snaží získať nesmrteľnosť, preto sa vydá na púšť.
Z. D: Boj s osudom - nevzdávať sa, hodnota priateľstva.
 
Hebrejská  Biblia - je to písmo sväté, kniha dvoch veľkých náboženstiev: židovského a kresťanského. Jej súčasťou je starý a nový zákon.
SZ je posvätnou knihou židovského náboženstva, vznikla niekoľko storočí pred narodením Krista. Obsahuje 46 kníh. Stvorenie sveta, človeka, život Izraelského národa, očakávanie JK.
NZ je kresťanská zbierka biblických zákonov. Má 27 kníh. Obsahuje život a učenie Ježiša Krista v podaní jeho učeníkov a mučeníkov, život prvých kresťanov.
 
Indická predstavuje epos Mahábhárata - bratovražedný boj o trón kráľa Bhárata
  Rámájana - tragický príbeh kráľa Rámu a jeho ženy
 
Grécka epika - Homér - bol potulný a slepý básnik, napísal eposy Ilias a Odysea v hexametrových veršoch, viažu sa z obdobia Trójskej vojny
Ilias - hrdinský grécky epos zachytáva posledných 51 dní 10 ročnej Trójskej vojny.
Dej: Vojnu vyvolal syn trójskeho kráľa Priama Paris, ktorý uniesol krásnu Helenu, manželku spartského kráľa Menelaa. Po roztržke Achila s Agamemoronom, Achiles odmietne bojovať. Do boja zasiahne až vtedy, keď Trójsky hrdina Hektor (syn kráľa Priama) zabije Achilesovho druha Patrokla. Rozhnevaný Achiles zabije Hektora a 9 dní vláči jeho mŕtvolu popred Trójske hradby. Hektorov otec Priamos si vyberie k Achilesovi a vyprosí si synovu mŕtvolu. Hektorovým pohrebom sa končí epos Ilias.

Odysea - tento epos zachytáva posledných 41 dní 10 ročného putovania itackého kráľa Odysea. Odyseus sa vracia z trójskej vojny, cestou zažíval veľa dobrodružných príbehov (bol v zajatí na ostrove 7 rokov, stretnutie s kyklopmi, s ľudožrútmi - jednookého obra zabije).
Odyseus je potrestaný Poseidónom - vládcom mora. Ochraňuje ho bohyňa Palas Atény - múdrosti. Domov sa vráti vtedy, keď si prizná ľudskú bezradnosť. Doma ho čaká žena Penelopa.
Z.D: epos je oslavou mora, autor zdôrazňuje vyššie mravné hodnoty, túžbu po rodine, lásku k vlasti.
 
Ezop - podľa ústnej tradície bol pôvodne otrokom. Je tvorca bájok, ich cieľom je didaktické poučenie (krátky útvar, rýchly spád, ponaučenie). Vystupujú v nich zvieratá, rastliny, hmyz, majú ľudské vlastnosti, v deji majú prisúdený charakter, stále miesto a spôsob správania.
Napísal Prefíkaná líška, Havran a líška, Lev a myš, Vrabec a kohút.
Grécka lyrika - Sapfo - Modlitba k Afrodite.
 
Grécka tragédia - Euripides bol neobľúbený, lebo v dielach zobrazoval brutalitu bohov. Napísal Trójanky, Higénia v Tauride, Médea.
 
Aischylos bol kráľ drámy. Napísal Pripútaný Prometeus a Orestea
 
Sofokles z jeho tvorby sa zachovalo 7 tragédií.
Kráľ Oidipus
Antigona - vojna medzi Oidipovými synmi Polyneikom a Eteoklom sa skončila smrťou obidvoch bratov. Ich nástupca Kreón (strýko) dá Eteokla ako obrancu vlasti pochovať so všetkými poctami, ale pod hrozbou trestu smrti zakáže to isté urobiť s telom vlastizradcu Polyneikom. Antigona, sestra mŕtvych, nedbá na jeho zákaz. Považuje ho za odporujúcim božím zákonom. Posype pohodené telo brata, ktorého dali zožrať zvieratám a vykoná príslušné obrady. Keď sa to dozvie Kreón, dá príkaz, aby chytili viníka a odkryjú Polyneikove telo. Na druhý deň pristihnú Antigonu pri čine. Kreón rozhorčený jej skutkom rozhodne, že je zaživa zavrie do skalnej hrobky. Márne bolo prosenie náčelníka zboru a jej syna Haimóna, ktorý bol snúbencom Antigony. Až druhá výstraha veštca Tereisa ho presvedčí, aby odvolal zákaz Polyneikovho pohrebu a ponáhľa sa oslobodiť Antigonu. Je však neskoro, lebo Antigona sa obesila na závoji. Smútiaci Haimón beží do hrobky a keď uvidí svoju milú mŕtvu, prebodne sa nožom.Jeho matka takisto spácha samovraždu. Kreón pochopil, že jeho rozhodnutie nebolo správne.
Z.D: Antigona je postava veľkej vnútornej sily, ktorá riskuje svoj život len preto, aby dodržala božie zákony.
 
Rímska nadväzovala na grécku literatúru.
Ľudové komédie Plautus
  Komédia o hrnci 
 
Epika rečníctvo Cicero O štáte, O zákonoch, O senáte
  dejepisectvo Cézar
 
Lyrika Vergílius pastierske idyly Bucolica
roľnícke spevy Georgica
hrdinský nár. epos Aeneas

Horátius Ódy, Satiry, Listy - opisuje skromný život, nezávislosť od bohatstva, mravnú čistotu
 
Ovidius  zbierka elégií Lásky
  báseň Umenie milovať
  zbierka Metamorfózy

Špecifické črty starovekej literatúry
-  hrdina je idealizovaný
-  do deja zasahujú bohovia
-  boj láska : nenávisť
-  tragédie končia tragicky
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017