Realizmus - Sládkovič, Hviezdoslav

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 05.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 385 slov
Počet zobrazení: 7 047
Tlačení: 446
Uložení: 448
Andrej Sládkovič – Vyrastal v rodine učiteľa. Študoval na lýceu v Banskej Štiavnici a v Bratislave. Marína je ústredné dielo romantizmu. Je to básnická skladba o mladosti, kráse a láske. Prvá časť je vyjadrením hlbokej lásky k Márii Pišlovej. V druhej časti nadobúda spoločenský rozmer. Prelína sa láska k dievčine s láskou k otčine. Premýšľa nad mladosťou. Detvan je epická skladba, ktorej základom je príbeh Martina. Báseň Nehaňte ľud môj je prejavom vlastenectva.

Pavol Országh Hviezdoslav – v básnickej tvorbe zaznamenal demokratické a humanistické myšlienky. Narodil sa v dedinke Vyšný Kubín, pracoval ako advokát v Dolnom Kubíne. Neskôr sa venoval literárnej činnosti. Po vzniku Československej republiky v roku 1918 sa stal členom jej prvého revolučného Národného zhromaždenia. Zomrel v Dolnom Kubíne, kde je aj pochovaný. Prvé verše v slovenčine vydáva pod názvom Básnické prviesenky Josefa Zbranského. Hviezdoslavova tvorba je rozdelená do troch častí: lyrika, epika a dráma.

Lyrika
Prechádza od osobných a rodinných motívov k národným a  svetovým k všeľudským problémom. Sonety obsahujú 21 zneliek. Cyklus básní Letorosty I, Letorosty II, Letorosty III – v básňach je vyjadrená prirodzenosť spojenia s prírodou. Prechádzky jarom a Prechádzky letom sa vyznáva so svojho vzťahu k prírode. Krvavé sonety – reagoval na 2. svetovú vojnu. Jednoznačne odsudzuje básnik je rozhorčený, zúfalý nad vedomím, koľko zla a biedy prináša ľuďom vojna.

Epika
Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský sú veľké epické skladby, v ktorých sa venoval životu dedinských ľudí. Hájnikova žena má spoločenský význam. Mladý Artuš Villáni zvádza Hanku Čajkovú, ženu hájnika Miška. V sebaobrane ho Hanka zabije a z toho zošalie. Miško vezme vinu na seba, ale po Hankinej výpovedi ho súd prepustí. Hanke sa po narodení dieťaťa pomätenosť stratí. Epos Ežo Vlkolinský predstavuje spor medzi zemanmi a sedliakmi. Predstaviteľkou zemianstva je Ežova matka Estera, ktorý bráni svojmu synovi, aby si zobral za manželku Žofku Beckovie. Aj keď bola poriadne dievča, bola zo sedliackeho rodu. Matka svojho syna vydedí, ale prichýli ho strýko Eliáš, ktorý vystrojí svadbu, aj napriek Esterinmu nesúhlasu. Na svadbe dôjde k zvade medzi sedliakmi a zemanmi. Ežo je zástancom nových myšlienok: „sme roní.“ Epos Gábor Vlkolinský je pokračovaním prvého eposu. Popredná rodina Šimona Vlkolinského pod vplyvom alkoholu upadá. Gábor vo svojej osamelosti sa trápi a Ežo mu radí, aby sa oženil so sedliackym dievčaťom.

Dráma
Herodes a Herodias je päťdejstvová tragédia s biblickým námetom. Arabský kráľ porazí Herodesa a pomstí sa za svoju dcéru Tamaru, ktorú Herodes vyhnal, aby si mohol zobrať za manželku Herodias. Rím má nového vládcu. Herodes a Herodias odchádzajú do vyhnanstva. V dráme vystupuje množstvo ďalších postáv. Dráma je podľa Shakespearovho vzoru.
Zdroj: alli
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020