Klasicizmus

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Chlapec macxo
Typ práce: Referát
Dátum: 01.01.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 652 slov
Počet zobrazení: 18 515
Tlačení: 869
Uložení: 824
Klasicizmus (17. - 18. st)
SPS: začiatkom 17. storočia - sociálne nepokoje
Tridsaťročná vojna
po ich prekonaní upadá feudalizmus a vzniká úsilie kráľovskej moci vytvoriť jednotný
štát. Vznikajú absolutistické monarchie. Vznikajú manufaktúry a feudalizmus sa
dostáva do krízy a buržoázia je v rozmachu
 
- je to umelecký štýl 17. storočia, ide o snahu o dokonalosť v obsahu aj forme
- lat. classicus - príkladný, vynikajúci
- zakladateľ je René Descartes
- autori nezobrazujú človeka takého, aký je, ale takého, aký by mal byť
- v dielach sa objavuje ideál, ale aj jeho protiklad
- rozpor nastáva medzi rozumom a citom, víťazí poslušnosť
- vzorom bola antika, do popredia sa dostal racionalizmus
- krásne je len to, čo je pravdivé
- snaha vytvoriť dokonalé dielo, a preto museli autori dodržiavať isté pravidlá:
  členenie na
  vyššie žánre - óda, elégia, epos, veršovaná tragédia = neboli určené pre obyčajných ľudí.
  nižšie žánre - komédia, bájka, satira = boli určené pre obyčajný ľud.
 
Európska klasicistická literatúra
najvýznamnejšie diela vznikli vo Francúzsku - komédie a tragédie.
 
Pierre Corneille - dráma Cid - hlavný hrdina Rodrigo Cid je príkladom kresťanského rytiera (je verný kráľovi, rodine, viere). Zabije otca svojej milej Chimeny, lebo on urazil jeho otca. Chimena, hoci ho ľúbi, žiada od kráľa jeho smrť. Rozuzlenie je zmierlivé, kráľ posiela Rodriga bojovať proti Maurom. (Rodrigo aj Chimena sa dostávajú do hlbokej krízy, keď sa majú rozhodnúť medzi láskou a cťou. Obidvaja dávajú prednosť povinnosti).
Je to tragikomický žáner (autor dôsledne neuplatnil pravidlá klasicistickej literatúry). Postavy sú z vyšších kruhov. Konfliktom je boj medzi láskou a povinnosťou. Víťazí rozum.
ZD: Postavy sú z vyšších kruhov. Konfliktom je boj medzi láskou a povinnosťou. V konflikte víťazí rozum.
 
Jean Racine - psychologická tragédia Faidra - je grécka kráľovná, ktorú zachvátila zločinná nenávisť k vlastnému synovi.
 
Jean Baptiste Poquelin - Moliere - celý život zasvätil divadlu (režisér, riaditeľ divadla, zomrel pri predstavení svojej divadelnej hry Zdravý nemocný. Komédia Lakomec - hlavný hrdina Harpagon trpí chorobnou lakomosťou. Celý život žije v strachu o svoje peniaze. Svoju dcéru Elizu chcel vydať za starého boháča Anzelma, ale Eliza ľúbi chudobného Valéra. Nakoniec sa zaľúbi aj Harpagon do mladej krásnej Marianny, ktorá ľúbi Harpagonovho syna Kleanta. Otec sa stáva sokom v láske vlastnému synovi. Marianna a Kleant ukradnú Harpagonovi truhličku s peniazmi, aby ho môhli s ňou vydierať. Harpagonova túžba po peniazoch víťazí, súhlasí so zobášom Kleanta a Marianny a Elizy s Valérom.
 
Jean de la Fontaine - Bájky

Romantizmus (18. - 19. st)
SPS: Na prelome 18. - 19. st. ovplyvnili svetový hospodársky a politický vývin 2 významné udalosti:
1. priemyselná revolúcia v Anglicku
2. buržoázna revolúcia vo Francúzsku („bratstvo, rovnosť, sloboda“)
Obidve znamenali definitívny rozpad feudalizmu a otvorili cestu pre rozvoj kapitalizmu. (kapitál = buržoázia). S rozvojom kapitalizmu sa predstavy o ideálnej spoločnosti začínajú rúcať, ľudia zistili, že odstránili jedno zlo - feudalizmus a nastolili ďalšie zlo - kapitalizmus. Vznikajú mnohé spoločenské protirečenia, ktoré sú rozumovo neriešiteľné. Človeka sklamal vlastný rozum.
Mala vplyv na myslenie ľudí. Proti rozumovému poznaniu skutočnosti - racionalizmus sa zdôrazňuje nerozumové poznanie - iracionalizmus. Vrátenie sa do situácie pomocou citov. Formuje sa nová filozofia - idealizmus, predstaviteľ je Hegel. Považoval myšlienku a ducha za prvotné, bytie a hmotu za druhotné. Tento obrad v umení od rozumu k citu sa označuje ako preromantizmus.
 
- základný rozpor: osobnosť : svet (človek sa uzatvára do seba)
- romantický konflikt: sen : skutočnosť
- romantický hrdina je výnimočný jedinec zmietaný silnými vášňami (titanizmus)
- autori často zobrazujú spodinu spoločnosti (tuláci, žobráci, zbojníci, väzni)
- romantický čin: je hrdinský čin, ktorý je z rozumového hľadiska nereálny, preto sa často
  končí tragicky (tragizmus)
- stotožňovanie autora s hrdinom (autoštylizácia)
- hrdina vzdoruje osudu
- harmónia kontrastov (protiklad): dobro/zlo, láska/nenávisť, nevinnosť/zločinnosť
- postavy túžia po láske a v snahe dosiahnuť svoj cieľ

Johan Wolfgang Goethe - sentimentálny román Utrpenie mladého Werthera - príbeh písaný formou listov a denníkových zápiskov. Werther  opustí domov a odchádza na vidiek, aby zabudol na stratu svojej priateľky. Zoznámi sa s Lottou, ktorá je zasnúbená s Albertom. Táto informácia mu je ľahostajná a na plese sa do Lotty zaľúbi. Lotta odmieta jeho lásku, preto Werther žiarli. Nevie riešiť túto situáciu, nepomáha mu ani viera. Končí svoj život - zastrelí sa.
ZD: Werther je meštiansky hrdina (odchádza z dediny do mesta), ktorý si uvedomuje rozpor medzi túžbou po slobode a možnosťou uskutočniť ju. Je v nespravodlivom svete feudalizmu. Jeho smrť bola protestom proti nespravodlivej spoločnosti.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.6)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019