Významné postavy českej literatúry po roku 1945

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: dunky
Typ práce: Referát
Dátum: 08.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 206 slov
Počet zobrazení: 4 811
Tlačení: 431
Uložení: 422
Malé javiskové formy
Boli to divadlá Semafor, Na zábradlí, ABC. Vznikajú v druhej polovici 50. rokov v Čechách hlavne v Prahe, ktorá mala bohatú divadelnú tradíciu, súčasťou ich predstavení boli piesne. V divadle Semafor si získal popularitu piesňovou tvorbou Jiří Suchý a Jiří Šlitr. Semafor vznikol v r. 1959. Medzi jeho prvé hry patrili napr. Člověk z pudy, Zuzana je sama doma, Taková stráta krve.  Sú to netradičné dramatické práce. Porušujú klasické formy výstavby divadelnej hry. Vyznačujú sa prvkami fantázie. Narábajú hovorovou rečou a rozličnými slovnými hračkami.
 
Jiří Suchý
Je známy ako autor piesňových textov, herec a spevák. Účinkoval aj účinkuje v divadle Semafor. Je autorom známych filmov Kdyby tisíc klarinetů. Pieseň Sup a žůva  a iné tvorili v hraných programoch tohto divadla súčasť scénok najmä humorných. Napísal viac satiricky ladených scénok napr. Nevesta predaná Kubovi - muzikál, ktorý napísal spolu so Stanislavom Štepkom.
 
Miroslav Horníček
Český herec, dramatik, spisovateľ. Pôsobil po 2. svetovej vojne vo viacerých divadlách: Divadlo Satiry, Semafor, ND. Významná je jeho činnosť v Divadle ABC, kde bol partnerom Jánovi Werichovi a neskôr Milošovi Kopeckému. Vytvoril veľa divadelných, filmových a televíznych postáv. Mal veľkú schopnosť konferovania a improvizácie. Vystupoval v televíznych besedách a seriáloch (Hovory H). Napísal knihu reportáží z Montrealu – Javorové listy.
 
Ján Werich
Český herec, režisér, dramatik, scenárista, spisovateľ. Jedna z výrazných osobností českej kultúry medzi dvoma svetovými vojnami. Počas štúdií sa spoznal s Jiřím VoskovcomJaroslavom Ježkom a vytvorili nerozlučnú trojicu - autorskú i interpretačnú. Voskovec s Werichom písali, upravovali hry a vystupovali na javisku a J. Ježek komponoval hudbu a spev. Doprevádzal ich na klavíri. Založili v Prahe Osvobozené divadlo. Tu spolu s Ježkom hrali hry burcujúce proti malomeštiactvu, neskôr proti fašistickému nebezpečenstvu. Divadlo zaniklo v predvečer fašistickej okupácie ČSR v r. 1938 a Werich spolu s Voskovcom a Ježkom emigrovali pred fašistickým nebezpečenstvom do USA. Vytvárali spolu filmové satiry Hej rup, Svět patří nám.  Po 2. svetovej vojne Werich spolupracoval v Divadle ABC v Prahe s Horníčkom, hral vo filmoch Císařův pekař a pekařův císař, Až příde kocour, Byl jednou jeden král a ďalšie.
 
Josef Škvorecký
Roku 1969 emigroval do Kanady, bol už známym prozaikom.
 
Zbabělci - prvotina. Zobrazil tu posledné dni vojny v malom mestečku, ako ich prežívala partia mladých ľudí na čele s Danym (autobiografická postava). Za satirický pohľad na májové povstanie ho kritika odsúdila „ za skresľovanie historickej skutočnosti“:
 
Tankový prápor - prvá exilová kniha (bol sfilmovaný r. 1991), ktorý napísal ešte doma. Je to satira na československú armádu 50. rokov.
 
Na túto knihu nadväzuje „autobiografický“ rad románov:
Mirákl
Příběhy inženýra lidských duší
Prima sezóna
Prvý román sa skladá z dvoch línií. V prvej „detektívnej“ opisuje provokácie štátnej bezpečnosti a zatýkanie katolíckeho duchovenstva v päťdesiatych rokoch. Druhá línia predstavuje Danyho a jeho kamarátov nielen ako pozorovateľov, ale aj ako aktívnych spolutvorcov absurdnosti týchto rokov.
V druhom románe sa striedajú obrazy rozprávačovej emigrantskej prítomnosti so spomienkami na mladosť prežitú doma. Pri zobrazení rôznych ľudských figúrok využíva humor, pričom si pomáha svojráznym jazykom - zmiešaninou češtiny a angličtiny.
 
Smutek poručíka Borůvky - poviedky, ktoré napísal pred odchodom do exilu.
Hříchy pro pátera Knoxe
Konec poručíka Borůvky - cyklus, ktorý napísal v emigrácii a oživil v ňom komickú postavičku poručíka.
 
Posledné diela:
Scherzo Capriccioso - Je to román, o pobyte A. Dvořáka v Amerike.
Ze života české společnosti
Hlas z Ameriky
Nápady čtenáře detektivek
 
Milan Kundera
Básnik, prozaik a dramatik, ktorý začal publikovať po 2. svetovej vojne. Od roku 1975 pôsobil ako hosťujúci profesor na univerzite v Rennes. Roku 1979 bol zbavený československého štátneho občianstva a od tých čias žije vo Francúzsku.
 
Člověk zahada širá - básnická zbierka, v ktorej zdôrazňuje tvorivý subjekt básnika, konflikty medzi jednotlivcom a kolektívom. Odmieta život len ako biologický fakt a horlí za život cieľavedomý.
 
Monology - zbierka, kde polemizoval so súčasnosťou. Videl rozpory v citových vzťahoch medzi mužom a ženou.
S veľkým ohlasom sa stretla jeho kniha 3 poviedok: Směšné lásky (všetky boli sfilmované.): Nikdo se nebude smát, Ja truchlivý Bůh, Sestřička mých sestřiček - sa vysiela ako televízna hra v r. 1963.
 
V línii anekdotického rozprávania o zvodcoch, ktorých úsilie sa zakaždým obracia proti nim, pokračoval aj v:  Druhém sešitu směšných lásek
Třetím sešitu směšných lásek
 
Na tematiku „směšných lásek“ voľne nadväzuje aj jeho prvý veľký román:
 
Žert - ústrednú dejovú líniu tvorí konfrontácia dvoch vysokoškolákov, ktorí sa počas štúdia zblížili. Ludvík Jahn je kritický, s ironickým nadhľadom na dianie okolo seba. Pavel Zemánek sa vie prispôsobiť, a preto je vždy a všade úspešný. Celý príbeh je zaujímavý tým, že pozostáva z niekoľkých vnútorných monológov hlavných postáv, ktorých subjektívne a seba obhajujúce videnie vecí je samo osebe komické.
 
Romány, ktoré napísal v emigrácii
Život je jinde
Valčík na rozloučenou kniha smíchu a zapomnění
Nesnesitelná lehkost bytí - Námetom románu je láska ako spôsob sebarealizácie, sloboda a zodpovednosť človeka  pri hľadaní zmyslu života. Je to tragický príbeh lekára Tomáša a servírky Terezy. Tomáš pred príchodom okupačných vojsk roku 1968 uverejnil v literárnom časopise článok, za ktorý bol neskôr prenasledovaný. Emigroval do Švajčiarska, ale vrátil sa kvôli svoje láske Tereze. Nemôže vykonávať lekársku prax, ani si nájsť primerané zamestnanie. Nakoniec ho príjmu do JRD ako vodiča. Román končí tragickou smrťou, haváriou Tomáša a Terezy. Autor poukázal na deštruktívne pôsobenie poaugustového vývoja na spoločnosť i jednotlivca. Román bol na základe ankety amerického časopisu Times zaradený medzi desať najlepších románov 80. rokov.
 
Bohumil Hrabal
Bol doktorom práv, prešiel viacerými zamestnaniami, nakoniec bol kulisárom v divadle a spisovateľom. Niekoľko rokov nesmel publikovať svoje práce. Je jedným z najlepších českých prozaikov po r. 1945. Jedným z najznámejších českých diel i vďaka úspešnému filmovému spracovaniu režiséra Jiřího Menzla, je jeho novela, v ktorej sa vrátil k téme nemeckej okupácie:
 
Ostře sledované vlaky - pomocou nadsádky a humoru si tu všíma citové zmätky mladého človeka prežívajúceho ťažkú dobu dozrievania uprostred nemeckých transportov, ktoré putujú z východu na západ. Je tu veľa jeho vlastných zážitkov z malej stanice v Nymburgu, kde sám pracoval ako výpravca. Erotika sa nesie všetkými jeho dielami, ale tu je najvtipnejšie spracovaná. Hlavnou postavou je tu 22-ročný Miloš. Tichý, zakomplexovaný chlapec, závislý na matke a rodine. Zaľúbil sa do sprievodkyne Máše, ale nešťastne. A preto sa rozhodne spáchať samovraždu, podreže si žily, ale zachránia ho. Po pobyte v nemocnici sa vráti na stanicu, pozorne sleduje, čo sa okolo neho deje. Cíti, že všetko, čo sa urobí proti presile Nemcov je správne a preto súhlasí s pripravovanou akciou - zoberie výbušninu na vyhodenie ostro sledovaného vlaku s muníciou. Zhodí ju z návestia, ale stráž na poslednom vagóne vlaku ho zbadá a postrelí. On sám postrelí jedného nemeckého vojaka, ktorý v závere diela zomiera.
 
Ďalšie diela:
Slavnosti sneženek
Postřižiny
 
Václav Havel
Patril k popredným predstaviteľom Charty 77.
 
Zahradní slávnost - hra, ktorú vydal pred obdobím normalizácie. Pomocou satiry v nej zosmiešnil prispôsobivosť človeka v snahe získať postup v kariére.
 
Pred rokom 1968 mu v Divadle na zábradlí inscenovali hry VyrozuměníZnížená možnost soustředění.
 
Spiklenci - sú modelovou hrou o štátnom prevrate. Hra má nakoniec charakter absurdného úradníckeho tárania.
Žebrácka opera - je aplikáciou klasickej tematiky na situáciu, keď sa stráca prehľad o tom, čo je zločin a čo zákon. Policajti posielajú svojich ľudí medzi zločincov a zločinci medzi policajtov. S obidvoma takto vytvorenými zoskupeniami bez problémov manipuluje Tygr Braun, ktorý ich má pod kontrolou.
 
Horský hotel - je hra o strate individuality jednotlivca.
 
Audience - jednoaktovka. Majster v pivovare prehovára robotníka, bývalého spisovateľa, aby si sám na seba písal udania na štátnu bezpečnosť, pretože má vyššie vzdelanie. Robotník Vaněk s tým nesúhlasí a vtedy sa majster rozčúli na inteligenciu, pre ktorú sú najdôležitejšie morálne princípy.
 
Vernisáž - jednoaktovka o novodobom malomeštiactve.
 
Protest - jednoaktovka.
 
Largo Desolato - je disident, ktorého prenasleduje bezpečnosť. Stráca identitu a nakoniec chce mať od všetkého pokoj.
 
Asanace - hra je podobenstvom o nedávnej minulosti.
 
V. Havel napísal množstvo úvah, fejtónov, esejí a polemík, ktoré vyšli v Anglicku r. 1984 pod názvom O lidskou identitu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.010