Svetová romantická literatúra (koniec 18. storočia – polovica 19. storočia)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: filomena (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 14.01.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 372 slov
Počet zobrazení: 59
Tlačení: 2
Uložení: 3

Svetová romantická literatúra (koniec 18. storočia – polovica 19. storočia)

Toto obdobie bolo revolučným:

 • Priemyselné revolúcie – mnohí ľudia boli nadbytoční, nezamestnanosť im priniesla biedu, za príčinu dali stroje, preto ich začali rozbíjať – Anglicko - hnutie ludditov. Iní svoj hnev preniesli na ľudí, ktorí ich vykorisťovali, žili z ich práce – Nemecko – vzbura textilných robotníkov
 • Buržoáznodemokratické revolúcie – cieľ: odstrániť feudalizmus, nastoliť kapitalizmus, vystriedať spoločenské zriadenie (systém) – Francúzsko (sloboda rovnosť bratstvo).
 • Národnooslobodzovacie revolúcie – cieľ: oslobodenie národa spod cudzej nadvlády, napr. Grécko spod tureckej.

Pocity človeka : osamelosť, nepochopenosť, myslel si, že je hračka v cudzích rukách, nevedel si vysvetliť mnohé veci, precitlivený, pocit, že nič nemôže ovplyvniť = PREROMENATIZMUS (sentimentalizmus)

Nespokojnosť, túžba po slobode, po niečom lepšom = ROMANTIZMUS.  Romantický hrdina je nespokojný, túži nielen po svojej slobode, ale tiež aj po slobode národa, vznikal konflikt so situáciou, ktorá nedovoľovala sen zmeniť na realitu. Často je tento hrdina pútnik, zbojník, človek z okraja spoločnosti z ľudu. Často je idealizovaný – samé kladné vlastnosti, vždy individualista – koná sám (INDIVIDUALIZMUS), niekedy ako titan – koná činy, ktoré sú nad jeho sily(TITANIZMUS). Vyjadruje názory a pocity autora (SUBJEKTIVIZMUS).

Žánrový synkretizmus – zmiešanie žánrov v jednom diele; veršovaná dráma = dráma + poézia.

Romantický hrdina

 • Aktívny – hrdina bojuje za dosiahnutie svojich cieľov
 • Pasívny – nebojuje, uzatvára sa do seba, obracia sa do histórie

Filozofický smer – IDEALIZMUS – za prvotné považoval vedomie ducha, za druhotné bytie. Do popredia sa dostáva cit.

NEMECKÝ PREROMANTIZMUS A ROMANTIZMUS

Sturm und Drang (Búrka a nápor) – hnutie nemeckej mládeže, proti feudalizmu a akejkoľvek nespravodlivosti. Zastávali sa všetkých trpiacich. Aj mladí spisovatelia, ktorí žiadali slobodu tvorby.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

Utrpenie mladého Werthera (preromantizmus) – všetko vníma citlivo, keď nevie nájsť východisko, volí samovraždu. Námet: nenaplnená láska k dievčaťu. Román vo forme listov. Werther odchádza z dediny na vidiek (nešťastná láska). Viac si vážil cit ako rozum, k vedomostiam sa môže dostať štúdiom každý, ale cit buď človek má alebo nemá. Vážil si aj obyč. ľudí, rád chodil do prírody, človek schopný hlbokého citu. Zamiloval sa do dievčaťa Lotte, ktorá sa starala o svojich súrodencov. Mala snúbenca Alberta. Werther trávil veľa času s Lotte, tá však ostáva verná Albertovi. Dostáva sa do vyššej spoločnosti, kde sa necíti dobre, keďže pre nich boli dôležité peniaze, pôvod... pre neho cit. Po ceste domov do dediny sa dozvedá, že Lotte si zobrala Alberta, nezvládol situáciu a spáchal samovraždu. Lotte napísal: „ Požičali by ste mi pištole na moju cestu, kam sa chystám?“ Prežíval aj to, že ona držala tú zbraň, s kt. sa postrelil do oka. Pre vtedajšiu Európu situácia kritická.

Faust (romantizmus) – 2-dielna veršovaná dráma, v kt. využil stredovekú legendu o učencovi Faustovi. Faust predal svoju dušu diablovi lebo chcel dlho žiť, aby mohol spoznať ako funguje život, čo najviac skúsiť, získať. Zisťuje však, že zmysel života nespočíva v jeho dĺžke lež v jeho užitočnosti – v tom, čo človek vykoná pre iných. Rozhodne sa vykonať niečo užitočné: vysušenie močaristého kraja, kt. chce premeniť na úrodný, aby tam jeho kraj mohol žiť slobodne. Chystá sa vykonať titánsky čin, jeho cieľ: vidieť svoj národ slobodný.

FRIEDRICH SCHILLER

Viliam Tell – návrat do stredoveku, história Švajčiarska, nadvláda Habsburgovcov. Napätie sa stupňovalo, keď správca Gessler dal na námestie nastoknúť jeho klobúk a žiadal, aby sa mu okoloidúci klaňali. Do mesta prichádza Viliam Tell, nevšimol si klobúk a tak sa mu ani nepoklonil. Gessler ho chcel potrestať: mal zostreliť jablko z hlavy syna. Podarilo sa mu zostreliť jablko, no nevedel Gesslerovi odpustiť, že ho postavil do takejto situácie, a pre prípad, že by zabil svojho syna, mal nachystaný aj druhý šíp pre Gesslera. Ten ho prikáže zatvoriť. Viliamovi sa podarí utiecť a pridáva sa k celonárodnému povstaniu proti Habsburgovcom, ktoré medzitým v kraji vypuklo. Viliam je idealizovaný, no nakoniec sa pridáva ku kolektívu. Nie je to skutočná postava, predstavuje túžbu Švajčiarov po slobode národa.

HEINRICH HEINE – najrevolučnejší nemecký básnik

 1. Sliezskí tkáči –reakcia na vzburu textilných robotníkov v Nemecku. Nebola to vzbura proti stojom, ale proti tým, ktorí žili z práce obyčajných ľudí. Tkáči vyjadrujú hnev na pomery v Nemecku – chcú preňho utkať nový plášť – vytvoriť nové pomery.

FRANCÚZSKY ROMANTIZMUS

VICTOR HUGO

Stal sa odporcom monarchie. Charakteristická je pre neho rovnosť žánrov:

 • Poézia: Legenda vekov
 • Dráma: Hernani
 • Próza: Chrám Matky Božej v Paríži, Bedári, Robotníci, Človek, ktorý sa smeje

Hugo: „Milujte sa navzájom, lebo život bez lásky nie je životom.“

Hugove postavy konajú pod vplyvom citov. V jeho dielach možno nájsť rôzne kontrasty, rôzne úrovne (spol. postavy, výzor postáv, charakter postáv, ale aj kontrasty v samostatných osobách). Typický je aj prvok tajomstva. Tiež typické je striedanie epických častí s neočakávanými zvratmi, opisné časti a časti úvahové.

Chrám Matky Božej v Paríži – romanticko – historický román, 15. storočie

Quasimodo – škaredý, hluchý, na chrbte má hrb, nikto nevedel o jeho rodičoch. Ujal sa ho Claude Frollo – kňaz, kt. ho našiel a dal mu prácu v chráme. Quasimodo ho bral ako otca, robil pre neho všetko, uniesol Esmeraldu – pripomínala čarodejnicu – opradená tajomstvom. Frollo nemal Esmeraldu v láske, využil ju a dal ju do väzenia, pretože sa do nej zaľúbil. Ona ľúbila Phoebusa, kt. ju zachránil, stal sa prekážkou Frollovej lásky. Frollo bodol Phoeba, vinná bola Esmeralda. Nedokázal získať jej lásku, tak ju dal obesiť. Quasimoda zatkli, dali ho na pranier, ľudia okolo ho mohli raniť. Pripisovali mu nadprirodzené schopnosti. Esmeralda mu pomohla – začiatok hlbokého citu. Keď Esmeralda umierala – Frollo sa smial a Quasimodo ho zhodil z veže. Mal rád oboch, ale uprednostnil lásku. Nevedel bez nej žiť, išiel k nej, objal ju a tam pri nej zomrel. Esmeralda pekná, Quasimodo škaredý, ale schopný hlbokých citov, Frollo schopný zabíjať.

RUSKÝ ROMANTIZMUS

ALEXANDER SERGEJEVIČ PUŠKIN

„Chcem vyspievať slobodu svetu.“

Pochádzal zo šľachtickej rodiny, ale bojoval za práva chudoby. Kritizoval i cára = vyhnanstvo. Patrí medzi najvýznamnejších ruských básnikov.

 1. Pamätník – Puškinov závet, predpoveď budúcej tvorby. Vyjadril v nej nádej, že ľudstvo na neho nezabudne, pretože sa zastal utláčaných.

Eugen Onegin – veršovaný román. Eugen je šľachtic, ktorá žije len pre zábavu, o nič sa nestará, na vidieku, kam prichádza kvôli chorému strýkovu sa zoznámi so statkárovou dcérou Tatianou. Ona sa zaľúbi do neho. Svoju lásku mu vyzná v liste. Onegin odmietol jej city, na oslave jej menín flirtuje s jej sestrou Oľgou, snúbenicou jeho priateľa Lenského. Lenský ho zato vyzval na súboj – vízia do budúcnosti.( Lenský v súboji zomrel, presne popísané miesto.) Onegin opustil dedinu a s Tatianou sa stretáva v meste po rokoch. Bola už vydatá za dôstojníka. Zmena situácia – Onegin sa zaľúbil do nej, napísal jej list, ona mu povedala, že ho miluje, ale chcela zachovať vernosť mužovi.

Kapitánova dcéra – neveršovaná epika. Peter Griňov ide so svojím sluhom do pluku. Cestou v búrke stratil smer a pomohol im tulák, ktorý ich odviedol do hostinca. Dostali sa do Belogorskej pevnosti, kde sa zaľúbil do dcéry kapitána Mironova, do ktorej je zaľúbený aj Švabrin. Švabrina odmietne, nevie to prekusnúť, vyze Griňova na súboj. Griňov zranený. Mária (Máša) sa o neho stará, chcú sa zobrať. Napíše o tom otcovi, ten nesúhlasí. Ich pevnosť napadlo vojsko na čele s Pugačovom (tulák), ktorý oslobodil Griňova. Švabrin veliteľom. Nútil Mášu, aby si ho zobrala. Keď Griňov všetko porozpával Pugačovovi, zajal Švabrina. Cárske vojská porazili Pugačova. Väznený aj Griňov, nevypovedal, aby neublížil Máše. Väznenie sa zmenilo na doživotné vyhnanstvo na Sibíri...

ANGLICKÝ ROMANTIZMUS

GEORGE GORDON BYRON

Zastával sa nezamestnaných a ludditov v parlamente. S odporcami sa vyrovnával prostredníctvom básní. Získal šľachtický titul, nepáčil sa mu život v Londýne, cestoval, hľadal krajinu, kde vládne spravodlivosť. Zaujímal sa o národnooslobodzovacie hnutie, pomáhal v oslobodzovaní.Childe- Haroldová púť – básn. skladba. Na cesty sa vydal sám so svojím spoločníkom. Jeho dom bol pre neho osamelý, verný mu bol len pes. Veril, že ak odíde, bude mu lepšie. Jeho spoločník smúti sa ženou a za synmi. Je v kontraste s Haroldom, ktorý ho uisťuje, že jeho žena na neho zabudne, netreba smútiť, dlho mu verná nebude. Vplyv subjektivizmu. V ďalších častiach – putovanie, zaujíma sa o národnooslobodzovací boj, podporuje ho, vyzbrojil loď na podporu Grécka. Aj ju sprevádzal, na ceste ochorel, po príchode do Grécka zomrel, do Anglicka len jeho pozostatky.

POĽSKÝ ROMANTIZMUS

ADAM MICKIEWICZ

Óda na mladosť – žil v exyle, nádej vkladal do mlad. Generácie. Poľsko nazval mŕtvym svetom, pomery nazýva miestami až drsne (špina). Vyzýva mládež, vznešene ju oslovuje, prosí ju o energiu, videl v nich zdroj sily, veril, že sa im podarí obnoviť krajinu.

MAĎARSKÝ ROMANTIZMUS

SANDOR PETÖFI

 1. Obeste kráľov – postavil sa proti tým, ktorí vykorisťujú chudobu. Pochválil ľud, že sa začal zapájať, pripomenul, že treba sa vyrovnať s tými, kt. sú na vine biede. Treba s tými „kráľmi“ urobiť poriadok.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Svetová romantická literatúra (koniec 18. storočia – polovica 19. storočia)

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.029