Barok v európskej literatúre

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 07.04.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 678 slov
Počet zobrazení: 64
Tlačení: 8
Uložení: 9

Barok v európskej literatúre 

Barok v európskej literatúre: Pokračujúce šírenie reformačných myšlienok so sebou prináša zmeny vo veciach viery a tiež vojnové konflikty. Najrozsiahlejším bola tzv. tridsaťročná vojna, ktorú vyvolali rozpory medzi katolíkmi a protestantmi vo vnútri rímsko-nemeckej ríše. Bezprostredným impulzom sa stalo české stavovské povstanie proti habsburskému cisárovi Ferdinandovi II. Vojna bola ukončená v roku 1648 tzv. vestfálskym mierom. Nastal zrod absolutistickým monarchií a vláda francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. Barok je umelecký smer, ktorý panoval od pol. 16. St. v Taliansku a v Španielsku, v priebehu 17. St. sa rozšíril do celej Európy. Z renesancie preberá túžbu po poznaní, zmyslovosť a zmyselnosť, ale zároveň sa prejavuje neviera v človeka, jeho pozemský svet a pocit jeho pominuteľnosti a márnosti. Barokový človek je zmietaný trvalou neistotou svojho bytia. Nad rozumom víťazí fantázia a viera. Barok sa prejavoval taktiež v rôznych umeleckých odvetviach ako napr. v staviteľstve, hudbe, maliarstve. Baroková literatúra oživila typické stredoveké žánre. Podobne ako ostatné druhy umenia stavia na alegórii a symbolike. Dominoval nadnesený knižný štýl, najmä básnický. Používali sa zložité trópy a figúry. Najvýznamnejšie európske barokové literatúry: Talianska, Nemecká, Anglická a Česká. Barokové obdobie na Slovensku sa vyznačovalo protihabsburskými povstaniami v Uhorsku. Vyúsťovalo to do hladu a moru. Slovenská baroková literatúra charakterizovala zvýšený záujem o slovenské dejiny. Rozdeľovala sa na náboženskú a svetskú. Najvýznamnejší autori a ich diela:

 • Torquato tasso (tal.): Oslobodený Jeruzalem
 • Hans Jacob Christoffel von grimmelshausen (nem.): Dobrodružný Simplicius Simplicissmus, Pobehlica Guráž
 • John Milton (ang.): Stratený raj, Raj znovu nájdený
 • Jan amos Komenský (čes.): Didactica magna, Informatorium školy mateřské, Janua linguarum reserata, Orbis pictus
 • Benedikt Sološi (slo): Canthus catholici
 • Peter Benický (slo): Slovenské verše
 • Hugolín Gavlovič (slo): Valaská škola mravúv stodola
 • Ján Simonides (slo): Väznenie, vyslobodenie a putovanie
 • Samuel Hruškovič (slo): Život Samuela Hruškoviča
 • Daniel Krman (slo): Cestovný denník
 • Móric August Beňovský (slo): Pamäti a cesty grófa M. A. B.
 • Matej Bel (slo): Historicko-zemepisná vedomosť o novom Uhorsku
 • Adam František Kollár (slo): O pôvode a stálom používaní zákonodárnej moci
 • Ján Baltazár Magin (slo): .. alebo Obrana
 • Eliáš Ladiver (slo): Tragoedia, neb Hra smutná, prežalostná

►►Poznámky:

 • Pre barok je príznačná hyperbolizácia negatívnych javov, duchovnosť a mysticizmus, citovosť a zveličovanie
 • Rokoko je zavŕšením baroka. Hlavnými znakmi rokoka sú nežnosť, veselosť a hravosť
 • Našu barokové literatúru charakterizovala mimoriadna úcta k slovenskému jazyku
 • Juraj Jánošík sa stal v tomto období legendárnym bojovníkom za práva poddaných

►►► Rozbor významných diel:

Oslobodený Jeruzalem- hrdinský epos o osudoch prvej križiackej výpravy. Stretávajú sa v ňom dve témy: svet zbraní úzko spätý s teologickými predstavami a svet ľudských citov. Jeruzalem je svätým hrobom, predstavuje duchovné absolútno, svetlo pravdy, ktoré treba dobyť- moslimovia sú mocnosťami temnôt, preto im pomáha Lucifer a križiakom Boh a archaniel Michal. Dielo zobrazuje oslobodenie Jeruzalema z rúk Saracénov, ktorí sú spolčení s pekelnými mocnosťami. Nástrojom pekla je i krásna kúzelníčka Armida. Jej kúzlu podliehajú kresťanskí rytieri, medzi nimi i Rinaldo. Napriek tomu sa Rinaldovi podarí obrátiť Armidu na kresťanskú vieru. Vlastným zmyslom skladby nie je iba hrdinovo dobrodružné dobývanie sveta, ale boj proti rozvratným silám v človeku, napätie medzi pokušením sveta a vnútornými povinnosťami.

Valaská škola mravúv stodola- rozsiahla veršovaná skladba. Valaská škola- to je životná múdrosť a skúsenosť spísaná medzi pastiermi, mravúv stodola- to su mravné ponaučenia a praktické rady o životných otázkach na základe náboženských, svetských a morálnych zásad, ktoré majú viesť čitateľa k zbožnému a cnostnému životu. Objasňoval vzťah jednotlivca k Bohu, blížnym k spoločnosti, za pravé šťastie považuje Božiu milosť, odsudzuje poverčivisť, vieru v sny a upozorňuje na nevyhnutnosť smrti, preto nabádu ľudí k bázni pred Bohom. Témy básní, v ktorých sa nachádzajú základné medziľudské vzťahy: rodina, priateľstvo, práca, mier, vzdelanie, vlasť, vrchnosť, vojna, chudoba, bohatstvo, zlodejstvo a pod.

Cestovný denník- vrcholné dielo barokovej literatúry. Daniel Krman ho napísal z poznámok, ktoré si urobil počas cesty s náboženským poslaním za švédskym kráľom Karolom XIL., ktorý vtedy bojoval proti Petrovi Veľkému v Bielorusku. Cesta trvala dva roky, putoval tam mnohými územiami: Poľskom, Pruskom, Litvou, Bieloruskom, Ukrajinou a Moldavskom. Bol očitým svedkom porážky Švédov pri Poltave. Oboznamuje čitateľa s dôležitými historickými osobnosťami- cárom Petrom Veľkým, kráľom Karolom XII., kozáckym kniežaťom Mazepom. Zaujímal sa o zemepisné, sociálne, politické, národnostné, náboženské a kultúrne pomery. Pútavé sú jeho postrehy o skorumpovanosti pravoslávneho duchovenstva, o ruskej zime, o Židoch. Zážitky podložil náboženskou interpretáciou skutočnosti. Medzi najpozoruhodnejšie partie patria národopisné poznámky z poľského, litovského, ukrajinského a moldavského územia- o charaktere, zvykoch, náboženstve, odievaní... Ľutoval matku, ktorá nemala čo dať jesť deťom, lebo švédske vojsko ju o všetko obralo. Denník sa vyznačuje veľmi dramatickým rozprávaním a jednoduchým opisným rozprávačským štýlom s veľkou dynamickosťou.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované maturitné témy zo slovenského jazyka a literatúryOdporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.044