Renesancia, humanizmus, barok, klasicizmus

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča babenka123
Typ práce: Referát
Dátum: 09.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 809 slov
Počet zobrazení: 14 831
Tlačení: 714
Uložení: 757

Podmienky vzniku humanizmu a renesancie
- Humanus = ľudský
- Renesans = obnova, znovuzrodenie
- Humanizmus a renesancia boli v 14. až 17. storočí.
- Humanizmus je európske kultúrne a spoločenské hnutie. Cieľom tohto hnutia je obroda človeka v duchu antických ideálov – znovuzrodenie antiky. Odmieta feudálnu a cirkevnú ideológiu a obracia sa k pozemskému životu.

Zdôrazňuje tieto hodnoty:

- racionalizmus = úcta k rozumu
senzualizmus = zmyslové vnímanie
individualizmus = zdôrazňovanie významu jednotlivca

Vznik novej epochy súvisí s rozvojom výroby a rozmachom meštianstva = buržoázia. Vzorom pre literárny humanizmus bola antická literatúra.
Literárna renesancia zobrazuje radostný prirodzený vzťah človeka k pozemskému prirodzenému životu. Reformácia chcela riešiť spoločenské problémy náboženskými a cirkevnými reformami.

Podmienky vzniku barokovej literatúry

- Baroko = perla nepravidelnej formy
- Barokové myslenie vychádza z chmúrnej spoločenskej situácie, a to sú turecké nájazdy, 30 ročná vojna, útlak, protireformačný boj. Ľudí sa zmocňuje pesimizmus, beznádej, zúfalstvo, nedôvera v pozemský život. Dochádza však k protikladnému mysleniu, k snahe o bohatý a pekný pozemský život.

Barok sa prejavuje v takýchto znakoch:
dekoratívnosť = ozdobnosť
pompéznosť = nádhera
patetičnosť = nadnesenosť

Do popredia sa dostáva viera v záhrobný život. V literatúre sa zobrazuje tiež aj pozemský život aj vzťah k nadpozemskému životu.
Barokové myslenie sa vyznačuje protikladmi, ktoré sa realizujú v silnej emocionálnej sfére.

Protiklady:
- duchovný náboženský mysticizmus ó zmyslová pozemská vnímavosť
pominuteľnosť svetských vecí ó túžba po svetskej nádhere
neprirodzený pátos ó vnútorná emocionálnosť
upevňovanie starých žánrov ó uvádzanie nových žánrov
priepasť medzi umelou a ó ľudovou literatúrou

barok
– cirkevný: katolícky, protestantský
– svetský: šľachtický, meštiansky, ľudový

predstavitelia:
- Taliansko: Torquato Tasso – Oslobodený Jeruzalem
- Anglicko: John Millton – Stratený raj, Raj znovu nájdený
- Nemecko: Hans Jacob – Grimmelshausen

Podmienky vzniku klasicizmu

- Klasický = pevný, nemenný, dokonalý

Klasicizmus vzniká v 17. – 18. storočí na francúzkom kráľovskom dvore za vlády Ľudovíta 14.
Spoločensko-politická situácia: po potlačení sociálnych nepokojov dochádza ku kríze feudalizmu. Vznikajú manufaktúry a absolútne monarchie. Úpadok feudalizmu a rozvoj buržoázie sa prejavuje prekonaním mysticizmu vo filozofii. Myslenie ovláda túžba po poznaní pravdy, do popredia sa dostáva rozum, vzniká myšlienkový prúd racionalizmus, ktorého zakladateľom je René Descart „Myslím, teda som.“.

Pre rozvoj vied a techniky, jasné a presné videnie sa toto obdobie nazýva osvietenským.

Estetický ideál: normovaná krása => má pevný obsah a formu (pre autora je pevne daná, nemenná)

Harmónia: trojjednota:
1. pravda
2. krása
3. dobro

Rozpor je medzi cťou a povinnosťou, rieši sa v prospech povinnosti.
Téma je privilegovaná, určená.
Žánre:
vysoké (sú v nich hrdinovia z vyšších vrstiev)
- veršovaná tragédia
- hrdinský epos
- óda
- elégia
- rečnícka próza
nízke (vystupujú v nich hrdinovia z nižších vrstiev)
- komédia
- epigram
- bájka
- zábavná próza
- satirická poézia
- náučná próza

predstavitelia: Nicolas Borlean – básnické umenie, Pierre Corneille, Moliere

Humanistické a renesančné diela:

Taliansko:
Dante Alighieri
Básnik, jeho dielo Božská komédia má tri časti, a to Peklo, Očistec a Raj. Peklom a očistcom ho sprevádza Vergílius, rajom jeho milá Beatrice.

Giovanni Boccaccio
Napísal dielo Dekameron. Je to 100 noviel, ktoré si počas desiatich dní rozpráva desať mladých ľudí. Vo Florencii zúri mor. V hlavnom kostole sa sedem mladých dám rozhodne, že ujdú pred morom z mesta na vidiek. Stretnú sa s tromi mladými mužmi, ktorí majú tie isté problémy. Rozhodli sa, že odídu na svoje letné sídlo, zvolia si na každý deň kráľa a kráľovnú, ktorí povedia, kde pôjdu a čo budú robiť. Každý povie jednu príhodu, aby zabudli na mor.

Francesco Petrarca
Bol to básnik, napísal dielo Spevník, je to ľúbostná poézia, v ktorej ospevuje Lauru.

Francúzsko:

François Villion - Veľký Testament
- Malý Testament
François Rabelais – Gargantua a Pantagruel

Španielsko:
Lope de Vega
Migel de Cervantes – Dômyselný rytier don Quiqote de la Mancha

Anglicko:
William Shakespeare
- narodil sa v roku 1564, zomrel v roku 1616
- predstaviteľ anglického humanizmu
- narodil sa v Stratforde
- študoval v mestskej škole, oženil sa mladý, pre záľubu v herectve opustil rodinu, začal písať divadelné hry, stal sa riaditeľom popredného londýnskeho divadla Globe, štyri roky pred smrťou sa vrátil k rodine
tvorba:
historické témy: Henrich IV., V., VI., Richard II., III., Július Caesar
tragédie: - Rómeo a Júlia – tragédia lásky
- Hamlet – tragédia pomsty
- Othelo – tragédia žiarlivosti
veselohry, komédie: Komédia plná omylov, Skrotenie zlej ženy, Sen noci svätojánskej, Večer Trojkráľový, Lásky márna snaha, Mnoho kriku pre nič, Miera za mieru, Veselé ženy windsorské'

Klasicistické diela

Pierre Corneille
- francúzsky spisovateľ klasicistického obdobia
- Cid je dielo klasicizmu, v ktorom autor ukazuje rozpor medzi cťou a povinnosťou, postavy sú z vysokých kruhov, ale majú zmysel pre humanitu, je to veršovaná dráma.

Jean Baptiste Poguelin – Moliere
- narodil sa v roku 1622, zomrel v roku 1673
- bol herec, režisér, riaditeľ kočovnej spoločnosti, hoci začal študovať právo, celý život zasvätil herectvu
- v Paríži založil Veľkolepé divadlo, ktorého bol riaditeľom. Vtedy prijal meno Moliere. Nemali úspech, odišli na vidiek a 13 rokov cestovali po južnom Francúzku. Potom sa vrátili do Paríža a hrali v Kráľovskom divadle. Moliere sám hral vo svojich divadelných hrách. Vo svojej hre zdravý nemocný hral tak verne svoju úlohu, že obecenstvo si nevšimlo jeho smrť.

Tvorba:
Lakomec, Zdravý nemocný, Smiešne preciózky, Tartuffe, Mizantrop (človek, ktorý nenávidí ľudí), Škola manželov, Škola žien

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.3)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018