Romantizmus vo svetovej literatúre

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: studak
Typ práce: Maturita
Dátum: 15.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 580 slov
Počet zobrazení: 14 080
Tlačení: 785
Uložení: 737
Koniec 18. a prvá pol. 19. storočia
Spoločenské okolnosti:
- revolúcie (začali Francúzskou revolúciou)
- napoleonské vojny (1804 – 1815)
- reakčné absolutistické režimy

Slovo romantizmus pochádza z francúzskeho slova romantique, čo zn. tajomný, fantastický ako v románe. Išlo o smer, ktorý sa vyznačoval konfliktom jednotlivca a spoločnosti, srdca a rozumu a odzrkadľoval vzájomné odcudzenie ľudí, ktoré spôsobila moc peňazí. Romantizmus odmietal prísne pravidlá klasicizmu a takisto racionalizmus osvietenstva. Priekopníkom tohto smeru bol

J. J. Rousseau.
Bol presvedčený, že človek prichádza na svet ako čistá nepopísané tabuľa, ktorú neskôr technika a civilizácia deformuje. Pre tieto myšlienky vytvoril nový literárny žáner – pedagogický alebo výchovný román. (Emil alebo O výchove). V romantických dielach dominuje cit, fantázia a obrazotvornosť. Romantický hrdina je človek výnimočný, ovládaný silnými citmi, vášňami. Autor často vkladá do postavy autobiografické črty. Konflikt v romantických dielach spočíva v rozpore medzi snom a skutočnosťou. Uplatňuje sa harmónia kontrastov (napr. krása – škaredosť). Hlavným literárnym druhom je lyrika. Romantickí spisovatelia sa inšpirovali ľudovou slovesnosťou. Celé obdobie romantizmu sa nieslo v duchu hesla Sloboda – Rovnosť – Bratstvo a v duchu filozofie idealizmu.
 
Predstavitelia: Georg Gordon Byron (lord)
– jeho veršovaný cestopis Childe Haroldova púť je protestom proti tyranii a neslobode národov. Autor ako pútnik putuje po Európe a vyjadruje sa k spoločenským javom. Chillonský väzeň – dielo s myšlienkami  o slobode. Okrem revolučných myšlienok je častou náladou jeho básní je spleen – svetabôľ.
 
Francúzsko:

Victor Hugo
– bol stúpencom monarchie, po nástupe Napoleona odchádza do exilu a vracia sa po 18 rokoch. Jeho Predhovor k dráme Cromwell sa stal manifestom romantizmu.
Preslávil sa romantickým dielom – románom Chrám Matky božej v Paríži. Dej románu sa odohráva v 15. storočí v Paríži. Základnú dejovú líniu tvoria osudy cigánky Esmeraldy. Esmeraldu prekvapí na jej ľúbostnej schôdzke s kapitánom lukostrelcov kňaz Frollo, ktorý je do nej zaľúbený. Ťažko ranní kapitána, ale z tohoto činu obvinia Esmeraldu. Pred popravou ju zachráni hrbáč Quasimodo, keď ju ukryje v chráme. Esmeralda neskôr poprave neujde. Quasimodo sa pomstí Frollovi a sám zomiera pri mŕtvej Esmeralde. V diele sa vyskytuje „harmónia kontrastov“., napr. Krásna Esmeralda a škaredý Quasimodo. Quasimodo, hoci je fyzicky škaredý, má ale krásnu a šľachetnú dušu. Ľuďmi je zavrhovaný pre svoj fyzický vzhľad – kríva, je hrbatý, jednooký. Je adoptívnym synom kňaza Frolla, jeho verný pes. Jeho hniezdom sa stal chrám, kde robí zvonára. Quasimodo zbožňuje Esmeraldu, ale jeho obdiv je tichz a skrytý, pretože si uvedomuje svoju škaredosť.  Esmeralda stelesňuje ušľachtilosť a ľudskosť uprostred stredovekej neľudskosti. Jej krása vyniká na pozadí hrubej moci. Tanečnica s tamburínou. Frollo je človek nevľúdny, nespokojný, rozpoltený, nezastaví sa ani pred zločinom. Vášnivo miluje Esmeraldu, ale je zároveň zdrvený týmto poznaním, pretože tým narúša cirkevné sľuby. Keď ho Esmeralda odmietne, udá ju. Vášen v ňom zničí posledné zvyšky zábran. Frollo je zobrazený v diele i ako učenec, ktorý sa pokúša vnikať do tajov vedy.
Iné romány: Robotníci mora, Bedári, Človek, ktorý sa smeje.

Nemecko:
Romantizmus v Nemecku vznikal v čase úsilia o zjednotenie Nemecka. V tomto období vzniklo hnutie Sturm und Drang. Išlo o mladých intelektuálouv, ktorí kládli do popredia cit, vášeň a ideály slobody. Čelným predstaviteľom hnutia bol Johann Wolfgang Goethe. Preslávil sa románom Utrepenie mladého Werthera. Román je napísaný formou listou. Ich obsahom je duševné utrpenie Werthera, vyplývajúce z jeho nešťastnej lásky k Lotte. Východisko nachádza v samovražde.
Faust – veršovaná dráma, ktorá vychádza zo stredovekej povesti o učencovi Faustovi. Faust túži po pravom poznaní a absolútnej dokonalosti a za účelom tohto poznania uzavrie zmluvu s diablom Mafistofelom. Nakoniec nachádza zmysel života v práci pre spoločnosť.
Fridrich Schiller – je najvýznamnejším predstaviteľom nemeckej fomantickej drámy: Zbojníci, Úklady a láska, William Tell, ...
 
Ostatní predstavitelia: Maďarsko – Šándor Petofi Poľsko – Adam Mickiewicz – jeho Ódou na mladosť sa oduševňovali  
Štúrovci:
Rusko: A. S. Puškin
Česká lit.:Karel Hynek Mácha, Božena Němcová
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020