Barok ( 16 – 18. st.)

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: Dievča tinuska55
Typ práce: Ťahák
Dátum: 05.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 640 slov
Počet zobrazení: 8 914
Tlačení: 477
Uložení: 549
Barok ( 16 – 18. st.)
- V Taliansku a Španielsku zo slova baroco- perla s nepravidelným tvarom a pokryvenou líniou
-  dôraz na – duchovné a prírodné princípy, stoja za poznávanou skutočnosťou a ovládajú ju
spoločenské pomery: boje panovníckych rodov(30- ročná vojna), boje medzi katolíkmi a protestantmi, turecká expanzia
-  veľa ozdobnosti (dekoratívnosť), nádhery (pompéznosť), nadnesenosti (patetickosť)
-  človek nevie čo chce, medzi dobrom a zlom, strach zo smrti, ale aj túžba po večnom živote, nádej na vykúpenie, ale aj strach z večného zatratenia
-  protiklady v literatúre- pompéznosť knižného štýlu
-  hlavne básnický štýl -zložité trópy a figúry

ČESKÁ BAROKOVÁ LITERATÚRA
Jan Amos Komenský- Labirint sveta a raj srdca- zobrazuje svet ako mesto, ktorým sa prechádza so svojimi dvoma sprievodcami, Veľká didaktika – všetky otázky vzdelávania a výchovy, Brána jazykov otvorená – obrázková učebnica latinčiny
 
SLOVENSKÁ BAROKOVÁ LITERATÚRA
-   politika Habsburgovcov, a náboženské boje, ľudia mali pocit ohrozenia a chcela sa dostať z krízy, hlad, epidémie.
 reformácia a protireformácia- katolíci a evanjelisti
 katolíci- univerzita v Trnave, mali tam aj svoju kníhtlač
 evanjelici – opora v prešovskom kolégiu a bratislavskom lýceu, kníhtlač v Levoči
-   3 štýly, náboženská baroková lit., svetská meštianska lit., svetská ľudová lit.
-   mali všetci záujem o slovenské dejiny a úctu k slovenskému jazyku a zintenzívniť jeho používanie
-  baroková poézia
náboženská lyrika
-  prvý katolický spevník- Benedikt Szölösi- Cantus Catholici ( písne katolické)
· teologicky zamerané koledy a uspávanky
Juraj Tranovský – prvý evanjelický spevník-  Cithara Sanktorum- pochmúrnejší
-   
-  Svetská poézia- poučno- úvahová (reflexíno- didaktická )
Peter BenickýSlovenské verše- moralizuje a zamýšľa sa nad šťastím a jeho premenami
Hugolín Gavlovič- Valaská škola mravúv stodola - jej cieľom je poúčať ľudí, preto mravúv stodola a valaská škola, lebo dlho žil medzi pastiermi na salaši, kde si liečil pľúcnu tuberkulózu a ich život považoval za najsprávnejší.
 
· Každá báseň začína prológom (hlavná myšlienka o čom je báseň) a končí sa epilógom  (pointa- ponaučenie)
· Témy zo života, všetky ľudské vlastnosti (lakomstvo, opilstvo, šetrnosť, pracovitosť, výchova detí...)
· Mravoučný kódex, 3 tematické okruhy-  vzťah k Bohu, ľuďom a svetu, vyzdvihuje lásku k vlasti
· Výrazný vplyv ľudová slovesnosť- príslovia, pranostiky a porekadlá, prirovnania k prírodným javom
· Námety: biblické, mytologické, bájkové, rozprávkové
· Bohemizovaná slovenčina- jazyk- severo- západoslovenské nárečie a českými jazykovými prvkami
· Didakticko-reflexívna poézia (súbor náboženských, morálnych, praktických a spoločenských rád)
 
-  baroková dráma- latinské školské divadelné hry
znaky- alegorickosť, rétorickosť, dekorácie, javiskové efekty
 
baroková próza- memoárová, cestopisná literatúra- pamäti a spomienky, reportáže
Štefan Pilárik- Osud Pilárikovský- epicko reflexívna báseň
Ján Simonides- Väzenie, vyslobodenie a putovanie- opis a odchod na galeje do neapolu
Ján Rezík- Prešovská jatka- séria mučení, vrážd protihabsburských Tököliho prívžencov
Daniel Krman- vrcholné dielo baroka – Cestopisný denník- Itimerárium
Dobrodružná próza
Móric August Beňovský- Pamäti  a cesty Grófa Mórica Augusta Beňovského- humor a satira
Vedecko- popularizačná lit. – obrana jazyka
Matej Bel
Pavol Doležal
Daniel Sinapius- Horčička (celé meno nie dielo)
Adam František Kollar
Ján Baltazár Magin
 
REČNÍCKY ŠTÝL
-  pre všetky rečnícke prejavy je dôležité zozbierať dostatok materiálu a faktov
-  pri všetkých útvaroch ej dôležité
· poslucháč – prispôsobiť sa jeho veku, vzdelanostnej úrovni
· kompozícia  - prehľadnosť, stručnosť
· štylizácia – zrozumiteľnosť, pôsobivosť
Rečník – vyslovovať svoje myšlienky, názory, nie sa opakovať
o  Poznať to, o čom hovorí
o  úprimnosť, vlastné presvedčenie
o  hovoriť prirodzene, pútavo
-  dôležitý je úvod a záver, nech v nich nie je to isté
úvod – zaujať poslucháčov hneď v prvej vete (výrok, citát,...)
o  prirovnanie  príkladom z minulosti a súčasnosti a zo života ľudí
o  takt (naladiť sa na poslucháčov)
o  dôležité je oslovenie
jadro – logická nadväznosť myšlienok a postupnosť
o  opakovanie dôležitej myšlienky inými slovami
o  názornosť, konkrétnosť, zrozumiteľnosť
o  zaokrúhľovanie čisel
o  rečnícke otázky, zvolania
o  litotez (dva zápory)
o  stupňovanie významu synonymami
záver -  zhrnutie hlavnej myšlienky
o  vystupňovanie myšlienok
o  výzva k činnosti, pochvala poslucháčov
- Rečnícke útvary – prednáška, prejav, preslov – príhovor, výzva, referát, koreferát, slávnostná reč, smútočná reč, politická reč
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 8.6)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016