Staroveká literatúra – Biblia, Starozákonní proroci, Rímska lit., Sofokles, Antická mytológia, Ilias a Odysea

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 06.04.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 833 slov
Počet zobrazení: 72
Tlačení: 10
Uložení: 10

Staroveká literatúra – Biblia, Starozákonní proroci, Rímska lit., Sofokles, Antická mytológia, Ilias a Odysea

Biblia: Najčítanejšia a najrozšírenejšia kniha na svete, súbor textov, pravidiel náboženskej viery a morálky. Skladá sa zo Starého a Nového zákona (zákon je tu vo význame zmluvy medzi Bohom a izraelitmi v Starom zákone a medzi Bohom a kresťanmi v Novom zákone). Biblia je základnou knihou dvoch svetových náboženstiev: judaizmu a kresťanstva.

Starý zákon obsahuje 46 kníh a je to starší súbor po hebrejsky a grécky písaných kníh, základ židovského náboženstva. Obsahuje: Päť kníh Mojžišových- (grécky Pentateuch, hebrejsky Tóra)- v knihách Genezis a Exodus, je opísané stvorenie sveta a človeka, život prarodičov Adama a Evy, prvotný hriech, zavraždenie Ábela Kainom, potopa sveta, vznik národov, osudy Izáka a Jákoba, zajatie Židov v Egypte. Tóru ďalej tvorí Leviticus, Numeri a Deuteronomium. Knihy prorokov- Kniha Jozue, Kniha sudcov, Samuelove knihy, výroky prorokov. Spisy- Žalmy, Jób, Príslovia, Pieseň Šalamúnova atď.

Nový zákon obsahuje 27 kníh a tvoria ho najstaršie pamiatky kresťanskej literatúry z 1. a 2. St. n. l., je písaný po grécky a obsahuje: 4 evanjeliá- (Matúšovo, Markovo, Lukášovo, Jánovo)- život a umučenie Ježiša Krista. Skutky apoštolov. Listy- 21 epištol. Zjavenie Jánovo- apokalypsa

Starozákonní proroci: Starozákonný prorok je charakteristická postava Starého zákona, ktorá mala popri kňazovi a kráľovi rozhodujúci vplyv na náboženský a politický život Izraela. Starozákonní proroci sa pôvodne nazývali vidcami (róé) alebo veštcami (hozé), na ktorých sa ľudia obracali vtedy, keď sa chceli Boha na niečo spýtať.

Proroci zápasia proti kultu, ktorý nefunguje a vedie ľudí do zúfalstva. Zoznam prorokov: Abdiáš, Aggeus, Amos, Daniel, Eliáš, Elizeus, Ezechiel, Habakuk, Izaiáš, Jeremiáš, Jonáš, Malachiáš, Micheáš, Nachum, Ozeáš, Samuel, Sofoniáš, Zachariáš.

Rímska literatúra sa začína rozvíjať v 3. St. pred n. l. a veľa podnetov preberá z gréckeho písomníctva. Do programu rímskych hier sú zavádzané dramatické predstavenia. Vzniká tzv. rímska komédia. Hrdinami sú zamilovaní mladíci, dievčatá, ktoré upadli do otroctva, neviestky, proroci, sklamaní otcovia a lakomci. Najznámejší Autori a ich diela:

 • Titus Maccius Plautus: Chvastúň, Komédia o hrnci, Lišiak Pseudolus, Komédia o strašidle
 • Gaius Iulius Caesar: Zápisky o vojne v Galii
 • Marcus Tullius Cicero
 • Publius Vergílius Maro: Aeneis, Pastierske idyly, Roľnícke spevy
 • Publius Ovídius Naso: Umenie milovať, Lásky, Premeny
 • Quintus Horacius Flaccus: Satiry
 • Publius Cornelius Tacitus: Dejiny, Letopisy
 • Lucius Annaeus Seneca
 • Gaius Petronius Arbiter: Satirikon
 • Marcus Aurelius Antonius: Myšlienky k sebe samému

Sofokles bol dramatikom v gréckej literatúre. Uviedol na scénu tretieho herca. Vylúčil zbor z dramatického diania. Zo 123 jeho drám sa zachovalo len 7. Sofokles v dielach používal expozíciu, kolíziu, krízu, peripetiu, katastrofu. Sofokles bol aj politicky aktívny. Historici sa domnievajú že jeho sláva vzrástla až po porážke Grékov Peržanmi. Diela:

Antigona- tragédia, zachytáva konflikt medzi vládcami a pravidlami morálky. Ráno pred kráľovským palácom v Tébach, Polyneikos tiahne s vojskom proti mestu. V Tébach žijú deti kráľa Oidipa (Antigona, Ismena, Eteokles, Polyneikos). V Tébach vládne kráľ Kreon. Neskôr Polyneikos zahynie ako vlastizradca a Kreon ho zakáže pochovať. Antigona žiada sestru Ismenu o pomoc so smelým plánom- nerešpektovať ľudský zákon, ktorý šliape po božích zákonoch. Ismena v strachu odmieta a Antigona sama preukáže Polyneikovi posledné pocty. Kreon uväznil Antigonu do kamennej hrobky. Antigona zomiera a Haimon, syn Kreona, ktorý chcel Antigonu za ženu pácha samovraždu. Neskôr si siaha na živod aj Kreonova žena Eurydika.

Kráľ Oidipus

Elektra

Antická mytológia: Mytológia je veda o mýte, o bájach a ich pôvode, o náboženstvách a ságach, o bohoch, pričom sa v najnovšom čase považuje aj písomne zaznamenaná tradícia o zakladateľoch náboženstiev za mytologizované výklady. Výrazom „mytológia“ sa označuje aj súbor mýtov alebo mýtus. Mytológia v tomto zmysle je súbor mýtov a príbehov, ktoré sa rozprávajú, no netvrdí sa o nich, že sú pravdivé. Je to oblasť poézie a predstavivosti. Grécka mytológia je súbor gréckych mýtov. Grécka mytológia je radostná, vychádza z prírody a radostného pozemského života; bohovia sú ľudskej podstaty i s povahovými chybami, nič nie je na nich posvätne velebného; nie sú všemohúci ani vševediaci, i nad nimi vládne Osud. Rímska mytológia - stopy po pôvodných bájach, historických povestiach a legendách sú veľmi skromné. Takmer celá mytológia a všetko, čo sa rozprávalo o počiatkoch a najstarších dobách rímskeho národa, je prevzaté od Grékov alebo napodobnené podľa ich bájí a povestí.

Ilias a Odysea: Ilias napísal Homér a je to epos, ktorý opisuje vojnové stretnutie Grékov s Trójanmi. Vojnu vyvolal syn trójskeho kráľa Priama Paris, ktorý uniesol krásnu Helenu, manželku spartského kráľa Menelaa. Ústredným motívom je Achillov hnev. Veliteľ Agamemnón mu odňal obľúbenú zajatkyňu a preto Achilles prestal bojovať. Achilles požičal svoju výstroj priateľovi Patroklovi, ktorého nepriatelia považovali za samotného Achilla a preto ho Hektor zabil. Achilles pomstil jeho smrť tým, že zabil Hektora, ktorého obnaženú mŕtvolu vláčil priviazanú k vozu. Až po odprosení Priama Achilles vydal telo trójanom na pochovanie. Dielo končí pohrebom Hektora. Odysea: Odysea je epos o kráľovi Odyseovi a jeho návrate do rodnej zeme.Pod hradbami Tróje sa Odyseus vyznamenal múdrou radou vystavať dreveného koňa, do ktorého sa ukryli grécky bojovníci. Dielo oslavuje šikovnosť Odysea a vernosť jeho ženy Penelopy. Po návrate sa zúčastní na streleckej súťaži, víťaz ktorej má zśkať ruku Penelopy. Odyseou porazí všetkých nápadníkov a šťastne sa zvíta s vernou Penelopou.

►► Poznámky:

 • Kresťanský výklad Starého zákona nie je totožný s výkladom židovským.
 • Achilles, syn morskej víly, ktorá ho vykúpala v rieke Styx tak, že ho držala za pätu, a preto bol zraniteľný len na tomto mieste.
 • Caesar inšpiroval mnohých svetových spisovateľov ako napr. Shakespeara, Shawa, Wilda, atď.
 • Ovídius sa stal básnickým vzorom pre celú renesanciu.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované maturitné témy zo slovenského jazyka a literatúry

Diskusia: Staroveká literatúra – Biblia, Starozákonní proroci, Rímska lit., Sofokles, Antická mytológia, Ilias a Odysea

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.025