Kriticko-realistická tvorba v medzivojnovom období

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: tinuska55
Typ práce: Maturita
Dátum: 31.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 080 slov
Počet zobrazení: 6 301
Tlačení: 423
Uložení: 448
Kriticko-realistická tvorba vo svetovej literatúre v medzivojnovom období
 
Spoločenská situácia:
· 1918-1945
· Rozvrátené hospodárske pomery v Európe v dôsledku hospodárskej krízy
· Ideológia fašizmu v Taliansku a nacizmu v Nemecku
· Rozvoj vedy a techniky (rozhlas, film, umenie)
· Vplyv Sigmunda Freuda
· Prerozdelenie mocenských sfér: kapitalizmus a socializmus
· Vznik a zánik nových avantgardných smerov
· Francúzsko: založenie SN(Spoločnosť národov)
· Taliansko: Mussolini zakladá prvé militantné fašistické skupiny
· Rusko: zárodky občianskej vojny, výstavba gulagov
· Nemecko: ideológia fašizmu
 
Smery:
· Realizmus- kritika spoločnosti
· Expresionizmus- zobrazuje skutočnosť vo vyhranenej ostrej podobe, zvýrazňuje negatívne stránky života, spoločnosti, analyzuje ju
· Stratená generácia (USA) pomenovanie skupiny amerických autorov, ktorí sa zúčastnili prvej svet. vojny. Nedokážu sa zaradiť späť do spoločnosti. Zameriavajú sa na psychologizáciu postav, naturalistické výrazy a realistické obrazy. (pomenovaní podľa Gertrudy Steinovej)
· Dadaizmus- nezrozumiteľné texty, ktoré sa stavali proti tradíciám a spoločenskému poriadku
· Surrealizmus (Fr) vychádzal z Freudovej psychoanalýzy- voľné asociácie, ľudské podvedomie
· Manifest poetizmu (ČR)
· Konštruktivizmus (Rus)
· Humanizmus (Fr)
· Štrukturalizmus (ČR)
 
Tvorba:
· Americká literatúra:
· William Faulkner (1897-1962)
· Aristokratická rodina, južná Amerika
· Slúžil ako letec vo vojne
· Témy: obraz amerického juhu na prelome 19. a 20. storočia.
· Rozdiely medzi aristokratmi a otrokmi zobrazuje cez prežívanie vzťahov
SARTORIS
· Román
· Celkový úpadok južanskej rodiny- nevedia sa zmieriť s vojnovými zážitkami
· Vykreslená beznádej a neľútostná budúcnosť bez perspektívy
· Dokonalý obraz černošského obyvateľstva
NEODPOČÍVAJ V POKOJI
-  Román
-  Poukázanie na situáciu a podmienky černochov na juhu Severnej Ameriky, na vzťahy medzi belochmi a černochmi.
-  Rasová nerovnoprávnosť
Ďalšie diela: Bľabot a Bes, Divé Palmy, Svätyňa, Mesto, Báj
 
· Theodore Dreiser (1871-1945)
· Naturalista, ovplyvnený E. Zolom
· Vychádza zo skromných pomerov, prostredí
· Vykresľuje ženské postavy, ktoré sa chcú uplatniť vo výchove, kariére
SESTRA CARRIE
· Prvý veľký Román kritického realizmu
· Pravdivé zobrazenie amerických pomerov:
· Mlada ambiciózna umelkyňa sa nechá vydržiavať bohatými mužmi, vďaka ktorým si vybuduje kariéru- americká spoločnosť bola týmto dielom pobúrená, lebo nemravná hrdinka nebola potrestaná

AMERICKÁ TRAGÉDIA
· Román
· Tematika skutočnej udalosti
· Mladý ctižiadostivý muž Clyde Griffiths najskôr zvedie robotníčku Robertu- otehotnie. On však medzi tým spozná bohatú Sondru, ktorá mu môže zabezpečiť postup v spoločnosti. Rozhodne sa zabiť Robertu- pozve ju na loďku, kde ju chce utopiť. Nedokáže spáchať vraždu, ale keď sa Róberta pošmykne a padne do vody- nechá ju utopiť sa. Jeho čin vyvolá škandál.Je odsúdený na smrť – odsúdenie americkej spoločnosti .
· Kritika spoločnosti a sociálneho poriadku
· V honbe za majetkom dokáže zabíjať- materiálne hodnoty z neho spravili vraha a slabocha
· Morálka spoločnosti z neho urobila slabocha , vraha , nemorálneho človeka
 
· Ernest Hemingway(1899-1961)
· Pôsobil v Taliansku ako pracovník červeného kríža
· Stratená generácia
· Trpel depresiami- samovražda
· Kritika dôsledkov prvej svetovej vojny
Najznámejšie diela: ZBOHOM ZBRANIAM, KOMU ZVONIA DO HROBU, STAREC A MORE

· Nemecká literatúra:
Thomas Mann(1875-1955)
· Zobrazuje spoločenský a kultúrny život v Nemecku na prelome storočí
BUDDENBROOKOVCI
· V románe sú autobiografické črty
· Podtitul Úpadok rodiny
· Vývoj 4 generácii-  rast a úpadok veľkoobchodu, lebo sa nevedia prispôsobiť zmeneným ekonomickým, spoločenským a politickým podmienkam.
· Kritika nových pomerov
· Starí rodičia(pracovití) vybudujú prospešný podnik
· Ťažisko deja sú osudy vnukov
· Morálny úpadok: chýba usilovnosť a serióznosť, nevydarené manželstvá
· Hmotný úpadok: finančné špekulácie
 
ČAROVNÝ VRCH
-  Román, nedokončený
-  Myšlienky humanizmu
-  Mladý Hans žije v luxuse, v Švajčiarskom sanatóriu medzi bohatými mešťanmi. Po nečakanej príhode zmení postoj k životu. Pridá sa do vojny, kde je obklopený miliónmi podobných vojakov.
-  Diskusie, komentáre, reflexie, analýzy... zatláčajú dej do úzadia
Ďalšie diela: DOKTOR FAUSTUS, JOZEF A JEHO BRATIA, SPOVEĎ HOCHŠTAPLERA KRULLA

Franz Kafka (1883-1924)
· Predchodca surrealizmu, existencializmu
· Pôvodom Čech
PROCES
· Román
· Vyjadruje bezmocnosť, bezvýchodiskovosť a odcudzenosť bankového úradníka ako samostatnej bytosti
· Alegorický opis spoločenských zločinov -uväznenie bez súdu a obvinenia, politické procesy a popravy
· Vízia spoločnosti podriadenej inštitúcii s neobmedzenou mocou nad životom človeka
· Vecný štýl, detailné opisy, absurdné situácie...

PREMENA 
· Zo zbierky Poviedky
· Alegória na negatívne spoločenské zmeny, napr. vzostup antisemitizmu- ako náhle boli židia označení za zlých, tak ich spoločnosť začala odvrhovať, i keď pred tým im vyhovovali
· Gregor Samsa sa premení na chrobáka a rodina sa ho snaží odstrániť, zabiť. On im odpúšťa..

o Erich Maria Remarque(1989-1970)
· Bojoval v prvej svet. vojne- autobiografické prvky
· Humanisticky, antimilitaristicky a antifašisticky zameraný
· Stratená generácia

TRAJA KAMARÁTI

· Román
· spolupatričnosť, priateľstvo, láska, sebaobetovanie
· Róbert, Otto, Gottfried a Patricia
· Tematika po vojne, zúfalstvo, tragický koniec

NOC V LISABONE
o Román
o Nič nemá zmysel
o Joseph Schwarz -nem. emigrant stratil všetko, dáva pasy a víza inému utečencovi, aby s nim mohol stráviť 1 noc a vypočul si jeho príbeh

NA ZÁPADE NIČ NOVÉHO

· Román
· Autobiografické motívy
· Zúfalstvo a neskúsenosť mladých vojakov, na záver ich zostáva len zopár
· Vojna im zobrala celú mladosť
· Paul Braumer, hlavný hrdina zomiera, čo sa dozvedáme len v krátkej správe, akoby na tom nezáležalo
· Názov odzrkadľuje vnímanie vojny verejnosťou, nič sa nedeje, život prestáva mat hodnotu, Paul je len ďalším...

· Česká literatúra:
· Jaroslav Hašek (1883-1923)
· Zosmiešňoval habsburskú monarchiu, byrokraciu,.. protiklady bohatstva a chudoby
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJNA
· Román ( heroikomický román )
· Švejk je jednoduchý človek , počas románu sa nevyvíja , je to pseudohrdina
· Jeho príbehy majú ukazovať nezmyselnosť vojny a militarizácie
· Ľudový hrdina sa bráni absurdnej moci tým, že plní absurdné úlohy
· Groteskné historky
· Prostomyseľnosť -pseudohrdinstvo rakúskych dôstojníkov
· komickosť a irónia sú satirou na absurdnosť vojny , výsmech propagandy
 
- Karel Čapek 1980-1938)
· námet diel- vpád vedy a techniky do života človeka

BÍLÁ NEMOC
· alegória na nacizmus
· ľudstvo sa ocitlo pred epidémiou bielej nemoci, postihuje ľudí nad 45r, niektorí to chápu ako možnosť’, aby sa spravilo na svete viac miesta pre mladých, kt. sa nemohli dostatočne uplatniť
· Doktor Galén našiel liek, nechce prezradiť zloženie lieku, ako podmienku si kladie večný mier medzi všetkými krajinami . Ľudia sa o to nezaujímajú — veď choroba ešte neprepukla
· veľa paradoxov:„Nech žije Maršal”- dav volá po tom ako maršalovi nechtiac rozšliape fľaštičku s liekom
· človek by mal mať pocit zodpovednosti za to , čo robí
· obava z toho , že ľudstvo bude strojcom vlastnej záhuby
· cítil že v Československu sa rodí niečo , čo ho môže neskôr zahubiť

VÁLKA S MLOKY
· kritika nemeckého fašizmu
· vymknutie sa techniky z ľudských rúk , človek si neuvedomuje následky svojho konania  kvôli nejakému zisku
· zrod , rozvoj , mechanizmus fašistickej ideológie
· ľudstvo si samo spôsobilo nešťastie a len samo tomu môže zabrániť 
 
Ďalšie diela: KRAKATIT, R.U.R., TOVÁRNA NA ABSOLUTNO
Anglická literatúra
George Bernard Shaw(1856-1950)
- písal sociálno-kritické hry , ostrý humor
- za celoživotné dielo dostal v roku 1925 Nobelovu cenu

Pygmalion
- námet čerpaný z Ovídiových Premien
- je to satira na ideál vyššej spoločenskej vrstvy , ktorá je v ostrom kontraste so spoločenskou spodinou
- profesor Higgins – intelektuál , nadradený  , pohŕda morálkou vlastnej triedy
- s plukovníkom Pickeringom uzatvorí stávku , že z vulgárnej a nevzdelanej kvetinárky Elizy Doolittlovej urobí mladú dámu s perfektným jazykovým prejavom a spoločenským vystupovaním
- Eliza je morálna , záraba si na seba sama , keď ju Higgins začne učiť je schopná , nadaná a pracovitá
- Nakoniec sa z nej stáva dáma a všetci si to onej aj myslia – má perfektnú výslovnosť ...
- Tým že sa z Elizy stala dáma , pre ňu táto záležitosť nekončí , nakoľko sa do Higginsa zaľúbila , obdivovala ho , život sa pre ňu stáva ťažším
- Kritika spoločnosti , kde žena bola len tovarom a nevšímali si jej osobnosť , problémy žien v spoločnosti , museli sa podriaďovať

Živnosť pani Warrenovej (dráma)
- zobrazuje zlé vlastnosti danej doby
- kritika Angličanov , bohatnutie z ľudskej špiny
- mladá generácia chápe , čo je dôležité

Svätá Jana ( historický román)

- ukazuje celospoločenské zlo , morálku stredovekých spoločenských vrstiev
- myšlienky sa dajú preniesť do hociktorej doby

 - epilóg : umelecká fikcia , stretávajú sa postavy z minulosti aj prítomnosti , ale nakoniec Jane všetci odpúšťajú (smrť Jany – politický omyl a zároveň nevyhnutnosť )
John Galsworthy (1867-1933)
  - za celoživotnú tvorbu dostal v roku 1932 Nobelovu cenu
Forsytovská sága

- nadväzuje na ňu Moderná komédiaKoniec kapitoly
- obraz života štyroch generácií zámožnej buržoáznej rodiny , ktoré sleduje od 80.rokov min.storočia až do 20.rokov 20.storočia
- najhlavnejším motívom je manželstvo vzniknuté vďaka majetku ;ľudia nedokázali mať iné vzťahy ako vlastnícke
- podriaďovanie sa žien
- zobrazenie mladej generácie pred a po svetových vojnách
- spoločnosť ostala bez viery a zásad ;ustálené hodnoty stratili platnosť a životným cieľom sa stáva blahobyt a majetok

*Francúzska literatúra
Romain Rolland (1866-1944)
-kritický realista ;všíma si spoločnosť a jej črty , ktoré ju ničia
Divadlo revolúcie

- súhrn divadelných hier , obdobie francúzskej revolúcie
- rozmýšľal prečo sú na svete revolúcie , prečo ľudia nedokážu vyriešiť veci iným spôsobom

Ján Krištof
-10zväzkový románový cyklus , ktorý je koncipovaný ako symfónia
- hrdina Jan krištof Kraft – nemecký hudobník
- obraz výnimočného človeka v meštianskej spoločnosti ;prebíja sa životom , má veľký talent , túži komponovať
- v prvej časti sú predstavené chlapcove úspechy , jeho ťažkosti ako živiteľa rodiny , jeho otec sa na jeho talente priživuje
- v druhej časti sa búri proti priemernosti , meštiactvu , túži po voľnosti
- vyrastal pri brehu Rýna , celý život počúval jeho hukot , jeho život ide tak prudko ako tá rieka – nedá sa zastaviť , odíde študovať hudbu do Paríža – je v jeho živote najdôležitejšia
- román rieka – typ románu – jedna hlavná línia a epizódy sú ako prítoky rieky , ktoré rieku obohacujú vodou
- zdôrazňuje že vonkajší svet je súčasťou vnútorného sveta hrdinov , naznačuje novú morálku – nevyhnutný boj o nový svet

Očarená duša
- román rieka ;kriticko-realistický obraz spoločnosti
- ide o uplatnenie ženy v spoločnosti – ich zlé postavenie
- hrdinka Anete Rivier – rozchádza sa smužom , ktorý nespĺňa jej predstavy o nezávislosti a radšej volí samostatný život s nemanželským dieťaťom – ťažký život slobodnej matky
- uvedomuje si , že nielen vôľa , ale aj konkrétny čin je potrebný pre zmenu k lepšiemu
- búri sa proti vojne , z jej syna je pacifista
- psychologické analýzy citových a myšlienkových stavov hrdinov a je vyjadrením autorovho hlbokého humanizmu

Peter a Lucia
- psychologická novela
- odohráva sa v poslednom roku prvej svetovej vojny
- „hra“ o láske a smrti , zrodila sa pod krídlom smrti a k nej aj speje
- nezmyselnosť a nehumánnosť vojny , ktorá všetko ničí
- túžba po ideáloch čistého vnútorného života
- Peter – pochádza z bohatšej rodiny , je veľmi uzavretý , otec ho núti aby nastúpil do vojny , s Luciou sa stretne pri bombardovaní , keď sa schovávajú v metre , náhodou sa dotknú  , Lucia – má iba matku , z nižšej spol.vrstvy , robí kópie slávnych obrazov a predáva ich na ulici
- Peter a Lucia majú krásny krehký vzťah , chcú celý život zostať spolu , vstupuje doňho strach z Petrovho odchodu do vojny ; ich jedinou útechou je ich láska , keď sú spolu sú veľmi šťastní
- Na veľký piatok sa začne bombardovanie , schovajú sa do kostola , pritúlia sa k sebe a privalí ich stĺp – zomierajú v okamihu , keď zistia čo chcú v budúcnosti robiť
- Kým sa nepoznali , budúcnosť pre nich nič neznamenala

Tristan Tzara(1896-1963)
- dadaista , francúzsky básnik , dramatik

Dadaizmus – návrat k detskému veku , bezstarostnosť , hravosť ako protiklad k utrpeniu ľudstva v prvej svetovej vojne

- prvé básne nemali ohraničenú tému , obsahovali mnoho novotvarov a dôležitou bola skôr zvuková stránka
- stredobodom bol človek so svojim strachom o vlastnú existenciu 

*Ruská literatúra
Michail Bulgakov (1891-1940)
Biela garda

- prerobený na drámu Dni Trubinovcov
- vykreslená vnútorná kríza inteligencie v revolučných udalostiach

Majster a Margaréta (román)
- obraz autorovho vnútorného utrpenia , obraz spoločnosti v Rusku v 20.rokoch
- svedectvo o tom , že človek sa nemení nech žije kdekoľvek
- má 2 časti , 32 kapitol +epilóg
- metaromán- román v románe , forma modernej literatúry ;paralela dvoch románových rovín , prepletenosť dejov , ktoré sa odohrávajú v dvoch rôznych historických obdobiach
- hl. postava - Majster(spisovateľ)-píše nový príbeh o Pontskom Pilátovi , ale je odmietnutý a nechcú mu to vydať *alegorický príbeh: človek je nemenný , či už v Kristovej dobe , alebo v 30.rokoch , rozpor medzi ideálom a skutočnosťou , majster skončí na psychiatrii – on nechcel zmeniť Bibliu , chcel len aplikovať biblický príbeh na súčastnosť
- Ivan Bezprízorný – stretne sa s Majstrom na psychiatrii , rozprávajú sa a tak sa dostáva román do druhého románu
- Margaréta – zaľúbená do majstra , bojuje za to , aby mu vydali román
- Nič nemôže zastaviť to , aby sa šírilo to , čo niekto napísal
- 2.rovina- satirické zobrazenie Moskvy , postava –profesor čiernej mágie Woland , je sprevádzaný neľudskými bytosťami , ktoré podčiarkujú jeho diabolskosť, jeho skupina vyvoláva zdesenie
- obraz obmedzených , sebeckých , pokryteckých ľudí , spor moci a tvorivej činnosti
- zobrazenie bezhraničnej lásky , ktorá prekoná všetko

Psie srdce (novela)
- satira na frázy o sociálnej rovnosti , na absurdnosť revolučných hesiel
- satira na to , že ľudia sa v Rusku púšťali do moderných výskumov
- lekár nájde pred obchodom psa – polomŕtveho , ujme sa ho ,transplantuje mu srdce mŕtveho človeka , pes sa začne meniť na človeka , ale vnútorne zostáva psom
- pes-človek sa najviac ťahá k ľudskej spodine , stal sa nebezpečným , treba ho vrátiť späť do psej podoby

 Michail Šolochov (1905-1984)
Osud človeka (novela)
- štylizovaná ako rozhovor autora s hlavným hrdinom a šoférom Andrejom Sokolovom , ktorý prežíva na vojnové hrôzy
- vojna Sokolova pripravila o ženu , dcéru a v posledný deň vojny aj o syna
- prežil peklo , dostal sa do zajatia , bol v koncentračnom tábore , z ktorého ušiel
- napriek utrpeniu nestratil ľudskosť , uchoval si lásku k životu , k ľuďom
- neskôr nahradil otca chlapcovi , ktorého náhodou stretol
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.040